Cirurgia Íntima Femenina


Tractament (Introducció)

Existeixen deformitats congènites o adquirides en els genitals femenins que poden acomplexar o molestar la dona en la seva vida normal o sexual.

Aquestes alteracions poden ser tractades quirúrgicament obtenint uns resultats òptims. 

En general, aquestes intervencions són senzilles i només precisen d’una recuperació curta i sense molèsties importants. 

Les intervencions més comunes són: el tractament dels llavis menors i majors, la disminució de la muntanya de Venus, el rejoveniment vaginal i l’augment del clítoris. 


Temps d'intervenció

1 hora

Llit

1 dia

Recuperació

1 dies

Anestèsia

Local amb sedació

Efecte

2 mesos

Resultat

Permanent


En què consisteix (Procediment)

Plàstia de llavis menors

La intervenció més freqüent en cirurgia íntima femenina és la reducció dels llavis menors, anomenats també nimfes. Si aquestes estructures estan augmentades poden donar molèsties no només al mantenir relacions sexuals sinó al vestir o realitzar altres activitats ja siguin esportives o d'altra índole.

És una intervenció que es pot realitzar amb anestèsia local i sedació, i en la qual es realitza una disminució d'aquestes estructures conservant la vora dels llavis sense cap alteració de la sensibilitat. La intervenció causa molt poques molèsties i la recuperació és ràpida. Moltes vegades aquesta alteració es troba associada amb una disminució dels llavis majors que es poden augmentar en la mateixa intervenció mitjançant injecció de greix propi, obtenint un resultat estèticament harmònic. 

Plàstia de llavis majors 

Quan els llavis majors són grans i sobresurten massa poden donar molèsties, a més d'ocasionar un efecte estètic no desitjat. Mitjançant una intervenció quirúrgica que necessita anestèsia local i sedació, podem disminuir-los fins aconseguir la mida desitjada i proporcionada. 

Al contrari, la manca de desenvolupament dels llavis majors pot ser corregida, com es va esmentar anteriorment, mitjançant la infiltració de greix propi.

Reducció del mont de venus 

De vegades el pubis està augmentat i no disminueix el seu volum amb la pèrdua de pes. Aquesta alteració pot ser tractada mitjançant una lipoescultura. Intervenció que es realitza sota anestèsia local i sedació. En segons quins casos, a més, es pot necessitar una liposucció, una resecció de pell que deixa una cicatriu just per sobre del pubis. 

Rejoveniment vaginal 

La vagina pot perdre to i presentar laxitud a conseqüència dels parts o pel pas del temps. Aquesta alteració pot ser corregida mitjançant intervenció quirúrgica per reposar els músculs vaginals o estrènyer el canal vaginal. 

Aquest tipus d'intervenció es realitza sota anestèsia general.

És important ressaltar que totes les intervencions de Cirurgia Íntima tenen com a objectiu corregir l'alteració estètica o funcional, preservant al cent per cent la sensibilitat. 


Beneficis

Es produeix una millora tant física com anímica, ja que la pacient recupera la confiança en sí mateixa i augmenta la seva autoestima.

Es corregeix l'alteració estètica o funcional, preservant al cent per cent la sensibilitat. La zona vaginal llueix més llisa, amb menys flacciditat i presenta un aspecte simètric. 


Desapareixeran les molèsties que podien existir al mantenir relacions sexuals, al portar segons quin tipus de roba ajustada i en la pràctica d'alguns esports. 

Tot i que depèn de cada cas, la labioplàstia d'augment (una de les intervencions més demandades), generalment causa molt poques molèsties i la recuperació és ràpida. 


Pre-operatori

Com tota intervenció quirúrgica, és imprescindible realitzar tot un estudi preoperatori que no contraindiqui l'actuació quirúrgica.


Cures post-tractament

Tot i que depèn de cada cas, la labioplàstia d'augment (una de les intervencions més demandades), generalment causa molt poques molèsties i la recuperació és ràpida.Opinió expert

Dr. Carlos del Cacho
Dr. Carlos del Cacho

Totes les meves pacients mostren una gran satisfacció i alliberament després de solucionar un problema estètic degut a una deformitat congènita o adquirida en els genitals, que els produïa molèsties i en alguns casos, fins i tot complexos.

Curriculum


Acreditacions Principals