Dr. Juan Janer

Especialista en cirurgia general con una extensa formació en diferents camps de l’especialitat, en unitats de prestigi nacional i internacional. Ha combinat la seva labor assistencial amb una important tasca divulgadora, essent ponent assidu en congressos, jornades i cursos de l’especialitat.

Acreditacions Principals