Tractament de Taques


Introducció

Les taques cutànies són una de les consultes més freqüents en la visita al dermatòleg. Davant qualsevol tipus de taca a la pell és important fer un diagnòstic correcte, un estudi amb dermatoscòpia i llum de Wood per veure la seva profunditat.

Les taques poden obeir a alteracions hormonals, esgotament de la capacitat antioxidant de l’organisme provocat per agents externs (radiació ultraviolada, tabac…) o agents interns (alteracions intestinals, alteracions en la capacitat de detoxificació, estrés…).

Segons el tipus de taca, el tractament serà diferent, essent sempre necessari descartar abans que la taca no sigui una lesió pre-maligna o maligna.

Una de les eines més útils és el làser. Es podrà escollir la tecnologia més adient de entre tot l’arsenal de làsers que hi ha per al tractament de lesiones pigmentàries. En aquest sentit, a Clínica Planas disposem d’una de les plataformes més completes i modernes per al tractament d’aquestes lesions.

Per altra banda, s’ha de remarcar que el làser no estaria indicat en alguns casos, com és el melasma o les taques d’origen hormonal, o en les pigmentacions post inflamatòries. En aquests casos, hi ha altres tractaments com els peelings químics i la teràpia lumínica de baixa intensitat, que poden associar-se al tractament dermatològic tòpic individualitzat.

No s’ha d’oblidar que en moltes ocasions les taques poden ser el reflex d’una malaltia interna que haurà de descartar-se.

Per altra banda, hem de tenir en compte que les taques visibles són com “la punta de l’iceberg” del dany cutani existent, i s’ha d’avaluar tota la pell, fins i tot on sembli que no hi hagi lesions, ja que moltes vegades són lesions no visibles que amb el pas del temps donaran la cara si no es tracten de forma adequada.Opinió expert

Dra. Christina Schepers

Dra. Christina Schepers

Les taques a la pell poden obeir a diferents causes:

Poden tractar-se de lentígens actínics (que apareixen quan l’exposició solar ha estat excessiva) o queratosi actínica, que a més de pigmentades o rosades acostumen a ser descamatives (aquestes són lesions precanceroses i poden evolucionar cap a un càncer de pell). Per altra banda, estan els melasmes que són de causa hormonal. En tots els casos, és important descartar el melanoma maligne, el tractament del qual és quirúrgic. Segons el tipus de lesió serà subsidiari a diferents tractaments, ja sigui làser, peelings químics, teràpia fotodinàmica o cirurgia. En alguns casos, coexisteixen diferents tipus de lesions que hauran de ser tractades per una combinació de tractaments.

Curriculum


Acreditacions Principals