Estudi Facial 3D


Introducció

La complexitat de l’anatomia facial fonamenta la necessitat de fer un estudi facial previ a qualsevol cirurgia en el contorn facial. La base de la bellesa se sustenta per l’harmonia de tots els components que constitueixen el rostre, i per això, el seu estudi serà de gran utilitat per plantejar un tractament facial adient.


En què consisteix?

Un rostre “a mida”. En què consisteix?

El principal objectiu de la unitat de l’estudi facial i anàlisi virtual 3d és realitzar una anàlisi exhaustiva del rostre i un diagnòstic facial tridimensional creant una simulació d’imatge 3D per ordinador, fet que facilitarà un pla de tractament eficaç i s’obtindran uns resultats predictibles. Aquesta simulació permet que el pacient es familiaritzi amb el seu procés de tractament.

Aquesta tecnologia diagnòstica ens permetrà dissenyar amb una alta precisió i fiabilitat qualsevol tractament facial, i es podran elaborar pròtesis “personalitzades” que s’adaptin perfectament a l’anatomia i necessitats del pacient.

La finalitat és aconseguir un diagnòstic facial detallat que permeti planificar i desenvolupar un tractament únic i personalitzat per a cada pacient segons les seves necessitats.Acreditacions Principals