Entrenament Personal


Introducció

Per tal d’aconseguir una vida saludable, hem de tenir en compte uns hàbits d’alimentació sana i equilibrada, sense deixar de banda els efectes positius que ofereix la pràctica d’activitat física supervisada. Si desitja adquirir bons hàbits de salut física i aconseguir els objectius que es proposi, li oferim el servei d’ENTRENAMENT PERSONALITZAT, amb el nostre equip de preparadors físics, que el conduiran a través de PROGRAMES INDIVIDUALITZATS.

Clínica Planas ha creat el PLANAS MEDICAL GYM, un gimnàs privat i exclusiu, que compta amb un equip d’entrenadors altament qualificats, els més alts estàndards de qualitat, i sobre tot, amb programes dissenyats a la carta i supervisats per un metge. 

Vol tenir un gimnàs privat però no és pacient de la clínica? Demani hora i li reservarem el seu gimnàs personal amb el nostre servei d’ENTRENAMENT PERSONALITZAT. 


En què coinsisteix

Els programes tenen els següents apartats:

Avaluació i diagnòstic 

Per començar, li farem una primera visita amb la finalitat de saber quins són els objectius que busca i explicar-li com el/la podem ajudar. 

Per conèixer el seu estat inicial i guiar-la/lo cap a l’objectiu proposat, li farem una sèrie de proves en les quals tindrem en compte el sexe, l’edat, les limitacions físiques (lesions) i l’estil de vida, marcant així el nivell i ritme d’esforç físic adequats.

Si ve després d’una operació i li proposen tractament de suport, li marcarem les pautes més aconsellables des del punt de vista dels nostres professionals mèdics.

Disseny del programa 

Segons les dades obtingudes en les proves d’avaluació, o per altra banda, si els nostres professionals el defineixen com un tractament de suport, li dissenyarem un programa amb exercicis totalment individualitzats i ajustats al seu perfil. 

Mètode i desenvolupament 

En aquesta fase triem els mètodes d’entrenament específics (treball cardiovascular, treball muscular, estiraments...) amb les diferents tècniques i aparatologia d’última generació (Power plate, TRX, gomes elàstiques, aparells cardiovasculars, NARL), que coneix el nostre equip de preparadors físics, per tal de desenvolupar els exercicis de manera correcta, adaptant-nos a la seva morfologia. 

Control de l’evolució 

En cada cas, li marcarem controls periòdics dels quals obtindrem informació per contrastar-la amb la que ja tenim de l’avaluació inicial. 

Seguiment extern

Oferim suport tecnològic per tal de que els nostres pacients puguin seguir fent exercici de manteniment. Estem a prop seu!.

PROGRAMES D’ACTIVITAT FÍSICA 

Programa SALUT 

Va dirigit a qualsevol persona que desitgi aconseguir un rendiment òptim a nivell físic i mental. A través del nostre SCREENING MÈDIC-ESPORTIU, obtindrem tota la informació necessària per mesurar correctament el nivell de salut del que gaudeix, i així poder desenvolupar un programa a mida amb la intensitat adequada. Els nostres professionals l’ajudaran a trobar la salut que busca i a educar-lo/la per a que obtingui una qualitat de vida excel•lent. 

 • Visita al metge internista (factors de risc) 
 • Prova d’esforç / tensió arterial en esforç 
 • Analítica especial (Obess-Sport-Stress) 
 • Visita al nutricionista / Suplements Especials 
 • Visita al preparador físic (força, coordinació, equilibri, flexibilitat, dades antropomètriques) 

Programa estètic 

Dirigit a qualsevol persona que desitgi millorar zones corporals específiques (glutis, abdomen, extremitats inferiors, extremitats superiors, cel•lulitis, retenció de líquids). El nostre programa inclou exercicis que tracten de manera localitzada la zona escollida per aconseguir el seu objectiu el més aviat possible. Aquest programa es dissenya com a suport a liposuccions, abdominoplàsties i després de cirurgies corporals concretes. 

 • Visita mèdico-estètica (criteri d’acció professional) 
 • Dades antropomètriques (mesuraments corporals) 
 • 1ª visita amb preparador físic (recollida de dades físiques) 

Programa d’aprimament i control de pes 

Dirigit a qualsevol persona que vulgui disminuir el seu contorn corporal o controlar el seu pes. El nostre programa utilitza les últimes investigacions sobre com aprimar-se a través de l’activitat física i de manera intel•ligent, sense tenir que fer grans esforços. A més, la feina s’acompanya d’una dieta especialitzada per tal de reforçar el seu objectiu, en cas de que sigui necessari, educant-lo/la en una bona conducta alimentària. Cal destacar que el treball muscular no només millora la força sobre el múscul, si no que un sistema muscular exercitat augmenta la despesa calòrica en repòs (gasta més calories), a més d’altres propietats físiques, com són la coordinació i flexibilitat de teixits tous, que són els responsables de donar l’equilibri corporal i un to muscular més estètic. 

 • Visita metge internista (valoració de factors de risc) 
 • Prova d’esforç 
 • Analítica OBESSGEN (especialitzada en localitzar el gen de l’obesitat) 
 • Visita metge nutricionista (valoració de l’estat nutricional) 
 • Dades antropomètriques 

Programa exprés 30 minuts 

Dirigit a qualsevol persona que busqui un objectiu físic (millora del to muscular, millora aeròbica, millora de l’elasticitat muscular o suport a problemes musculars concrets). 

Departaments o Unitats amb suport de programa d’activitat física:

 • DEPARTAMENT DE CIRURGIA ESTÈTICA (enfocat com a tractament de suport específic pre i postoperació). 
 • MEDICINA ESTÈTICA CORPORAL (enfocat com a tractament de suport específic per a zones a tractar, cel.lulitis, drenatge per afavorir la retenció de líquids). 
 • UNITAT D’OBESITAT (enfocat com a tractament de suport post intervenció i per a la pèrdua de pes "baló intragàstric"). 
 • UNITAT VASCULAR (Enfocat com a tractament per a la millora de la circulació: "tractament específic per a les varius"). 
 • UNITAT DE MEDICINA PREVENTIVA I DETECCIÓ PRECOÇ (enfocat com a tractament de suport en diferents tipus de malalties, com problemes vasculars, diabetis, colesterol…) 
 • UNITAT DE NUTRICIÓ I DIETÈTICA (enfocat com a tractament de suport segons objectius: disminuir percentatges grassos, augment de massa muscular, "to"). 
 • UNITAT D’ANTIAGING (enfocat a millorar la qualitat de vida en un context general i segons les necessitats de cada pacient). 

En funció dels departaments o unitats de la Clínica Planas, hem desenvolupat diferents programes físics molt eficaços per tal d’ajudar a aconseguir i mantenir els objectius proposats o assolits. 


Beneficis

L'exercici físic incideix positivament sobre la major part de funcions físiques i psico-socials de la persona. De fet, actualment l'exercici físic regular adaptat per a la població és la millor teràpia no farmacològica contra les principals malalties associades amb l'envelliment (Weisser, Preuss i Predel, 2009). 

Els principals beneficis, evidenciats científicament, que ocasiona la pràctica regular d'exercici físic en la persona són els següents: 

 • Disminueix la incidència de totes les malalties cardiovasculars. 
 • Redueix el risc de síndrome metabòlica. 
 • Baixa la incidència d'obesitat i diabetis tipus II. 
 • Disminueix la pèrdua mineral òssia. 
 • Prevé el risc de fractures. 
 • Afavoreix l'enfortiment muscular millorant la funcionalitat física de l'individu. 
 • Disminueix el risc de caigudes. 
 • Reforça el sistema immune. 
 • Redueix la incidència d'alguns tipus de càncer (especialment els de mama, còlon i pàncrees) i millora la recuperació física i emocional després de superar-lo.  
 • Disminueix el dolor musculoesquelètic associat a l'envelliment. 
 • Protegeix enfront de l'osteoartritis. 
 • Conserva i incrementa la funció cognitiva. 
 • Protegeix enfront del risc de desenvolupar demència o Alzheimer. 

Afegir que les avaluacions inicials que vam realitzar a Clínica Planas des del departament d'activitat física, és el més apropiat per tenir en compte a l'hora d'orientar el pacient de les necessitats i objectius principals. Així garantim que el programa triat ens aporti els beneficis esperats basats en els estudis científics. Opinió expert

Paco Cascajosa

 Paco Cascajosa

Encara que avui dia hi ha un augment de persones que realitzen exercici físic de forma periòdica, encara hi ha un gran desconeixement de la correcta execució dels programes d'entrenament. És aquí on la figura de l'entrenador personal et pot guiar i ajudar per assolir els objectius desitjats.

Curriculum


Acreditacions Principals