Dr. Jaume Masià

Reputat especialista en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora, és director del Servei de Reconstrucció Mamària Avançada i de la Unitat de Tractament Integral del Limfedema a Clínica Planas. El Dr. Masià introdueix les tècniques microquirúrgiques de reconstrucció mamària i del Limfedema més noves a l’Estat Espanyol des de l’any 2000, situant la Clínica Planas como a centre espanyol de referència per al tractament del Limfedema i la Reconstrucció mamària. Combina la seva labor assistencial amb una important tasca docent, investigadora i de divulgació.

Acreditacions Principals