Fils tensors i mini fils


Tratamiento Introducció

La flacciditat facial és un dels problemes que més preocupa homes i dones, que busquen aconseguir un rostre ben definit i sense signes del pas del temps. Per donar resposta a aquesta creixent demanda, Clínica Planas ha incorporat el tractament dels fils tensors a la seva cartera de serveis de medicina estètica.

Dins dels fils ens trobarem dos grups diferents, els minihilos inductors de col·lagen i els fils de tracció espiculados que, a més d'induir col·lagen, recol·loquen els teixits que es van despenjant per efecte de la gravetat.

El material dels fils tensors es porta utilitzant com a material de sutura cardíaca des de fa molt temps, motiu pel qual està provat que no produeix rebuig ni al·lèrgies al ser antimicrobià i bio-absorbible. El material del fil és la Polidioxanona i es reabsorbeix als 6 mesos. No obstant, l'efecte creat arran de la creació de nou teixit a força de col·lagen i fibroblasts pot durar entre 12 i 18 mesos.Temps d'intervenció

30 minuts

Llit

No requereix

Recuperació

1 setmana

Anestèsia

Local

Efecte

Inmediats

Resultat

Temporals


En què consisteix

Es tracta d'una tècnica revolucionària de rejoveniment facial, que estimula els teixits interns per reafirmar la pell i corregir la flacciditat. Els mini fils tensors se situen a nivell subdèrmic per induir la formació del col·lagen i dels fibroblasts amb l'objectiu de redensificar la pell.

Després de determinar les àrees facials a tractar i en només uns 30 minuts, l'especialista introdueix els mini fils tensors sota la dermis. La tècnica és totalment individualitzada per a cada pacient depenent de l'edat, la fisonomia i el grau de flacciditat però en una sessió estàndard s’acostumen a inserir entre 20 i 40 fils. El procediment és fàcil, ràpid i indolor. Un cop col·locats els fils, aquests produeixen una petita lesió tissular que provoca la creació de teixit de suport a força de col·lagen i fibroblasts. 

Els resultats són progressius i naturals. A les tres setmanes es poden apreciar els efectes, encara que no és fins als tres mesos quan el tractament arriba al seu punt àlgid.


Beneficis

Molt versàtils per a diferents aplicacions:

  • Dissimular arrugues del contorn dels ulls 
  • Reafirmar la zona del coll 
  • Millorar el doble mentó 
  • Millorar les arrugues peribucals 
  • Millora general del contorn facial 

És un tractament ambulatori 

No produeix rebuig ni al·lèrgies 

El material del fil es reabsorbeix amb el temps. 

Tractament ambulatori amb resultats d’efecte lífting rejovenidor 

Els resultats són progressius i naturals alhora que espectaculars. 

Els resultats tenen una durada d'un any. 


Pre-tractament

Previ al tractament es realitza una neteja de tota la zona a tractar.


Cures post-tractament

  • Aplicar fred durant les primeres hores amb l'objectiu de minimitzar les possibles molèsties i reduir la inflamació de la zona. Es pot utilitzar gel interposant una tela o drap humit entre ell i la cara per evitar així danys a la pell. La durada ha de ser d'entre 10 i 15 minuts, deixant un marge d'una hora entre cada aplicació. 
  • No realitzar-se massatges bruscos a la zona tractada fins almenys 1 mes després de la intervenció 
  • És preferible no aplicar maquillatge fins a 24 hores després del tractament 


F.A.Q.

Es tracta d'un tractament ideal per a aquells candidats de flacciditat més acusada i que necessiten elevació i reposició dels teixits facials i coll però que encara no són candidates per a un lífting quirúrgic. Els fils s'ancoren a la pell i mitjançant tracció es reposicionen els teixits, aconseguint tornar una aparença més juvenil a la cara.

El procediment consisteix en la col·locació d'uns fils de sutura de més gruix que els minihilos i amb presència d'espícules que permeten l'ancoratge tissular amb el corresponent retensat facial.

El tractament es practica en 30 minuts sota anestèsia simplement local pel que el tractament és indolor.

S'introdueixen els fils amb una microcánula que permet realitzar el trajecte de forma segura i un cop controlada la tensió desitjada es tallen els extrems del fil.

Les zones més freqüentment tractades i amb resultats més satisfactoris són l'oval facial i el coll.

Pot aparèixer inflamació discreta, algun hematoma, que pot ocultar-se immediatament amb maquillatge, i que trigarà uns dies a desaparèixer. És habitual que es formi algun plec a la zona tractada que desapareix en pocs dies. L'efecte es percep de manera immediata però el resultat definitiu s'obté transcorregudes les tres o quatre setmanes, període necessari per a la readaptació definitiva dels teixits en les zones tractades.

És evidentment un procediment menor enfront del lífting complet, però suficient si s'ajusten les expectatives del pacient amb el resultat que pot aconseguir.

Els resultats tenen una durada variable entre  12-18 mesos.

PRE-TRACTAMENT

Previ al tractament es realitza una neteja i desinfecció de tota la zona a tractar.

POST-TRACTAMENT

- És preferible no aplicar maquillatge la primera setmana de tractament
- Manipular la zona acuradament en el rentat i hidratació de la zona.
- Es recomana no realitzar activitat física durant la primera setmana.
- No realitzar massatges bruscos a la zona tractada fins almenys passats 30 dies del procediment.
- Evitar l'exposició solar els primers 15 dies.


Acreditacions Principals