Eliminació de farciments facials


Introducció

El làser Eufoton és un làser de díode que emet l'energia amb una longitud d'ona de 800 nm i una potència fins a de 15 watts a través d'una fibra òptica de 200 μ (més fina que una agulla d'insulina) per eliminar els productes de farciment infiltrats en diferents porcions de la regió facial, i d'aquesta manera aconseguim corregir l'augment de llavis, celles, solcs nasogenians (línies de titella) i pòmuls exagerats.

Aquesta tecnologia és pionera a Espanya i amb això pretenem estar a l'avantguarda dels tractaments de correcció o sobredosificació dels diferents productes de farciment infiltrats a la pell, eliminant-los definitivament per aconseguir uns resultats més naturals. 

Molts d'aquests pacients acudeixen a la nostra consulta per presentar uns llavis exagerats o nòduls de consistència pètria ben delimitats en els solcs nasogenians o concentrats en els pòmuls per haver estat infiltrats amb un farciment fa anys. No només es queixen de la seva imatge, sinó que també presenten molèsties físiques pel producte, inflamació, i fins i tot canvis de color a la pell de forma transitòria i recurrent. Tot això els priva de portar una vida laboral i social normal. 

Eliminació de granulomes o encapsulacions d'implants labials

L'eliminació dels implants de farciment no desitjats ocupa un lloc destacat en la demanda de la cirurgia estètica actual. 

En molts casos els farcits permanents no han satisfet a gran part dels pacients, convertint-se sovint en un veritable malson. 

Ocasionalment els productes utilitzats per al farciment es desplacen, en altres casos poden crear un procés inflamatori a causa de la no acceptació del nostre organisme del cos estrany o, simplement, no s'han complert les expectatives estètiques dels nostres pacients per no tenir el volum i la textura desitjades. 

Un granuloma és una massa més o menys esfèrica de cèl·lules immunes que es forma quan el sistema immunològic intenta aïllar substàncies estranyes que ha estat incapaç d'eliminar, habitualment a causa d’implants de farciment semi permanents, originats en el camp de la medicina estètica, 

La (SR-LIP), Reestructuració selectiva d'Implants Permanents en els Llavis, és una nova tècnica desenvolupada a Clínica Planas, que consisteix en l'aplicació d'un làser de CO2, per a l'eliminació dels granulomes dels llavis, gràcies al qual és possible rebaixar el volum i redefinir aquelles imperfeccions antiestètiques de la forma.

Altres farciments, com són els del front, pòmuls o solc nasogenià, es podran extreure combinant el làser Eufotón amb el làser de CO2; i depenent del producte implantat i del possible rebuig del nostre organisme, s’obtindran diferents nivells d'èxit. 

És una tècnica senzilla que es realitza amb anestèsia local i no necessita hospitalització. 

Normalment es requereixen entre una i tres sessions de tractament en el termini d'un any.

Gràcies a aquesta nova tècnica podem donar satisfacció a un gran nombre de pacients insatisfets que en el seu dia es van sotmetre amb il·lusió a tractaments que no han complert les expectatives desitjades. 


Temps d'intervenció

60-80 minuts

Llit

No requereix

Recuperació

Inmediata

Anestèsia

Local

Efecte

3 mesos

Resultat

Duradors


En què coinsisteix

La tècnica d'eliminació de farciments al front, pòmuls o solc nasogenià, consisteix en introduir una cànula a través de la pell fins al material que volem eliminar. Si el material es troba de forma encapsulada, s’escalfa mitjançant el làser, de manera que es transforma en un estat líquid-gel i s'elimina per pressió.

Aquesta tècnica era impensable fa uns anys perquè la forma més eficaç d'eliminar els farciments era a través de la cirurgia o cànules de gran calibre. Actualment, amb el làser Eufoton podem eliminar aquests materials de forma ambulatòria, moltes vegades en una única sessió i sense necessitat d'aplicar anestèsia. El pacient pot reincorporar-se a la vida normal si es tracta de petits granulomes, o 7 dies de repòs domiciliari si es tracta de mitjans o grans.

En el cas dels llavis, l'eliminació dels granulomes és més complicada perquè el material queda totalment entramat en la mucosa, no ocupant un espai determinat i quedant les partícules totalment disperses, per a aquests casos, la Clínica Planas ha desenvolupat una tècnica SR- LIP (Selective Restructuring Lip) que consisteix a efectuar petites vaporitzacions de làser CO2 a la mucosa del llavi aconseguint una volatilització parcial del producte i una millor elasticitat de la zona, ocasionant una evident disminució del volum.


Beneficis

  • Eliminació de granulomes o encapsulacions d'implants facials.
  • Permet rebaixar el volum i redefinir aquelles imperfeccions antiestètiques de la forma.
  • Gràcies a aquesta nova tècnica podem donar satisfacció a un gran nombre de pacients insatisfets amb tractaments que, al seu dia, es van realitzar amb il·lusió i que no s'han complert les expectatives desitjades.


Galeria


Pre-tractament

És una tècnica senzilla que no requereix anestèsia ni hospitalització.


Post-tractament

El pacient pot reincorporar-se a la vida normal si es tracta de petits granulomes o precisarà de 7 dies de repòs domiciliari si es tracta de mitjans o grans. En el cas dels llavis es produeix una inflamació durant uns 10-12 dies desprès del tractament.


F.A.Q.

Des de fa dècades alguns implants de farciment permanents o semipermanents i de diferents materials creen granulomes. Solen produir-se a partir dels 6-8 o més anys després de la seva infiltració. No és habitual observar un granuloma en períodes de temps curts.

Un granuloma és una massa de cèl·lules immunes formades quan el sistema immunològic intenta aïllar substàncies per implant de farciment permanents o semipermanents. Ocasionalment es desplacen, poden crear fenòmens inflamatoris o simplement són inestètics adquirint un aspecte deforme.

SR-LIP és una tècnica desenvolupada a Clínica Planas, que consisteix en l'aplicació d'un làser de CO2, per a l'eliminació dels granulomes dels llavis, gràcies al qual és possible rebaixar el volum i redefinir aquelles imperfeccions antiestètiques de la forma. L'eliminació dels granulomes als llavis és més complicada perquè el material queda totalment entramat en la mucosa, no ocupant un espai determinat i quedant les partícules totalment dispersas.Para aquests casos, la Clínica Planas ha desenvolupat una tècnica SR-LIP (Selective Restructuring Lip) que consisteix a efectuar petites vaporitzacions de làser CO2 a la mucosa del llavi aconseguint una volatilització parcial del producte i una millor elasticitat de la zona, ocasionant una evident disminució del volum.

En una primera sessió no es pot eliminar tot el producte desitjat, sent necessari en la majoria dels casos realitzar una o dues intervencions més. Després del tractament es produeix una inflamació a la zona tractada durant uns 10-12 dies.

Altres farcits com són els del front, pòmuls o solc nasogenià, es poden extreure combinant el làser eufotón i el làser de CO2, depenent del producte implantat i del possible rebuig del nostre organisme, obtenint així diferents nivells d'èxit.


Acreditacions Principals