Prolapse Rectal


Introducció

El prolapse rectal és la sortida de la part final de l’intestí gros (recte) a través de l’anus. La quantitat d’intestí que surt fora de l’anus depèn de la gravetat de la malaltia. Pot variar des d’una lesió de pocs centímetres, que es confon amb hemorroides, fins a casos extrems en que tot el recte pot quedar fora de l’anus. El prolapse pot causar incontinència fecal, sagnat o dolor; si és incomplet o intern pot causar dificultat d’evacuació, referida com sensació de tap anal.

Les causes d’aquesta patologia poden ser l’estrenyiment crònic, la debilitat dels músculs del perineu per l’estrès del part vaginal, especialment en cas de parts difícils, l’envelliment fisiològic de les estructures de sujecció del sòl pelvià i les lesions neurològiques medul·lars.

Sobre la Unitat Integral de Proctologia

Moltes patologies del tram final de l’aparell digestiu, recte y anus, es caracteritzen per símptomes poc específics com el sagnat, la picor, la supuració, el dolor o la coïssor anal, a més de problemes de la funció intestinal, com la dificultat per fer deposicions, la diarrea i la incontinència fecal.

En la dona, molt més que en l’home, és freqüent l’aparició de problemes de salut relacionats amb el sòl pelvià, des del restrenyiment a la incontinència o al prolapse d’òrgans com el recte o l’úter.

L’estudi d’un o més símptomes pot culminar en un diagnòstic que precisarà tractament mèdic o quirúrgic, i en ocasions de tots dos. Existeixen patologies de l’anus i del recte que són pròpies i específiques d’aquests òrgans i que, per tant, requereixen un tractament local, amb freqüència de tipus quirúrgic; malgrat això, hi ha malalties que poden donar simptomatologia a nivell anorectal i ser de natura sistèmica, de tipus infecciós, o tenir la seva causa i inicio en un tram diferent de l’intestí: en aquests casos acostuma a ser apropiat el tractament mèdic.

Per aquestes consideracions, fruit del compromís, coneixements, i experiència dels professionals implicats, a Clínica Planas hem volgut crear una Unitat Assistencial de Salut capaç d’oferir una resposta competent, completa i segura als pacients que pateixen alguna malaltia o problema de l’àmbit digestiu i de la proctologia, evitant la duplicitat de visites, diferència d’opinions, diagnòstics de vegades imprecisos, indicacions incorrectes i tractaments a vegades inadequats.

L’objectiu de la Unitat Integral de Proctologia és proporcionar una atenció sanitària moderna, funcional, simultàniament mèdica i quirúrgica, altament especialitzada, amb medis diagnòstics actuals i àmplia disponibilitat de tractaments convencionals i d’última generació.Tractament

El prolapse rectal es tracta únicament amb cirurgia. La correcció del prolapse pot efectuar-se a través de l’abdomen amb cirurgia laparoscòpica o amb cirurgia oberta. La intervenció amb laparoscòpia s’anomena recto-sacropexia ventral i consisteix en separar el recte de la vagina, estirar-lo cap amunt i fixar-lo a la part més alta del sacre mitjançant l’aplicació d’una malla de reforç. La cirurgia oberta es fa a través d’una incisió pel damunt del pubis (com per a un part amb cesària); i consisteix en tallar la part de colon redundant, mobilitzar la part posterior del recte i fixar-la al sacre a un nivell més alt; en aquest cas no es fa servir una malla de reforç.

En altres casos, la intervenció pot realitzar-se des de l’anus mitjançant dos tipus de tècniques: en cas de prolapses petits, s’extirpa la mucosa rectal i se sutura cap endins de la musculatura del recte per a que recuperi la seva posició de normalitat; i en cas de prolapse gran és preferible la tècnica de recto-sigmoidectomia transanal, que consisteix en ressecar, des de l’anus, tota la paret del recte i de vegades la part final del colon (si també es troba caiguda), suturant la part sana al mateix anus.


Beneficis

Després de la correcció quirúrgica d’un prolapse exterioritzat, el pacient deixarà de sofrir la sortida de l’intestí per l’anus, desapareixeran els símptomes de dolor i sagnat al seure, i en molts casos millorarà o remetrà el problema afegit de la incontinència fecal. En cas de prolapse rectal incomplet o intern, el pacient recuperarà la capacitat de fer deposicions amb regularitat i sense dificultat; i desapareixeran els símptomes de dolor, pes o pressió a la pelvis o a l’anus. També acostumen a millorar altres problemes secundaris a l’esforç de defecació pel prolapse, com les hemorroides i la fissura.Opinió expert

Dr. Domenico Fraccalvieri

Dr.  Domenico Fraccalvieri

Si el tractament està dut a terme per cirurgians amb experiència específica en patologia del sòl pelvià, la cirurgia del prolapse rectal és un tractament amb un risc baix de complicacions i un grau elevat de gratificació per al pacient. És més freqüent en dones molt grans, tot i que també és possible en gent jove degut a un problema d’hiperlaxitud dels teixits o als parts; mentre que en l’home és possible però infreqüent. Quan el prolapse és complet i extern, és causa de sagnat, dolor i incontinència fecal. Si el prolapse és incomplet, intern o ocult, causa problemes d’ocupació, dolor i dificultat en les deposicions malgrat els laxants i es confon habitualment amb un trastorn genèric de restrenyiment.
Les pacients que noten gran dificultat al fer una deposició, que tenen la sensació d’ocupació o tap anal i que instintivament intenten extraure les femtes amb el dit o pressionant al voltant de l’anus, haurien de ser valorades per un especialista per descartar un prolapse rectal ocult.

Curriculum


Acreditacions Principals