Microempelts Capil.lars


Tractament

El cabell és un component essencial de la nostra imatge. Per aquesta raó, la seva pèrdua pot originar algunes situacions d’angoixa que alteren la nostra capacitat de relació i nivell de confiança en un mateix. Malgrat tot, l’alopècia comú no està considerada una malaltia, doncs es tracta d’un fenomen que li passa a molta gent. L’alopècia afecta tant a homes com a dones, encara que ells la sofreixen amb més intensitat, un 40% de la població masculina, i un 10-15% de la femenina.

El procés de caiguda del cabell pot iniciar-se a partir dels 18 o 20 anys. Les seves manifestacions inicials afecten habitualment les primeres línies del cabell (es produeixen les anomenades “entrades”), i/o la zona de la coroneta. El fenomen més comú es dóna quan el fol·licle pilós es va fent més petit, i com a conseqüència, el cabell és cada vegada més fi, creix més lentament, és més clar de color i té una qualitat inferior. Arriba un moment en que deixa de renovar-se i, per tant, deixa de néixer, cosa que desemboca en la disminució progressiva de la quantitat de cabell del pacient. 

Les causes que desencadenen l’alopècia són diverses. La predisposició genètica de caràcter hereditari, sumada a l’aspecte hormonal són l’origen del 90% dels casos (alopècia androgènica o calvície comú). Però també es poden deure a un altre tipus de factors, com l’estrès, cremades, algunes malalties infeccioses, hormonals, canvis durant el postpart, la presa de determinats medicaments, etc. Mai serà causa d’alopècia la freqüència de rentats, el tipus de xampú, l’ús de barrets, la mala circulació o la seborrea, mites irreals utilitzats per a justificar l’origen del procés. 

S’ha intentat trobar una solució a l’alopècia al llarg dels anys. De fet, hi ha diferents tractaments que la pal·lien temporalment de manera més o menys eficaç. Si més no, la solució definitiva i més satisfactòria pels seus excel·lents resultats és la tècnica del microempelt de cabell natural o transplantament del propi pacient. Aquesta tècnica ve avalada per més de trenta anys de desenvolupament i evolució, així com per uns resultats amb un èxit sense precedents. 


Temps d'intervenció

5-7 hores

Llit

No requereix

Recuperació

3 dies

Anestèsia

Local amb sedació

Efecte

10 mesos

Resultat

Duradors


En què consisteix

Procediment Quirúrgic - FUE i FUSS (Tira)

Els microempelts capil·lars permeten recuperar la cobertura dels cabells, obtenint fol.licles de pèl del propi pacient, que es reubiquen a les zones afectades per la pèrdua de cabell. 

Per als microempelts capil·lars existeixen 2 tècniques: la tècnica FUSS (Follicular Unit Strip Surgery) -tècnica de la tira d’unitats fol.liculars-, i un altra anomenada FUE (Follicular Unit Extraction). La primera consisteix en l'extracció d'una petita tira de cuir cabellut d'on, mitjançant instruments d'augment òptic, es retalla per separar-ne una a una les unitats fol·liculars. La segona consisteix en l'extracció d'unitats fol·liculars una per una (on estan agrupats els fol·licles pilosos) mitjançant un bisturí circular. 

Bàsicament ambdues tècniques es resumeixen en 3 fases: 

  1. Extracció dels fol·licles de la zona donant (laterals del cap o clatell, llocs on mai cau el cabell perquè estan codificades així genèticament) per cobrir la zona on s'ha perdut el cabell. Aquestes àrees donants no es veuran alterades, ja que posteriorment es realitza una sutura que redueix la cicatriu, que queda camuflada pel cabell del voltant en la tècnica de FUSS (tira); o en el cas de la tècnica FUE (extracció pèl a pèl) són múltiples punchades que posteriorment curen deixant imperceptible les petites cicatrius barrejades amb els cabells circumdants. 
  2. Els fol·licles obtinguts es classifiquen en unitats fol·liculars d'1, 2 o 3 cabells, tal com eren al lloc original. En aquest procés s'aïlla tota la unitat fol·licular (papil dèrmica, fol·licle, glàndula i greix subcutani) que serà la precursora del nou cabell. És un procediment meticulós i d'això depèn el resultat final. 
  3. La tercera fase és la reimplantació o la col•locació d'aquests empelts a l’àrea amb alopècia. Per a això s'aplica anestèsia local a la regió a tractar. La seva distribució seguirà uns patrons estètics determinats segons l'edat i la futura evolució de l'alopècia. En general, s'estableixen unes primeres línies d'un o màxim dos cabells que proporcionen l'aspecte estètic natural, mentre que a la resta de la zona es col•loquen els empelts de 2, 3, 4 i fins a 5 cabells, que són els responsables de la densitat desitjada. 

La durada de la cirurgia depèn en gran mesura de l'extensió de la zona a reconstruir, però per estimar una durada mitjana podem parlar de entre 4 i 6 hores. És una cirurgia que es pot realitzar de manera ambulatòria, amb anestèsia local, i si cal amb sedació. 

Les cures post operatòries són molt fàcils de fer, especialment les cures de la zona empeltada. Se li indica detalladament al pacient la manera de realitzar la neteja i les cures a casa.

El pacient es pot reincorporar a les seves activitats habituals pràcticament a les 48-72 hores, tenint en compte totes les cures explicades prèviament. 

Transcorregut el període d'adaptació a la nova zona -que sol durar entre tres i cinc mesos-, els fol·licles trasplantats generen el nou cabell i inicien el seu creixement extern a un ritme d'1 centímetre mensual aproximadament. Aquest empelt conserva les característiques de la seva zona original i segueix la seva mateixa evolució indefinidament, ja que es tracta de cèl·lules que no són sensibles a l'acció de la testosterona i els seus metabòlits. Durant el període que va de sis a dotze mesos després de la intervenció, el cabell continuarà creixent en longitud i diàmetre. Però el resultat final no s'observa fins transcorreguts uns deu o dotze mesos. 

El cabell seguirà en el pacient el mateix temps que es conservaria en la zona donant, és a dir sempre, i no necessita cap tipus de cura especial en el futur. 

En general, en cada sessió s'empelten de 4.000 a 5.000 cabells, de manera que una o dues sessions són suficients per solucionar l'alopècia. Els resultats són definitius, sense cap possibilitat de rebuig, al ser cabell del propi pacient, i no necessita un tractament posterior. 

Algú va dir que un problema deixava de ser-ho en el moment en què tenia solució; doncs bé, els micro-empelts han aconseguit que l'alopècia deixi de ser-ho. Aquesta afirmació està avalada per més de 4.000 intervencions practicades per la Unitat de Cirurgia Capil·lar de la Clínica Planas. 

Anestèsia

La intervenció es practica sota anestèsia local i sedació. La presència i la col·laboració de l'anestesiòleg incideixen en el benestar i el confort del pacient.

El microempelt de cabell es realitza de forma ambulatòria. De tota manera, es roman a la clínica unes hores fins que passin els efectes dels fàrmacs aplicats a la sedació.


Beneficis

  • Es tracta d'una tècnica definitiva que proporciona una gran millora estètica i uns resultats totalment naturals. 
  • Al ser el teu propi donant de pèl, no existeix el rebuig. 
  • No és necessària anestèsia general. Només s'utilitza anestèsia local. 


Galeria


Pre-operatori

Les normes preoperatòries són molt senzilles i aplicables a qualsevol tipus d’intervenció. Es requereix la visita prèvia amb l’especialista capil·lar, el qual li farà les proves oportunes per comprovar el seu estat de salut, el grau de calvície, la qualitat i quantitat de la seva zona donant i l’evolució de l’alopècia. A partir dels resultats i de l’historial mèdic, es valorarà el seu cas per evitar complicacions. Si no pot tenir una entrevista personal amb el seu especialista, pot enviar unes fotografies de la zona donant i de la zona afectada per tal de tenir una primera aproximació. 

La cirurgia capil·lar per al tractament de l’alopècia mai és urgent, per tant és convenient que el pacient conegui tots els terminis, característiques i indicacions abans de prendre una decisió precipitada. 

Per tal d’aconseguir resultats òptims, és molt important que es posi en mans de cirurgians que es dediquen en exclusiva a aquest tipus d’intervenció. 


Cures post-tractament

Aquesta intervenció precisa d’unes atencions mínimes durant els primers dies, tot i que la recuperació és immediata i no es necessari portar cap tipus d’embenat. 

En el postoperatori immediat, la sutura que es produeix a la zona donant requerirà les cures pròpies de qualsevol ferida, així com també les petites crostetes de la zona d’alopècia. Aquestes acostumen a durar entre deu i dotze dies. Durant aquest període de temps es limitarà la pràctica d’esports. El rentat del cabell serà diari i s’hauran de fer servir sabons antisèptics. Passat aquest període de temps, el pacient tornarà als seus costums habituals, és a dir, utilitzarà els xampús de sempre, podrà aplicar-s’hi escuma, laca, fixador, tenyir i tallar-se el cabell, etc. 


F.A.Q.

En les fases inicials de la caiguda del cabell farem servir els fàrmacs disponibles: a nivell tòpic, el minoxidil; a nivell oral, els comprimits de finasteride. Amb ells s’alenteix el procés de caiguda, encara que rarament s’atura. En les fases més avançades, la cirurgia capil·lar és l’única solució mèdica definitiva.

Des de l’any 1990, la seva evolució ha estat constant, tant pel que fa als instruments utilitzats com pels resultats estètics i el confort del pacient. Al començament es trasplantaven de 1.000 a 1.500 cabells per sessió. Actualment se’n trasplanten de 3.000 a 3.500, i fins i tot en grans donants amb calvícies acusades, se’n poden trasplantar fins a 4.000 en una sola sessió. Superar aquesta xifra podria disminuir l’índex de supervivència dels empelts que en l’actualitat supera la cota del 98% d’empelts crescuts en cada pacient.

Els candidats per sotmetre’s a aquest tipus de cirurgia són aquelles persones que experimenten una caiguda de cabell de forma permanent, majoritàriament homes amb un grau mig o avançat d’alopècia. També recorren al microempelt algunes dones amb caiguda androgenètica, pacients amb àrees cicatricials (cremades), i pacients que desitgen repoblar celles, barba o pubis. En definitiva, es tracta d’una intervenció recomanable per a tots aquells pacients que pretenen recuperar part del cabell perdut de manera natural i de per vida.

En una primera visita, el cirurgià li aconsellarà i advertirà sobre la seva futura evolució de l’alopècia. Amb tot plegat planificarà un esquema en funció de les seves característiques individuals como son: la capacitat de la seva zona donant, el grau actual d’alopècia, la futura evolució i les expectatives desitjades. Amb experiència i informació detallada, vostè i el seu especialista decidiran sobre el moment ideal per a la seva primera cirurgia.

Recuperar el cabell amb naturalitat i per a tota la vida, utilitzant una cirurgia menor que es practica de forma ambulatòria. Els resultats estètics són completament naturals i satisfactoris.

A la zona on s’extreu el cabell queda una finíssima cicatriu oculta pel propi cabell del voltant.

Al ser un tractament individualitzat, les sessions variaran en funció del tipus i grau d’alopècia. Com a orientació direm que, per a petites alopècies serà suficient una sessió i per a grans alopècies entre dues i tres sessions. En aquests casos, el temps que passa entre sessió i sessió el marca el propi pacient, tot i que és aconsellable distanciar-les entre quatre i sis mesos.

Una vegada ha crescut, aquest cabell es comporta amb les mateixes característiques que el de la seva zona d’origen, és a dir, la seva evolució és la pròpia del cabell de la nuca. El principal avantatge és que no condiciona la vida futura del pacient, que aconsegueix oblidar-se de la seva anterior preocupació estètica.

Els cabells trasplantats són definitius i per a tota la vida. Aquesta afirmació està fonamentada en els resultats obtinguts des dels primers trasplantaments realitzats l’any 1959, així com en la nostra pròpia experiència professional de més de quinze anys. És un autoempelt que conservarà totes les característiques de la seva zona d’origen.

Al ser un tractament individualitzat, les sessions variaran en funció del tipus i grau d’alopècia. Com a orientació direm que, per a petites alopècies serà suficient una sessió i per a grans alopècies entre dues i tres sessions. En aquests casos, el temps que passa entre sessió i sessió el marca el propi pacient, tot i que és aconsellable distanciar-les entre quatre o sis mesos.


Opinió expert

Dr. Dorian González

Dr. Dorian González

L’alopècia té solució definitiva amb resultats naturals. Després del microempelt, i amb el pas del temps, quan el cabell a la zona implantada ha crescut, noto en el meus pacients una millora en el seu estat anímic, guanyant autoconfiança i seguretat; i és que el cabell és un component molt important de la nostra imatge.

Curriculum


Acreditacions Principals