Microempelts Capil.lars

Tractament

El cabell és un component essencial de la nostra imatge. Per aquesta raó, la seva pèrdua pot originar algunes situacions d’angoixa que alteren la nostra capacitat de relació i nivell de confiança en un mateix. Malgrat tot, l’alopècia comú no està considerada una malaltia, doncs es tracta d’un fenomen que li passa a molta gent. L’alopècia afecta tant a homes com a dones, encara que ells la sofreixen amb més intensitat, un 40% de la població masculina, i un 10-15% de la femenina.

El procés de caiguda del cabell pot iniciar-se a partir dels 18 o 20 anys. Les seves manifestacions inicials afecten habitualment les primeres línies del cabell (es produeixen les anomenades “entrades”), i/o la zona de la coroneta. El fenomen més comú es dóna quan el fol·licle pilós es va fent més petit, i com a conseqüència, el cabell és cada vegada més fi, creix més lentament, és més clar de color i té una qualitat inferior. Arriba un moment en que deixa de renovar-se i, per tant, deixa de néixer, cosa que desemboca en la disminució progressiva de la quantitat de cabell del pacient. 

Les causes que desencadenen l’alopècia són diverses. La predisposició genètica de caràcter hereditari, sumada a l’aspecte hormonal són l’origen del 90% dels casos (alopècia androgènica o calvície comú). Però també es poden deure a un altre tipus de factors, com l’estrès, cremades, algunes malalties infeccioses, hormonals, canvis durant el postpart, la presa de determinats medicaments, etc. Mai serà causa d’alopècia la freqüència de rentats, el tipus de xampú, l’ús de barrets, la mala circulació o la seborrea, mites irreals utilitzats per a justificar l’origen del procés. 

S’ha intentat trobar una solució a l’alopècia al llarg dels anys. De fet, hi ha diferents tractaments que la pal·lien temporalment de manera més o menys eficaç. Si més no, la solució definitiva i més satisfactòria pels seus excel·lents resultats és la tècnica del microempelt de cabell natural o transplantament del propi pacient. Aquesta tècnica ve avalada per més de trenta anys de desenvolupament i evolució, així com per uns resultats amb un èxit sense precedents. 

Temps d'intervenció

5-7 hores

Llit

No requereix

Recuperació

3 dies

Anestèsia

Local amb sedació

Efecte

10 mesos

Resultat

Duradors

En què consisteix

Procediment Quirúrgic - FUE i FUSS (Tira)

Els microempelts capil·lars permeten recuperar la cobertura dels cabells, obtenint fol.licles de pèl del propi pacient, que es reubiquen a les zones afectades per la pèrdua de cabell. 

Per als microempelts capil·lars existeixen 2 tècniques: la tècnica FUSS (Follicular Unit Strip Surgery) -tècnica de la tira d’unitats fol.liculars-, i un altra anomenada FUE (Follicular Unit Extraction). La primera consisteix en l'extracció d'una petita tira de cuir cabellut d'on, mitjançant instruments d'augment òptic, es retalla per separar-ne una a una les unitats fol·liculars. La segona consisteix en l'extracció d'unitats fol·liculars una per una (on estan agrupats els fol·licles pilosos) mitjançant un bisturí circular. 

Bàsicament ambdues tècniques es resumeixen en 3 fases: 

 1. Extracció dels fol·licles de la zona donant (laterals del cap o clatell, llocs on mai cau el cabell perquè estan codificades així genèticament) per cobrir la zona on s'ha perdut el cabell. Aquestes àrees donants no es veuran alterades, ja que posteriorment es realitza una sutura que redueix la cicatriu, que queda camuflada pel cabell del voltant en la tècnica de FUSS (tira); o en el cas de la tècnica FUE (extracció pèl a pèl) són múltiples punchades que posteriorment curen deixant imperceptible les petites cicatrius barrejades amb els cabells circumdants. 
 2. Els fol·licles obtinguts es classifiquen en unitats fol·liculars d'1, 2 o 3 cabells, tal com eren al lloc original. En aquest procés s'aïlla tota la unitat fol·licular (papil dèrmica, fol·licle, glàndula i greix subcutani) que serà la precursora del nou cabell. És un procediment meticulós i d'això depèn el resultat final. 
 3. La tercera fase és la reimplantació o la col•locació d'aquests empelts a l’àrea amb alopècia. Per a això s'aplica anestèsia local a la regió a tractar. La seva distribució seguirà uns patrons estètics determinats segons l'edat i la futura evolució de l'alopècia. En general, s'estableixen unes primeres línies d'un o màxim dos cabells que proporcionen l'aspecte estètic natural, mentre que a la resta de la zona es col•loquen els empelts de 2, 3, 4 i fins a 5 cabells, que són els responsables de la densitat desitjada. 

La durada de la cirurgia depèn en gran mesura de l'extensió de la zona a reconstruir, però per estimar una durada mitjana podem parlar de entre 4 i 6 hores. És una cirurgia que es pot realitzar de manera ambulatòria, amb anestèsia local, i si cal amb sedació. 

Les cures post operatòries són molt fàcils de fer, especialment les cures de la zona empeltada. Se li indica detalladament al pacient la manera de realitzar la neteja i les cures a casa.

El pacient es pot reincorporar a les seves activitats habituals pràcticament a les 48-72 hores, tenint en compte totes les cures explicades prèviament. 

Transcorregut el període d'adaptació a la nova zona -que sol durar entre tres i cinc mesos-, els fol·licles trasplantats generen el nou cabell i inicien el seu creixement extern a un ritme d'1 centímetre mensual aproximadament. Aquest empelt conserva les característiques de la seva zona original i segueix la seva mateixa evolució indefinidament, ja que es tracta de cèl·lules que no són sensibles a l'acció de la testosterona i els seus metabòlits. Durant el període que va de sis a dotze mesos després de la intervenció, el cabell continuarà creixent en longitud i diàmetre. Però el resultat final no s'observa fins transcorreguts uns deu o dotze mesos. 

El cabell seguirà en el pacient el mateix temps que es conservaria en la zona donant, és a dir sempre, i no necessita cap tipus de cura especial en el futur. 

En general, en cada sessió s'empelten de 4.000 a 5.000 cabells, de manera que una o dues sessions són suficients per solucionar l'alopècia. Els resultats són definitius, sense cap possibilitat de rebuig, al ser cabell del propi pacient, i no necessita un tractament posterior. 

Algú va dir que un problema deixava de ser-ho en el moment en què tenia solució; doncs bé, els micro-empelts han aconseguit que l'alopècia deixi de ser-ho. Aquesta afirmació està avalada per més de 4.000 intervencions practicades per la Unitat de Cirurgia Capil·lar de la Clínica Planas. 

Anestèsia

La intervenció es practica sota anestèsia local i sedació. La presència i la col·laboració de l'anestesiòleg incideixen en el benestar i el confort del pacient.

El microempelt de cabell es realitza de forma ambulatòria. De tota manera, es roman a la clínica unes hores fins que passin els efectes dels fàrmacs aplicats a la sedació.

Beneficis

 • Es tracta d'una tècnica definitiva que proporciona una gran millora estètica i uns resultats totalment naturals. 
 • Al ser el teu propi donant de pèl, no existeix el rebuig. 
 • No és necessària anestèsia general. Només s'utilitza anestèsia local. 

Galeria

Pre-operatori

Les normes preoperatòries són molt senzilles i aplicables a qualsevol tipus d’intervenció. Es requereix la visita prèvia amb l’especialista capil·lar, el qual li farà les proves oportunes per comprovar el seu estat de salut, el grau de calvície, la qualitat i quantitat de la seva zona donant i l’evolució de l’alopècia. A partir dels resultats i de l’historial mèdic, es valorarà el seu cas per evitar complicacions. Si no pot tenir una entrevista personal amb el seu especialista, pot enviar unes fotografies de la zona donant i de la zona afectada per tal de tenir una primera aproximació. 

La cirurgia capil·lar per al tractament de l’alopècia mai és urgent, per tant és convenient que el pacient conegui tots els terminis, característiques i indicacions abans de prendre una decisió precipitada. 

Per tal d’aconseguir resultats òptims, és molt important que es posi en mans de cirurgians que es dediquen en exclusiva a aquest tipus d’intervenció. 

Cures post-tractament

Aquesta intervenció precisa d’unes atencions mínimes durant els primers dies, tot i que la recuperació és immediata i no es necessari portar cap tipus d’embenat. 

En el postoperatori immediat, la sutura que es produeix a la zona donant requerirà les cures pròpies de qualsevol ferida, així com també les petites crostetes de la zona d’alopècia. Aquestes acostumen a durar entre deu i dotze dies. Durant aquest període de temps es limitarà la pràctica d’esports. El rentat del cabell serà diari i s’hauran de fer servir sabons antisèptics. Passat aquest període de temps, el pacient tornarà als seus costums habituals, és a dir, utilitzarà els xampús de sempre, podrà aplicar-s’hi escuma, laca, fixador, tenyir i tallar-se el cabell, etc. 

Preguntes freqüents

 • Com hem de tractar l’alopècia comú?

  En les fases inicials de la caiguda del cabell farem servir els fàrmacs disponibles: a nivell tòpic, el minoxidil; a nivell oral, els comprimits de finasteride. Amb ells s’alenteix el procés de caiguda, encara que rarament s’atura. En les fases més avançades, la cirurgia capil·lar és l’única solució mèdica definitiva.

 • Quina ha estat l’evolució històrica del trasplantament capil•lar?

  Des de l’any 1990, la seva evolució ha estat constant, tant pel que fa als instruments utilitzats com pels resultats estètics i el confort del pacient. Al començament es trasplantaven de 1.000 a 1.500 cabells per sessió. Actualment se’n trasplanten de 3.000 a 3.500, i fins i tot en grans donants amb calvícies acusades, se’n poden trasplantar fins a 4.000 en una sola sessió. Superar aquesta xifra podria disminuir l’índex de supervivència dels empelts que en l’actualitat supera la cota del 98% d’empelts crescuts en cada pacient.

 • Qui es pot beneficiar d’aquesta cirurgia?

  Els candidats per sotmetre’s a aquest tipus de cirurgia són aquelles persones que experimenten una caiguda de cabell de forma permanent, majoritàriament homes amb un grau mig o avançat d’alopècia. També recorren al microempelt algunes dones amb caiguda androgenètica, pacients amb àrees cicatricials (cremades), i pacients que desitgen repoblar celles, barba o pubis. En definitiva, es tracta d’una intervenció recomanable per a tots aquells pacients que pretenen recuperar part del cabell perdut de manera natural i de per vida.

 • Quin és el millor moment per a la cirurgia?

  En una primera visita, el cirurgià li aconsellarà i advertirà sobre la seva futura evolució de l’alopècia. Amb tot plegat planificarà un esquema en funció de les seves característiques individuals como son: la capacitat de la seva zona donant, el grau actual d’alopècia, la futura evolució i les expectatives desitjades. Amb experiència i informació detallada, vostè i el seu especialista decidiran sobre el moment ideal per a la seva primera cirurgia.

 • Quin és l’objectiu de la intervenció?

  Recuperar el cabell amb naturalitat i per a tota la vida, utilitzant una cirurgia menor que es practica de forma ambulatòria. Els resultats estètics són completament naturals i satisfactoris.

 • Queden cicatrius?

  A la zona on s’extreu el cabell queda una finíssima cicatriu oculta pel propi cabell del voltant.

 • Quantes sessions són necessàries?

  Al ser un tractament individualitzat, les sessions variaran en funció del tipus i grau d’alopècia. Com a orientació direm que, per a petites alopècies serà suficient una sessió i per a grans alopècies entre dues i tres sessions. En aquests casos, el temps que passa entre sessió i sessió el marca el propi pacient, tot i que és aconsellable distanciar-les entre quatre i sis mesos.

 • Necessita alguna cura especial?

  Una vegada ha crescut, aquest cabell es comporta amb les mateixes característiques que el de la seva zona d’origen, és a dir, la seva evolució és la pròpia del cabell de la nuca. El principal avantatge és que no condiciona la vida futura del pacient, que aconsegueix oblidar-se de la seva anterior preocupació estètica.

 • Quant de temps duren els resultats?

  Els cabells trasplantats són definitius i per a tota la vida. Aquesta afirmació està fonamentada en els resultats obtinguts des dels primers trasplantaments realitzats l’any 1959, així com en la nostra pròpia experiència professional de més de quinze anys. És un autoempelt que conservarà totes les característiques de la seva zona d’origen.

 • On anar per obtenir un bon resultat?

  Al ser un tractament individualitzat, les sessions variaran en funció del tipus i grau d’alopècia. Com a orientació direm que, per a petites alopècies serà suficient una sessió i per a grans alopècies entre dues i tres sessions. En aquests casos, el temps que passa entre sessió i sessió el marca el propi pacient, tot i que és aconsellable distanciar-les entre quatre o sis mesos.

Opinió expert

Dr. Dorian González

Dr. Dorian González
L’alopècia té solució definitiva amb resultats naturals. Després del microempelt, i amb el pas del temps, quan el cabell a la zona implantada ha crescut, noto en el meus pacients una millora en el seu estat anímic, guanyant autoconfiança i seguretat; i és que el cabell és un component molt important de la nostra imatge.

Contactar
   LLAMAR
   CONTACTO

Aviso de Cookies

CLINICA PLANAS utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para facilitarle la misma, analizar estadísticas del uso de la web y personalizar publicidad.

Política de Cookies

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el sitio Web visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio Web almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan en el ordenador del usuario y contiene datos anónimos que no son perjudiciales para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario, como el idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página.

Las Cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima acerca de cómo un visitante utiliza un sitio. Por ejemplo, desde qué página Web ha accedido, o si ha utilizado un "banner" publicitario para llegar.

¿Qué uso le damos a los diferentes tipos de cookies?
 1. Según su finalidad:
  Cookies técnicas Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales…).
  Cookies de personalización Las cookies de personalización permiten al usuario acceder a los servicios según sus preferencias (idioma, navegador, configuración…).
  Cookies analíticas Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.
  Cookies publicitarias Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.
 2. Según su plazo:
  Cookies de sesión Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la página Web y se borran al cerrar el navegador.
  Cookies persistentes Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario hasta que son eliminadas manualmente o haya concluido el periodo de duración establecido para dicha cookie.
 3. Según su titularidad:
  Cookies propias Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
  Cookies de terceros Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

Este sitio utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para fines estadísticos y publicitarios.

Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información le hemos solicitado su consentimiento para su uso.

El suministro de datos personales a través de nuestro portal y el consentimiento para el uso de cookies requiere una edad mínima de 14 años y la aceptación expresa de nuestra Política de Privacidad.

De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar las cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet:

Navegador Pasos URL
Chrome Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de contenido. https://support.google.com/
Firefox Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada https://support.mozilla.org/
Internet Explorer Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración https://support.microsoft.com/
Opera Herramientas > Preferencias > Editar preferencias > Cookies https://help.opera.com/
Safari Preferencias > Seguridad https://support.apple.com/
Edge Configuración > Ver configuración avanzada > Privacidad y servicios > Cookies https://support.microsoft.com/

La siguiente tabla recoge la clasificación y descripción de las cookies utilizadas en la presente página web para que puedas identificarlas en tu navegador:

Nombre Titular Datos recabados Finalidad Duración
PHPSESSID Cookie propia
(Clínica Planas)
Sesiones y preferencias del visitante Necesaria Al finalizar la sesión con el navegador
VISITOR_INFO1_LIVE De terceros
(Youtube)
Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. Técnica 179 días
PREF De terceros
(Youtube)
Es una cookie que almacena las preferencias de visualización y de búsqueda de los videos de youtube: idioma preferido, filtro safe-search, etc. Técnica 2 años
__cf_bm De terceros
(Vimeo)
Análisis de tráfico por motivos de seguridad Técnica 1 día
TS01057d28 De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica TS01057d28
f5avr1901846005aaaaaaaaaaaaaaaa_cspm_ De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica Al finalizar la sesión con el navegador
f5_cspm De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica Al finalizar la sesión con el navegador
admincookies Cookie propia
(Clínica Planas)
Gestionar permisos de cookies. Técnica 1 año
_hjFirstSeen De terceros
(HotJar)
Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante. Analítica 1 día
_hjid De terceros
(HotJar)
Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. Analítica 1 año
_hjIncludedInPageviewSample De terceros
(HotJar)
Determina si la navegación del usuario debería registrarse en un cierto lugar estadístico. Analítica 1 día
1P_JAR De terceros
(Google)
Utilizada por Google para almacenar información sobre cómo utiliza usted el sitio web , la publcidad y las búsqeudas en Google para ofrecerle una publicidad más personalizada y relevante. Publicitaria 1 mes
CONSENT De terceros
(Google)
Utilizada por Google para almacenar las preferencias de publicidad de la red de Google para su uso en la publicidad dirigida. Publicitaria 2 años
AEC De terceros
(Google)
Comprueba que las solicitudes que se hacen durante una sesión de navegación proceden del usuario y no de otros sitios Analítica 6 mes
_hjIncludedInSessionSample De terceros
(Hotjar)
Registra datos del comportamiento del visitante en la web Analítica 1 día
_hjSessionUser De terceros
(Hotjar)
Registra datos del comportamiento del visitante en la web Analítica 1 año
_ga, _ga_[ID], _gid, _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID] Cookie propia
(Google)
Sesiones de los visitantes. _ga, _ga_[ID] y _gid: Se usan para distinguir a los usuarios. _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID]: Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes y analizar el tráfico. Analítica 2 años - _ga & _ga_[ID]: 2 años. _gid: 1 día. _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID]: 1 minuto.
Para más información:
Política de Cookies de Google
player De terceros
(Vimeo)
Funcionamiento y gestión de los vídeos de vimeo. Analítica 1 años
vuid De terceros
(Vimeo)
Funcionamiento y gestión de los vídeos de vimeo. Analítica 2 años
_fbp Cookie propia
(Facebook)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 90 días
YSC De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. Publicitaria Al finalizar la sesión con el navegador
GPS De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. Publicitaria 1 día
IDE De terceros
(Doubleclick)
Preferencias, enlaces, conversiones e interacciones con anuncios publicitarios. Publicitaria 1 año
test_cookie De terceros
(Doubleclick)
Cookie de prueba utilizada por Google DoubleClick para comprobar que se pueden establecer cookies de publicidad. Publicitaria 1 minuto
TDID De terceros
(The Trade Desk)
Esta cookie lleva información sobre la forma en que el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. Publicitaria 1 año
_gcl_au Cookie propia
(Google)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 3 meses


Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.

Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales...).

Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.

Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.