Cirurgia ortognàtica

Introducció

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas ofereix la sol·lució de tots els problemes que puguin afectar la cara, el coll, la boca i l'estructura facial.

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas ofereix els últims avenços tecnològics per al diagnòstic i tractament dels defectes facials i de la cavitat oral, la correcció de deformitats esquelètiques dels maxil·lars i el tractament de l'articulació temporomandibular (ATM).

L'equip mèdic de la Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial treballa en col·laboració amb la Unitat d'Estètica Dental, amb un enfocament multidisciplinari en l'àrea d'implantologia dental i cirurgia oral.
La cirurgia ortognàtica serveix per a corregir quirúrgicament les deformitats dels ossos dels maxil•lars que comporten una deformitat facial i un problema en l’oclusió de les dents.

La correcció de les deformitats al maxil·lar, la mandíbula o el mentó suposa un tractament funcional de l’oclusió de les dents, a més d’una visió estètica a nivell de la cara i l’harmonia facial.

Relacionats amb la correcció dels maxil•lars i l’esquelet facial es poden dur a terme procediments d’estètica facial en col•laboració amb la Unitat de Cirurgia Estètica Facial de Clínica Planas, dirigida pel Dr. Jorge Planas.

La cirurgia per a la correcció d’aquests problemes esquelètics i dentals s’anomena Cirurgia Ortognàtica.

La cirurgia ortognàtica realitza unes osteotomies en els ossos del maxil•lar i/o la mandíbula corregint la seva posició i aconseguint una perfecta oclusió de les dents i unes proporcions facials favorables i harmòniques per a cada pacient.

Per efectuar la cirurgia ortognàtica son necessaris un diagnòstic i planificació precisos. Avui dia fem la planificació de manera virtual amb sistemes d’imatge tridimensionals, on es planifiquen i decideixen els canvis a fer als maxil•lars i es pot avaluar també el pla de tractament final.

Indicacions

Les persones que potencialment poden beneficiar-se de la cirurgia ortognàtica inclouen a les que tenen una mossegada incorrecta i a les que tenen variacions entre els maxil·lars. El creixement de la mandíbula és un procés lent i gradual, i en alguns casos els maxil·lars poden créixer a ritmes diferents, deixant de vegades una diferència entre ells que es tradueix en una mossegada incorrecta, o una cara desproporcionada. El resultat pot ser una gran quantitat de problemes que poden afectar la masticació, la parla, l’estètica facial i la salut oral a llarg termini.

Mentre que l’ortodòncia només pot corregir els problemes si són únicament de les dents, la cirurgia ortognàtica serà necessària si els maxil·lars també necessiten canviar de posició. 

Els símptomes següents poden indicar la necessitat de cirurgia ortognàtica: 

Dificultat per masticar aliments 

Dificultat per empassar

Problema de veu

Dolor mandibular crònic

Mossegada oberta (espai entre dents superiors i inferiors quan es tanca la boca).

Asimetria facial.

Lesió facial o defectes de naixement

Mentó petit o retrets.

Incapacitat per tancar els llavis sense esforç.

Dificultat respiratòria amb boca seca

Apnea del son (problemes per dormir, com roncar, dificultat per respirar, etc.)

El creixement desigual dels maxil·lars, la lesió o els defectes de naixement poden produir problemes i símptomes que necessiten una avaluació i tractament per part d’un equip de professionals, que inclou un cirurgià oral i maxil·lofacial, un ortodontista, i de vegades el seu dentista. En el diagnòstic i planificació de la cirurgia ortognàtica, el cirurgià oral i maxil·lofacial; i l’ortodontista treballaran en estreta col•laboració. 

L’ortodontista és responsable de moure les dents per a que es posicionin correctament després de que els maxil·lars hagin estat tornats a col.locar correctament amb la cirurgia. A més, el seu dentista general és el responsable de mantenir la seva salut oral abans, durant i després de la seva ortodòncia i tractament quirúrgic. 

Procediment

Passos de la cirurgia ortognàtica

Ortodòncia prequirúrgica 

L'ortodòncia prequirúrgica mourà les dents a una nova posició, perquè s’encaixin correctament quan els maxil·lars canviïn de posició quirúrgicament. Aquesta fase d'ortodòncia prequirúrgica dura normalment entre 6 i 18 mesos. 

El seu cirurgià maxil·lofacial el visitarà cada 4 mesos mentre duri la fase d'ortodòncia. Durant aquest període la mossegada entre les dents del maxil·lar superior i inferior pot empitjorar, però, quan el cirurgià oral i maxil·lofacial recol·loqui els seus maxil·lars en l'alineació correcta mitjançant cirurgia les dents també es col·locaran en la posició adequada. Després de la cirurgia s’acostuma a necessitar l'ortodòncia final per "afinar" la mossegada. 

Preparació per a la cirurgia ortognàtica 

La cirurgia ortognàtica es realitza sota anestèsia general. Abans de la cirurgia, vostè necessitarà un examen físic i una analítica per assegurar-se que està en bon estat de salut general. 

El seu anestesista l'informarà del procediment anestèsic adequat per al seu cas i respondrà a qualsevol pregunta que pugui tenir.

Procediment

El procediment quirúrgic de la cirurgia ortognàtica dura d’una a vàries hores, depenent de la quantitat i el tipus de cirurgia necessària.

Immediatament després de la cirurgia, el/la pacient és traslladat/da a la sala de recuperació fins que l’anestèsia general ha passat el seu efecte. 

Se li administrarà medicació endovenosa per tal de controlar el malestar o dolor post-quirúrgic. La duració de l’estada a la clínica pot ser d’un o més dies. 

Preoperatori

Abans de començar qualsevol tractament es farà una consulta inicial per familiaritzar-se i respondre a qualsevol pregunta que pugui tenir. És important que comprengui que el seu tractament inclou l’ortodòncia prequirúrgica, la cirurgia ortognàtica i el postoperatori.

Després de la consulta inicial es farà un examen complet amb mesuraments facials, fotografies, radiografies i impressions dentals. 

També s’haurà de tenir un historial mèdic per assegurar-se de que no hi ha cap problema de salut que podria interferir amb la cirurgia o l’administració de l’anestèsia. 

Basant-se en els resultats del seu examen, consultes i altres procediments de diagnòstic, vostè i l’equip d’avaluació decidiran el millor tractament a seguir. Depenent del grau d’alteració podria només precisar el tractament amb ortodòncia o la cirurgia ortognàtica. 

Cures posteriors

Després de la cirurgia es produeix una inflamació temporal, especialment dels llavis i galtes, i potser també hematomes; si més no, es tracta d’una cosa normal que desapareixerà amb el temps.

Per als primers dies després de la cirurgia, pot experimentar congestió nasal o mal de coll degut als tubs nasals utilitzats per a l’anestèsia. El malestar postoperatori generalment no és significatiu, i pot controlar-se amb medicaments. De vegades, per ajudar la curació i amb la finalitat d’aconseguir una correcta posició dels seus maxil·lars caldria un bloqueig intermaxil·lar, és a dir, fixar entre sí els maxil·lars per tal d’evitar el seu moviment, tot i que per a la majoria de pacient no és necessari. 

Per ajuntar els fragments ossis en la nova posició és necessari col·locar plaques i caragols de titani. 

Durant la primera setmana després de la cirurgia és molt important la dieta, i és molt recomanable complementar-la amb vitamines, líquid i minerals. Clínica Planas posa a la seva disposició la seva unitat de dietètica per poder tenir una recuperació molt més ràpida. 

Es desaconsella fumar, doncs pot endarrerir el procés de curació de les ferides, així com augmentar el seu risc d’infecció. S’ha d’evitar fer activitats esportives les primeres setmanes després de la cirurgia. 

Després de l’alta mèdica, ja hauria de poder tornar a la feina o a l’escola (per a la majoria de persones acostuma a ser dues setmanes després). El seu cirurgià oral i maxil·lofacial el/la visitarà de manera periòdica, així com també el seu ortodontista. La fase inicial de curació tarda aproximadament unes 6 setmanes, però el procés de curació total tarda entre 9 i 12 mesos.

Durant la fase de curació completa és fonamental que vostè tingui la màxima higiene oral possible. El seu cirurgià i l’ortodontista poden ajudar-li en aquesta feina. 

L’ortodontista generalment iniciarà la fase post-quirúrgica de tractament d’ortodòncia de 4 a 6 setmanes després de la cirurgia per polir la mossegada. En la majoria de casos, els bràquets es treuen entre 6 i 12 mesos després de la cirurgia. 

Beneficis

Els beneficis inclouen una millora de la capacitat per masticar, parlar i respirar. En la majoria dels casos, també es millora l’estètica del pacient.

Preguntes freqüents

 • Quins son els riscos i complicacions?

  Com en qualsevol procediment quirúrgic, hi poden aparèixer alguns efectes secundaris i complicacions. Tot i que la seva aparició és rara, vostè ha d’estar assabentat d’aquests riscos abans de sotmetre’s a aquesta cirurgia.

  1. La inflamació és una reacció normal en qualsevol procediment quirúrgic. La intensitat de la inflamació varia segons l’individu i el procediment. La inflor es manifesta entre les 24 i 72 hores després de la cirurgia, i en general no es modifica durant aproximadament una setmana. 
  2. Les nàusees i els vòmits són complicacions de l’anestèsia general. Tot i que són poc freqüents, s’administra medicació per controlar aquests efectes. 
  3. El dolor després de la cirurgia ortognàtica és generalment lleu-moderat i pot ser controlar amb medicaments. 
  4. El sagnat lleu no té més importància. Si s’ha fet una cirurgia del maxil•lar superior pot experimentar una sortida de sang pel nas. El sagnat prolongat o excessiu és una complicació rara d’aquesta cirurgia. 
  5. Pèrdua o alteració de la sensibilitat del nervi dental que implica un entumiment o una sensació de formigueig a les dents o al llavi, essent molt estrany la manca de sensibilitat a la llengua. En la majoria dels casos, aquesta pèrdua de sensibilitat és temporal i es recupera amb el temps. 
  6. La infecció és un risc potencial després de qualsevol procediment quirúrgic. Si es produeix una infecció, habitualment es tracta amb antibiòtics, i és estrany que s’hagi de fer una nova intervenció quirúrgica. 
  7. Alteracions en el drenatge o mal al si maxil·lar (sinusitis), que pot passar en alguns casos de cirurgia del maxil·lar superior. 
  8. Lesions de dents adjacents i arrels, que poden precisar del tractament dental apropiat. 
  9. Malposició dels maxil·lars entre sí per la fractura inesperada a llocs no desitjats. Si això passa podria ser necessària la intervenció quirúrgica. 
  10. Limitació del moviment de la mandíbula, motiu pel qual són importants els exercicis i la fisioteràpia després de la cirurgia. 
  11. Són estranys els casos de dolor o alteració de la funció de l’Articulació Temporomandibular (ATM). 
  12. La recuperació prolongada o l’aparició de pneumònia són estranyes, però són possibles riscos de l’anestèsia general associats a qualsevol procediment, incloent-hi la cirurgia ortognàtica. 

 • Gaudeix dels beneficis de la cirurgia ortognática

  La cirurgia ortognàtica mou les dents i els maxil·lars a una nova posició més equilibrada, més funcional i més saludable. No només podrà mossegar i masticar millor que mai, sinó que també el seu aspecte podrà millorar.


Contactar
   LLAMAR
   CONTACTO

Aviso de Cookies

CLINICA PLANAS utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para facilitarle la misma, analizar estadísticas del uso de la web y personalizar publicidad.

Política de Cookies

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el sitio Web visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio Web almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan en el ordenador del usuario y contiene datos anónimos que no son perjudiciales para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario, como el idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página.

Las Cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima acerca de cómo un visitante utiliza un sitio. Por ejemplo, desde qué página Web ha accedido, o si ha utilizado un "banner" publicitario para llegar.

¿Qué uso le damos a los diferentes tipos de cookies?
 1. Según su finalidad:
  Cookies técnicas Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales…).
  Cookies de personalización Las cookies de personalización permiten al usuario acceder a los servicios según sus preferencias (idioma, navegador, configuración…).
  Cookies analíticas Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.
  Cookies publicitarias Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.
 2. Según su plazo:
  Cookies de sesión Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la página Web y se borran al cerrar el navegador.
  Cookies persistentes Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario hasta que son eliminadas manualmente o haya concluido el periodo de duración establecido para dicha cookie.
 3. Según su titularidad:
  Cookies propias Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
  Cookies de terceros Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

Este sitio utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para fines estadísticos y publicitarios.

Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información le hemos solicitado su consentimiento para su uso.

El suministro de datos personales a través de nuestro portal y el consentimiento para el uso de cookies requiere una edad mínima de 14 años y la aceptación expresa de nuestra Política de Privacidad.

De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar las cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet:

Navegador Pasos URL
Chrome Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de contenido. https://support.google.com/
Firefox Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada https://support.mozilla.org/
Internet Explorer Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración https://support.microsoft.com/
Opera Herramientas > Preferencias > Editar preferencias > Cookies https://help.opera.com/
Safari Preferencias > Seguridad https://support.apple.com/
Edge Configuración > Ver configuración avanzada > Privacidad y servicios > Cookies https://support.microsoft.com/

La siguiente tabla recoge la clasificación y descripción de las cookies utilizadas en la presente página web para que puedas identificarlas en tu navegador:

Nombre Titular Datos recabados Finalidad Duración
PHPSESSID Cookie propia
(Clínica Planas)
Sesiones y preferencias del visitante Necesaria Al finalizar la sesión con el navegador
VISITOR_INFO1_LIVE De terceros
(Youtube)
Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. Técnica 179 días
PREF De terceros
(Youtube)
Es una cookie que almacena las preferencias de visualización y de búsqueda de los videos de youtube: idioma preferido, filtro safe-search, etc. Técnica 2 años
__cf_bm De terceros
(Vimeo)
Análisis de tráfico por motivos de seguridad Técnica 1 día
TS01057d28 De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica TS01057d28
f5avr1901846005aaaaaaaaaaaaaaaa_cspm_ De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica Al finalizar la sesión con el navegador
f5_cspm De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica Al finalizar la sesión con el navegador
admincookies Cookie propia
(Clínica Planas)
Gestionar permisos de cookies. Técnica 1 año
_hjFirstSeen De terceros
(HotJar)
Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante. Analítica 1 día
_hjid De terceros
(HotJar)
Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. Analítica 1 año
_hjIncludedInPageviewSample De terceros
(HotJar)
Determina si la navegación del usuario debería registrarse en un cierto lugar estadístico. Analítica 1 día
1P_JAR De terceros
(Google)
Utilizada por Google para almacenar información sobre cómo utiliza usted el sitio web , la publcidad y las búsqeudas en Google para ofrecerle una publicidad más personalizada y relevante. Publicitaria 1 mes
CONSENT De terceros
(Google)
Utilizada por Google para almacenar las preferencias de publicidad de la red de Google para su uso en la publicidad dirigida. Publicitaria 2 años
AEC De terceros
(Google)
Comprueba que las solicitudes que se hacen durante una sesión de navegación proceden del usuario y no de otros sitios Analítica 6 mes
_hjIncludedInSessionSample De terceros
(Hotjar)
Registra datos del comportamiento del visitante en la web Analítica 1 día
_hjSessionUser De terceros
(Hotjar)
Registra datos del comportamiento del visitante en la web Analítica 1 año
_ga, _ga_[ID], _gid, _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID] Cookie propia
(Google)
Sesiones de los visitantes. _ga, _ga_[ID] y _gid: Se usan para distinguir a los usuarios. _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID]: Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes y analizar el tráfico. Analítica 2 años - _ga & _ga_[ID]: 2 años. _gid: 1 día. _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID]: 1 minuto.
Para más información:
Política de Cookies de Google
player De terceros
(Vimeo)
Funcionamiento y gestión de los vídeos de vimeo. Analítica 1 años
vuid De terceros
(Vimeo)
Funcionamiento y gestión de los vídeos de vimeo. Analítica 2 años
_fbp Cookie propia
(Facebook)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 90 días
YSC De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. Publicitaria Al finalizar la sesión con el navegador
GPS De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. Publicitaria 1 día
IDE De terceros
(Doubleclick)
Preferencias, enlaces, conversiones e interacciones con anuncios publicitarios. Publicitaria 1 año
test_cookie De terceros
(Doubleclick)
Cookie de prueba utilizada por Google DoubleClick para comprobar que se pueden establecer cookies de publicidad. Publicitaria 1 minuto
TDID De terceros
(The Trade Desk)
Esta cookie lleva información sobre la forma en que el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. Publicitaria 1 año
_gcl_au Cookie propia
(Google)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 3 meses


Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.

Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales...).

Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.

Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.