Cirurgia ortognàtica


Introducció

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas ofereix la sol·lució de tots els problemes que puguin afectar la cara, el coll, la boca i l'estructura facial.

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas ofereix els últims avenços tecnològics per al diagnòstic i tractament dels defectes facials i de la cavitat oral, la correcció de deformitats esquelètiques dels maxil·lars i el tractament de l'articulació temporomandibular (ATM).

L'equip mèdic de la Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial treballa en col·laboració amb la Unitat d'Estètica Dental, amb un enfocament multidisciplinari en l'àrea d'implantologia dental i cirurgia oral.
La cirurgia ortognàtica serveix per a corregir quirúrgicament les deformitats dels ossos dels maxil•lars que comporten una deformitat facial i un problema en l’oclusió de les dents.

La correcció de les deformitats al maxil·lar, la mandíbula o el mentó suposa un tractament funcional de l’oclusió de les dents, a més d’una visió estètica a nivell de la cara i l’harmonia facial.

Relacionats amb la correcció dels maxil•lars i l’esquelet facial es poden dur a terme procediments d’estètica facial en col•laboració amb la Unitat de Cirurgia Estètica Facial de Clínica Planas, dirigida pel Dr. Jorge Planas.

La cirurgia per a la correcció d’aquests problemes esquelètics i dentals s’anomena Cirurgia Ortognàtica.

La cirurgia ortognàtica realitza unes osteotomies en els ossos del maxil•lar i/o la mandíbula corregint la seva posició i aconseguint una perfecta oclusió de les dents i unes proporcions facials favorables i harmòniques per a cada pacient.

Per efectuar la cirurgia ortognàtica son necessaris un diagnòstic i planificació precisos. Avui dia fem la planificació de manera virtual amb sistemes d’imatge tridimensionals, on es planifiquen i decideixen els canvis a fer als maxil•lars i es pot avaluar també el pla de tractament final.

Indicacions

Les persones que potencialment poden beneficiar-se de la cirurgia ortognàtica inclouen a les que tenen una mossegada incorrecta i a les que tenen variacions entre els maxil·lars. El creixement de la mandíbula és un procés lent i gradual, i en alguns casos els maxil·lars poden créixer a ritmes diferents, deixant de vegades una diferència entre ells que es tradueix en una mossegada incorrecta, o una cara desproporcionada. El resultat pot ser una gran quantitat de problemes que poden afectar la masticació, la parla, l’estètica facial i la salut oral a llarg termini.

Mentre que l’ortodòncia només pot corregir els problemes si són únicament de les dents, la cirurgia ortognàtica serà necessària si els maxil·lars també necessiten canviar de posició. 

Els símptomes següents poden indicar la necessitat de cirurgia ortognàtica: 

Dificultat per masticar aliments 

Dificultat per empassar

Problema de veu

Dolor mandibular crònic

Mossegada oberta (espai entre dents superiors i inferiors quan es tanca la boca).

Asimetria facial.

Lesió facial o defectes de naixement

Mentó petit o retrets.

Incapacitat per tancar els llavis sense esforç.

Dificultat respiratòria amb boca seca

Apnea del son (problemes per dormir, com roncar, dificultat per respirar, etc.)

El creixement desigual dels maxil·lars, la lesió o els defectes de naixement poden produir problemes i símptomes que necessiten una avaluació i tractament per part d’un equip de professionals, que inclou un cirurgià oral i maxil·lofacial, un ortodontista, i de vegades el seu dentista. En el diagnòstic i planificació de la cirurgia ortognàtica, el cirurgià oral i maxil·lofacial; i l’ortodontista treballaran en estreta col•laboració. 

L’ortodontista és responsable de moure les dents per a que es posicionin correctament després de que els maxil·lars hagin estat tornats a col.locar correctament amb la cirurgia. A més, el seu dentista general és el responsable de mantenir la seva salut oral abans, durant i després de la seva ortodòncia i tractament quirúrgic. 


Procediment

Passos de la cirurgia ortognàtica

Ortodòncia prequirúrgica 

L'ortodòncia prequirúrgica mourà les dents a una nova posició, perquè s’encaixin correctament quan els maxil·lars canviïn de posició quirúrgicament. Aquesta fase d'ortodòncia prequirúrgica dura normalment entre 6 i 18 mesos. 

El seu cirurgià maxil·lofacial el visitarà cada 4 mesos mentre duri la fase d'ortodòncia. Durant aquest període la mossegada entre les dents del maxil·lar superior i inferior pot empitjorar, però, quan el cirurgià oral i maxil·lofacial recol·loqui els seus maxil·lars en l'alineació correcta mitjançant cirurgia les dents també es col·locaran en la posició adequada. Després de la cirurgia s’acostuma a necessitar l'ortodòncia final per "afinar" la mossegada. 

Preparació per a la cirurgia ortognàtica 

La cirurgia ortognàtica es realitza sota anestèsia general. Abans de la cirurgia, vostè necessitarà un examen físic i una analítica per assegurar-se que està en bon estat de salut general. 

El seu anestesista l'informarà del procediment anestèsic adequat per al seu cas i respondrà a qualsevol pregunta que pugui tenir.

Procediment

El procediment quirúrgic de la cirurgia ortognàtica dura d’una a vàries hores, depenent de la quantitat i el tipus de cirurgia necessària.

Immediatament després de la cirurgia, el/la pacient és traslladat/da a la sala de recuperació fins que l’anestèsia general ha passat el seu efecte. 

Se li administrarà medicació endovenosa per tal de controlar el malestar o dolor post-quirúrgic. La duració de l’estada a la clínica pot ser d’un o més dies. 


Preoperatori

Abans de començar qualsevol tractament es farà una consulta inicial per familiaritzar-se i respondre a qualsevol pregunta que pugui tenir. És important que comprengui que el seu tractament inclou l’ortodòncia prequirúrgica, la cirurgia ortognàtica i el postoperatori.

Després de la consulta inicial es farà un examen complet amb mesuraments facials, fotografies, radiografies i impressions dentals. 

També s’haurà de tenir un historial mèdic per assegurar-se de que no hi ha cap problema de salut que podria interferir amb la cirurgia o l’administració de l’anestèsia. 

Basant-se en els resultats del seu examen, consultes i altres procediments de diagnòstic, vostè i l’equip d’avaluació decidiran el millor tractament a seguir. Depenent del grau d’alteració podria només precisar el tractament amb ortodòncia o la cirurgia ortognàtica. 


Cures posteriors

Després de la cirurgia es produeix una inflamació temporal, especialment dels llavis i galtes, i potser també hematomes; si més no, es tracta d’una cosa normal que desapareixerà amb el temps.

Per als primers dies després de la cirurgia, pot experimentar congestió nasal o mal de coll degut als tubs nasals utilitzats per a l’anestèsia. El malestar postoperatori generalment no és significatiu, i pot controlar-se amb medicaments. De vegades, per ajudar la curació i amb la finalitat d’aconseguir una correcta posició dels seus maxil·lars caldria un bloqueig intermaxil·lar, és a dir, fixar entre sí els maxil·lars per tal d’evitar el seu moviment, tot i que per a la majoria de pacient no és necessari. 

Per ajuntar els fragments ossis en la nova posició és necessari col·locar plaques i caragols de titani. 

Durant la primera setmana després de la cirurgia és molt important la dieta, i és molt recomanable complementar-la amb vitamines, líquid i minerals. Clínica Planas posa a la seva disposició la seva unitat de dietètica per poder tenir una recuperació molt més ràpida. 

Es desaconsella fumar, doncs pot endarrerir el procés de curació de les ferides, així com augmentar el seu risc d’infecció. S’ha d’evitar fer activitats esportives les primeres setmanes després de la cirurgia. 

Després de l’alta mèdica, ja hauria de poder tornar a la feina o a l’escola (per a la majoria de persones acostuma a ser dues setmanes després). El seu cirurgià oral i maxil·lofacial el/la visitarà de manera periòdica, així com també el seu ortodontista. La fase inicial de curació tarda aproximadament unes 6 setmanes, però el procés de curació total tarda entre 9 i 12 mesos.

Durant la fase de curació completa és fonamental que vostè tingui la màxima higiene oral possible. El seu cirurgià i l’ortodontista poden ajudar-li en aquesta feina. 

L’ortodontista generalment iniciarà la fase post-quirúrgica de tractament d’ortodòncia de 4 a 6 setmanes després de la cirurgia per polir la mossegada. En la majoria de casos, els bràquets es treuen entre 6 i 12 mesos després de la cirurgia. 


Beneficis

Els beneficis inclouen una millora de la capacitat per masticar, parlar i respirar. En la majoria dels casos, també es millora l’estètica del pacient.


F.A.Q.

Com en qualsevol procediment quirúrgic, hi poden aparèixer alguns efectes secundaris i complicacions. Tot i que la seva aparició és rara, vostè ha d’estar assabentat d’aquests riscos abans de sotmetre’s a aquesta cirurgia.

 1. La inflamació és una reacció normal en qualsevol procediment quirúrgic. La intensitat de la inflamació varia segons l’individu i el procediment. La inflor es manifesta entre les 24 i 72 hores després de la cirurgia, i en general no es modifica durant aproximadament una setmana. 
 2. Les nàusees i els vòmits són complicacions de l’anestèsia general. Tot i que són poc freqüents, s’administra medicació per controlar aquests efectes. 
 3. El dolor després de la cirurgia ortognàtica és generalment lleu-moderat i pot ser controlar amb medicaments. 
 4. El sagnat lleu no té més importància. Si s’ha fet una cirurgia del maxil•lar superior pot experimentar una sortida de sang pel nas. El sagnat prolongat o excessiu és una complicació rara d’aquesta cirurgia. 
 5. Pèrdua o alteració de la sensibilitat del nervi dental que implica un entumiment o una sensació de formigueig a les dents o al llavi, essent molt estrany la manca de sensibilitat a la llengua. En la majoria dels casos, aquesta pèrdua de sensibilitat és temporal i es recupera amb el temps. 
 6. La infecció és un risc potencial després de qualsevol procediment quirúrgic. Si es produeix una infecció, habitualment es tracta amb antibiòtics, i és estrany que s’hagi de fer una nova intervenció quirúrgica. 
 7. Alteracions en el drenatge o mal al si maxil·lar (sinusitis), que pot passar en alguns casos de cirurgia del maxil·lar superior. 
 8. Lesions de dents adjacents i arrels, que poden precisar del tractament dental apropiat. 
 9. Malposició dels maxil·lars entre sí per la fractura inesperada a llocs no desitjats. Si això passa podria ser necessària la intervenció quirúrgica. 
 10. Limitació del moviment de la mandíbula, motiu pel qual són importants els exercicis i la fisioteràpia després de la cirurgia. 
 11. Són estranys els casos de dolor o alteració de la funció de l’Articulació Temporomandibular (ATM). 
 12. La recuperació prolongada o l’aparició de pneumònia són estranyes, però són possibles riscos de l’anestèsia general associats a qualsevol procediment, incloent-hi la cirurgia ortognàtica. 

La cirurgia ortognàtica mou les dents i els maxil·lars a una nova posició més equilibrada, més funcional i més saludable. No només podrà mossegar i masticar millor que mai, sinó que també el seu aspecte podrà millorar.


Acreditacions Principals