Dr. Joan Valverde i Sintas

Especialista en cirurgia general amb una extensa formació en diferents camps de l'especialitat en unitats de prestigi nacional i internacional. Ha combinat la seva tasca assistencial amb una important tasca divulgadora, sent ponent assidu a congressos, jornades i cursos de l'especialitat.

Acreditacions Principals