Excés Mamari Masculí


Tractament (Introducció)

La ginecomàstia és una alteració de la mama masculina que està augmentada de grandària. Aquesta alteració provoca problemes en l'home que, de vegades li pot impedir desenvolupar la seva vida amb total normalitat.

Quan parlem d'excés mamari masculí podem estar referint-nos a la pseudoginecomàstia o a la ginecomàstia, dues situacions que, per si mateixes, no impliquen cap risc per a la salut. 

La falsa ginecomàstia es produeix quan, per obesitat general, la glàndula mamària conté cúmuls localitzats de greix. La seva solució és senzilla i consisteix a realitzar una liposucció.

La ginecomàstia pròpiament dita és diferent, es dóna quan hi ha un desenvolupament del teixit mamari que el fa palpable o visible. En aquest cas el problema es soluciona mitjançant una intervenció quirúrgica que consisteix en l'extirpació del teixit glandular i, de vegades, la liposucció dels teixits grassos existents. 


Temps d'intervenció

1 hora

Llit

No requereix

Recuperació

1 setmana

Anestèsia

Local amb sedació o General

Efecte

Immediats

Resultat

Duradors


En què consisteix (Procediment)

De totes les intervencions que efectuem a la Clínica per corregir l'excés de volum mamari masculí, el 70% són casos de falsa ginecomàstia, que se solucionen practicant una liposucció de la zona.

La liposucció de la mama masculina és un procediment ràpid.

El temps de la intervenció acostuma a ser d'uns trenta minuts.  

Després administrar anestèsia general i esterilitzar la zona a tractar, el cirurgià efectua una minúscula incisió (únicament de tres mil·límetres), generalment a l'aixella, que permet la penetració d'una cànula per la qual s’aspirarà el greix. Un cop finalitzada la succió del greix, es retira la cànula i la incisió es tanca amb sutura. La cicatriu resultant és virtualment invisible gràcies a la minúscula incisió. 

En el cas de tractar-se d'una ginecomàstia, l'objectiu és eliminar el teixit glandular, que baixa des del mugró fins al múscul pectoral.  

La intervenció que també es realitza sota anestèsia general dura entre 1 i 2 hores.

El cirurgià fa una incisió, generalment a l'aixella, i des d'allà s'extreu la glàndula. 

Hospitalització i anestèsia

El temps d'hospitalització és normalment de 24 hores.

Aquest procediment es realitza mitjançant l'aplicació d'anestèsia general.


Beneficis

Els resultats són permanents. El nivell de satisfacció és molt alt, perquè el nivell de motivació també acostuma a ser-ho.

El pacient sent un gran alleujament al recuperar una silueta harmònica, poder mostrar el seu cos sense vergonya i poder afrontar activitats habituals del dia a dia, com gaudir d'un dia de platja o de piscina, practicar esport, o anar al gimnàs. 


Galeria


Pre-operatori

Com en totes les intervencions que precisen d'anestèsia, és imprescindible realitzar un examen mèdic previ per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l'operació.


Cures post-tractament

És una intervenció a la que cal esperar l'aparició d'inflor i d'hematomes. La liposucció exigeix utilitzar un mètode de comprensió de forma contínua a la zona tractada durant 2 o 3 setmanes.

D'aquesta manera s'evita l'acumulació de fluids sota la pell, que es re col·loca al seu lloc fins que s'hagi adaptat al volum disminuït de la mama.

Passats quatre dies després de la intervenció, el pacient pot reincorporar-se a la seva vida social i laboral.


F.A.Q.

Qualsevol intervenció quirúrgica està desaconsellada si es pateix una malaltia que pugui interferir amb el procés quirúrgic o amb l'anestèsia. L'especialista, a més d'efectuar una valoració física a fons de cada pacient, valora també el seu historial clínic abans de decidir la intervenció.

Els mateixos que en qualsevol intervenció quirúrgica, essencialment hemorràgies, infecció i complicacions relatives a l'ús de l'anestèsia.

El risc més comú de la liposucció és l'acumulació de fluids sota la pell. Tot i la compressió immediata de la zona després de l'operació, aquesta acumulació pot produir una aparença irregular de la pell, que aleshores necessita drenar el fluid per a la seva correcció. Els hematomes no són estranys i desapareixen amb el temps. 

Per regla general, l’especialista mostra al pacient el seu arxiu de casos (anònim), en el qual busca fotografies de l'abans i el després de pacients amb unes característiques corporals similars.

Passats 10 dies després de la intervenció, acostuma a remetre qualsevol molèstia originada per dormir en aquesta posició.

No es tracta d'una intervenció dolorosa, només molesta. El que sí és possible és que noti certa sensació d’insensibilitat a l'àrea, però això remetrà progressivament uns dies després.


Opinió expert

Dr. Jorge Planas

Dr. Jorge Planas

La ginecomàstia és una alteració que pateixen els homes quan la seva mama augmenta de volum. Aquest problema, a més de provocar una deformitat estètica, pot arribar a impedir que la persona afectada porti una vida normal. El millor resultat s’obté quan la pell és elàstica i ferma, i s’adapta al nou contorn corporal.

Curriculum Blog

Dr. Gabriel Planas

Dr. Gabriel Planas

La ginecomàstia, ja sigui mitjançant liposucció o resecció, segons el cas, permet a l'home eliminar aquest excés de glàndula i greix mamària que tant li acomplexa.

Curriculum

Dr. Carlos del Cacho

Dr. Carlos del Cacho

És l'anomalia mamària més freqüent en el sexe masculí. El motiu principal de la consulta, en la majoria dels casos, és l'impacte emocional que aquesta alteració de la forma i mida de la mama masculina comporta, desencadenant un comportament d'ocultació en el desenvolupament de la vida quotidiana. L’objectiu és aconseguir un aspecte normal del tòrax masculí, amb la menor cicatriu possible. 

Curriculum

Dr. Jaume Masià

Dr. Jaume Masià

Aquesta tècnica que permet corregir l'augment desproporcionat de la mama, fa que l'home se senti més a gust amb la seva nova imatge i torni a realitzar activitats i desenvolupar la seva vida amb total normalitat.

Curriculum

Dr. Mike Dewever

Dr.  Mike Dewever

Per corregir la ginecomàstia es treu l'excés de greix mitjançant una liposucció i en cas d'haver teixit mamari en excés, s'extirpa mitjançant una petita incisió, donant lloc a un tòrax ben contornejat.

Curriculum

Dr. Ramón Tarragona

Dr.  Ramón Tarragona

La ginecomàstia adolescent o puberal afecta entre el 48-60% dels adolescents homes i incideix de manera important en la seva interacció social i la seva autoestima. Això dificulta de vegades la seva implicació en activitats socials i esportives, per por a fer servir roba ajustada o que requereixin l'absència d'ella, com en el cas de la natació.

Curriculum

Dra. Gemma Pons

Dra.  Gemma Pons

La Ginecomàstia es pot presentar de forma transitòria en el desenvolupament durant algun moment de la pubertat, més freqüentment entre els 13-14 anys per desaparèixer de forma natural a l'arribar a l'edat adulta.

Curriculum


Acreditacions Principals