Lesions Vasculars i Varius


Tractament

La utilització del làser en el camp de l’estètica ofereix la possibilitat de tractar lesions vasculars de manera molt més eficaç que altres mètodes alternatius. Taques congènites, teleangiectàsies (venetes visibles en forma d’aranya), estries recents, angiomes, alguns tipus de berrugues i certes cicatrius causades per la cirurgia, l’acne o fins i tot cremades, actualment es poden corregir sense riscos i amb gran efectivitat gràcies a un làser dissenyat especialment.

El làserés la tècnica més precisa i segura per tractar les lesions selectivament. L’alliberament d’energia únicament sobre la zona afectada fa que el teixit sa del voltant no quedi malmès. Després del tractament, la pell recupera la seva bellesa i color natural.


Temps d'intervenció

30 minuts

Llit

No requereix

Recuperació

Inmediata

Anestèsia

No requereix

Efecte

3 mesos

Resultat

Duradors


Procediment

El làser és un instrument que allibera una gran quantitat d’energia en un espai de temps molt curt. Al aplicar aquest petit feix de llum concentrat sobre la lesió vascular, es produeix una coagulació dels vasos sanguinis de la pell, que acaben per desaparèixer. 

La tècnica consisteix a resseguir amb un aplicador en forma de llapis tots els capil·lars, i progressar el feix de llum per sobre de la vena a mesura que aquest va desapareixent. Així, una per una, es van esborrant les venes superficials independentment de la seva quantitat i localització.

Immediatament després de l’aplicació del làser, es produeix una petita inflamació de la zona afectada, així com una sensació d’acalorament que remet poc temps després. 

El tractament varia segons l’edat, el tipus de pell i l’extensió de la lesió. Normalment tres o quatre sessions d’uns 15 minuts són suficients per corregir una lesió. Entre ambdues sessions ha de passar un mínim de quatre setmanes. 

Hospitalització

Aquesta tècnica no necessita hospitalització. Es fa a la consulta de manera ambulatòria.

Anestèsia

Aquest tractament no precisa anestèsia, doncs l’impacte del làser gairebé no provoca molèstia. Únicament s’utilitza un sistema de gas fred que s’aplica en forma d’esprai i adorm la pell de la zona a tractar.

Només s’aplica anestèsia de manera excepcional en nens amb lesions extenses.


Beneficis

  • Permet tractar molts vessaments capil·lars en molt poques sessions, ja que es tracten de forma externa (transcutània) i no mitjançant injeccions directes a les venes. 
  • És totalment estètic perquè no hiperpigmenta ni deixa cicatrius. 
  • En la majoria dels casos, la pacient pot veure la desaparició del capil·lar durant el tractament. 
  • Pot ser emprat en mesos de calor perquè n'hi ha prou amb aplicar una crema de protecció solar sobre la zona tractada, si es va a la platja. 


Galeria


Recomanacions Pre-tractament

És aconsellable no utilitzar maquillatges ni correctors els dies previs al tractament. D’aquesta manera, les lesions vasculars que volem solucionar estaran totalment visibles, i permetrà que el làser sigui més efectiu.


Cures posteriors

Per aconseguir un resultat òptim, l’àrea tractada haurà de ser observada i cuidada periòdicament fins que estigui totalment curada. Immediatament després del tractament, es pot aplicar una pomada antibiòtica per prevenir la infecció. També s’aconsella el fred local sec per descongestionar i disminuir el procés inflamatori.

És necessari utilitzar protecció solar total fins que la zona tractada recuperi la tonalitat normal de la pell. Per tal de que no es produeixi vasodilatació, s’hauran d’evitar les fonts de calor com la sauna, la piscina, estufes, banys d’aigua calenta, etc. Per últim, recomanem que després de qualsevol tractament amb làser comenci a utilitzar productes cosmètics nous sota control d’un professional. 


F.A.Q.

No, només pot sentir una lleu molèstia si la lesió és molt extensa.

El tractament de les lesions vasculars mitjançant làser està contraindicat en aquelles persones amb problemes de cicatrització, historial de desordres hemorràgics o que hagin estat prenent anticoagulants durant els sis mesos previs al tractament. L’especialista li indicarà la solució més convenient després d’un estudi detallat del seu cas.

Sí, just després del tractament.

El primer estiu després del tractament amb làser es recomana no exposar la pell tractada al sol sense protecció solar total.

Sí. La majoria de pacients segueixen un tractament d’esclerosi paral•lel al mateix centre per solucionar les varícules més grans, que no es poden tractar amb làser.


Opinió expert

Dra. Montserrat Planas

Dra. Montserrat Planas

A Clínica Planas disposem d’un ampli ventall de làsers, cadascun per a una aplicació estètica concreta, fet que ens dóna molta seguretat i precisió a l’hora de combatre qualsevol problema. El feix de llum concentrat sobre els capil•lars, provoca la seva coagulació i desaparició.

Curriculum


Acreditacions Principals