Tractament de Dessensibilització Al·lergològica


Tractament (Introducció)

La Unitat Específica de Dessensibilització Al·lergologia (RODA) de la Clínica Planas neix amb el propòsit de solucionar un problema no resolt en el sector privat, creant tolerància a aquells fàrmacs i / o aliments considerats com a imprescindibles per millorar la salut i la qualitat de vida dels pacients.

L'equip mèdic d'aquesta nova Unitat està integrat per professionals supraespecialitzats capaços de conèixer i analitzar el perfil immunològic del pacient i dissenyar-li, per tant, un tractament específic de dessensibilització.

La dessensibilització és un tractament ja aplicat en la sanitat pública, que assegura una tolerància permanent a medicaments com la insulina o la quimioteràpia, imprescindibles per a la cura de malalties com la diabetis o el càncer.

¿Què és la dessensibilització?

La dessensibilització consisteix a administrar al pacient el fàrmac o aliment al qual és al·lèrgic. La seva realització és complexa i requereix la coordinació d'un equip mèdic especialitzat. No suposa que el pacient deixi de ser al·lèrgic, sinó que "enganya" al sistema immunològic perquè no es desencadeni una reacció.


En què consisteix?

Un protocol personalitzat 

La personalització dels pacients és una màxima de la medicina. Cap persona és igual a una altra. Hi ha molts factors, com l'edat, el gènere, el temps d'evolució de la malaltia, i la intensitat o severitat dels símptomes, que creen divergències, per tant no es pot dissenyar el mateix protocol per a tothom. Cal diferenciar entre el pacient que, en prendre determinat aliment o medicament, presenta una síndrome d'al·lèrgia oral (SAO), o percep només una coïssor a la boca,; o un altre que pateix un xoc anafilàctic sobtat. S'entén que el protocol ha de ser diferent en l'abordatge del problema.

Durada i èxit del tractament

Si el tractament és temporal, com succeeix amb la quimioteràpia (generalment els cicles són cada 3 setmanes), les pautes de dessensibilització també ho seran, fins que l'especialista ho aconselli.

En el cas dels aliments, per exemple la llet de vaca o derivats, el pacient haurà de seguir les indicacions de l'al·lergòleg, prenent les quantitats diàries (o de per vida ) recomanades, per no despertar novament la memòria immunològica de l'al·lèrgia. És convenient, segons els experts, realitzar una revisió anual per adaptar les dosis de l'al·lergen.

La taxa d'èxit del tractament se situa molt a prop del 100% (entre un 95% i 98%), depenent de l'experiència del grup alergol·lògic que estableix els criteris d'inclusió.


Beneficis

Quines malalties es beneficien de la dessensibilització?

Les malalties freqüents com les vasculars o diabetis, fins el càncer i altres d'origen immunològic en clar augment i gran afectació. Per tractar aquestes malalties, els especialistes com reumatòlegs, neuròlegs, gastroenteròlegs o dermatòlegs, entre d'altres, opten per una medicació basada en nous fàrmacs anomenats anticossos monoclonals.

  • Artritis reumatoidea, i altres patologies reumàtiques 
  • Artritis psoriàsica, i altres patologies dèrmiques 
  • Malaltia de Crohn i altres patologies digestives 
  • Hepatitis C 
  • Lupus eritematós disseminat i altres autoimmunes 
  • Esclerosi múltiple en plaques i altres neurològiques 
  • Immunodeficiències adquirides 
  • Malalties coronàries i vasculars 
  • Diabetis 
  • Càncers més freqüents (mama, còlon, pròstata, pulmó, leucèmies i limfomes) amb al·lèrgia a quimioteràpics 

Pel que fa a la dessensibilització alimentària, després de l'estudi corresponent i la identificació dels aliments causants de l’al·lèrgia o intolerància, es valorarà conjuntament amb el pacient la teràpia desensibilitzant adequada, especialment en aquells aliments necessaris o que comportin un risc vital com l'ou, la llet , LTP’s (proteïnes de defensa) de fruites i vegetals, etc.Acreditacions Principals