Rizartrosis


Introducció

La rizartrosi, o artrosi de la base del polze, o artrosi del trapezi-metacarp és una patologia molt comuna, que afecta el 20% de la població més gran de 50 anys, dones en la majoria de casos.

Es tracta d’una artrosi de la base del polze que s’estableix a nivell de dos ossos (trapezi i primer metacarp), provocant a l’articulació un desgast crònic i progressiu del cartílag que cobreix aquest trapezi i primer metacarp (artrosi del trapezi -metacarp).
La rizartrosi es dóna majoritàriament en dones de entre 50 i 60 anys, i en la major part dels casos passa a totes dues mans.

El desgast del cartílag produeix tots els símptomes típics de l’artrosi, de manera que els pacients afectats per aquesta malaltia pateixen un dolor localitzat a la base del polze.

És molt típic que els pacients pateixin episodis de dolor intensos ubicats a l’arrel del polze (prop del canell), que augmenten amb el moviment i la força de la mà.

Els moviments del polze es redueixen amb el pas del temps, portant a una rigidesa progressiva del dit, sobre tot al obrir la mà.

Els pacients acusen una manca de força al dits índex i polze, i en els casos més evolucionats, s’aprecia una deformació del polze per la formació d’esperons ossis (osteòfits) a nivell de l’articulació afectada.

Per a aquests pacients, obrir una botella és un repte no sempre fàcil d’aconseguir.

Una completa història clínica, juntament amb una radiografia amb projecció de Kapandji, permetrà tenir un diagnòstic exacte i poder escollir el tipus de tractament.

Quan el tractament mèdic conservador s’ha realitzat durant al menys 6 mesos i no resulta eficaç, només la intervenció quirúrgica pot solucionar el problema. El tipus de cirurgia dependrà del grau d’artrosi i del tipus d’activitat manual.Tractament

Artròdesi del trapezi-metacarp:

Es la solució més radical al problema. Consisteix en la fixació del polze de manera que ja no torna a tenir capacitat de moviment. A la Clínica Planas la reservem només per a certs casos especials, com són els pacients que han estat intervinguts moltes vegades del mateix problema, i amb els que ja no es pot conservar l’articulació.

Resecció del trapezi (trapezectomia) amb tenoplàstia:

Es tracta de l’ablació (extracció) del trapezi, que serà substituït per un tendó de l’avantbraç (tenoplàstia) per evitar l’escurçament del dit.

Tot i que aquest tipus d’intervenció aconsegueix que el dolor remeti, afecta un tendó del canell, ja que serà utilitzat per omplir l’espai que ha quedat buit per l’extracció de l’os del trapezi.


       

                                

Con esta cirugía no se reconstruye la articulación afectada por la artrosis, por lo que los pacientes presentan una reducción de la fuerza del pulgar y de la muñeca. Este tipo de intervención en la clínica Planas la reservamos solo para las pacientes de avanzada edad y con escasas necesidades funcionales de la mano.

Amb aquesta cirurgia no es reconstrueix l’articulació afectada per l’artrosi, per tant els pacients presenten una reducció de la força del polze i del canell. Aquest tipus d’intervenció a la Clínica Planas la reservem només per als pacients d’edat avançada amb poques necessitats funcionals de la mà.


Pròtesi de pirocarboni

Més que pròtesis, es tracta d’espaiadors de pirocarboni.

Aquest material s’obté per un procés de combustió d’un isòtop del carboni i els productes fabricats amb aquest material, es caracteritzen per tenir una bona resistència sota coeficients de desgast i elasticitat.

D’aquests espaiadors n’hi ha amb diferents formes, però tots tenen la mateixa funció d’omplir l’espai buit per l’extracció del trapezi.

                                  

De fet, aquest tipus d’intervenció és la mateixa que la resecció del trapezi amb tenoplàstia, però en lloc del tendó, s’utilitza aquest espaiador com a material de farciment, preservant doncs un tendó important del canell. A la Clínica Planas fem servir aquesta tècnica només per a aquells pacients amb poca necessitat funcional de la mà, igual que a la resecció del trapezi amb tenoplàstia.

Pròtesi trapezi-metacarpiana

La finalitat de la pròtesi trapezi-metacarpiana és la d’eliminar el dolor i restaurar la longitud del polze; i per tant, la força i el moviment.

El procediment quirúrgic generalment es fa sota anestèsia local-regional (s’adorm només el braç) de manera ambulatòria.

La intervenció consisteix en la implantació d’una pròtesi molt similar a la de maluc, també formada per una tija, una cúpula y un cap. L’única diferència és que no ha de suportar cap càrrega de pes corporal.El procediment consisteix en eliminar la part d’os que està desgastada i substituir-la amb la pròtesi, que funcionarà com una articulació normal.

       

Aquestes pròtesis es presenten en diferents formats (retentiu, de doble mobilitat, cimentada, a “press-fit”). L’especialista valorarà quina s’adapta millor a les necessitats de cada pacient.
 
Aquesta intervenció és la més recomanada i utilitzada a Clínica Planas per al tractament de la rizartrosi avançada.

Post-Tractament

La recuperació és ràpida, i 2-3 setmanes després de la intervenció comença la rehabilitació i els primers moviments del polze.

Es podrà fer força amb la mà 3 mesos després de la intervenció.Acreditacions Principals