Cirurgia oral i maxil·lofacial

Introducció

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas disposa dels recursos per solucionar els problemes que poden afectar la cara, el coll, la boca i l’estructura facial.

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas ofereix els últims avenços tecnològics per al diagnòstic i tractament dels defectes facials i de la cavitat oral, la correcció de deformitats esquelètiques dels maxil·lars i el tractament de l’articulació temporomandibular (ATM).

L’equip mèdic de la Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial treballa en col·laboració amb la Unitat d’Estètica Dental, amb un enfocament multidisciplinar a l’àrea d’implantologia dental i cirurgia oral.

La Cirurgia Oral i Maxil·lofacial és l’especialitat mèdico-quirúrgica que es centra en la prevenció, l’estudi, diagnòstic i tractament de les malalties de la cavitat oral i de l’esquelet facial, així com de les estructures cervicals relacionades directa o indirectament amb elles.

La cirurgia craneofacial pertany al capítol de la cirurgia reparadora o reconstructiva, que es una subespecialitat de la cirurgia plàstica. A Europa, aquesta subespecialització no existeix, doncs té entitat pròpia com a especialitat mèdica autònoma: la cirurgia oral i maxil·lofacial. 

Com es treballa en un territori molt complex, l’especialitat abasta una gran varietat de procediments. El cirurgià maxil·lofacial fa des d’extraccions de queixals del seny o col·locació d’implants dentals, fins a cirurgia estètica, oncològica i reconstructiva. Aquesta especialitat està molt relacionada amb la cirurgia plàstica, la neurocirurgia i l’otorinolaringologia, amb les que treballa estretament, solapant-se en alguns aspectes, així com amb les especialitats odontològiques d’ortodòncia i prostodòncia. 

En funció de la via d’accés a l’especialitat (Medicina o Odontologia), del programa de formació seguit i de la legislació vigent a cada país, el camp d’actuació del cirurgià maxil·lofacial pot ser més o menys ampli. 

El cirurgià maxil·lofacial atén problemes de traumatologia facial, llavi leporí i paladar fes, oncologia oral, craneofacial i cervical, base del crani, cirurgia reconstructiva, cirurgia estètica facial, patologia de glàndules salivals (tumors benignes i malignes, càlculs, etc.), deformitats craneofacials (des de lleus deformitats dentofacials fins a grans síndromes de malformacions), patologia infecciosa cervicofacial (flemons i abscessos facials i cervicals), implantologia oral (col·locació i rehabilitació d’implants dentals osteointegrats), tercers molars (queixals del seny) o canins inclosos, quists dels maxil·lars, patologies de la mucosa oral i de l’articulació temporomandibular (disfunció craneomandibular), etc. 

L’objectiu de la Clínica Planas és oferir el millor estudi dental, servei, i tractament al seu pacient, basant-se en el tracte personalitzat, un personal altament qualificat, i les noves tecnologies, que li permetran destacar-se en aquesta especialitat. 

En què coinsisteix

Cirurgia d´implants

Un implant dental és un anàleg de l’arrel de la dent, on es suporta un pilar estable per a la pròtesi dental que farem. Els implants dentals poden estar formats per titani o zirconi, la superfície dels quals està tractada per diferents processos fisicoquímics. Normalment, només cal anestèsia local per a la seva col·locació. Aquest dispositiu de titani es col·loca dins de l’os del maxil·lar o mandíbula, i se li adhereix fermament (aquest procés s’anomena osteointegració i dura entre 2 i 6 mesos). Com simula una arrel dental, no és necessari tallar les peces dentals sanes del costat per a la col·locació de la pròtesi dental definitiva.

La seguretat en la col·locació dels implants dentals és aproximadament del 96%, fet pel qual es considera un tractament molt segur. 

Hi ha modalitats de tractament, com la càrrega precoç o immediata, que consisteix en fer la pròtesi que suporta damunt els implants el mateix moment de la cirurgia o en les setmanes següents. 

Les noves tecnologies ens faciliten la planificació dels implants dentals a través de programes informàtics aplicats a tècniques d’imatge en 3 dimensions, permetent realitzar guies quirúrgiques per ordinador que ens indicaran on hem de col·locar els implants, així com l’angulació idònia per a la posterior col·locació de la pròstesi dental. 

Per aconseguir uns resultats òptims en la col·locació d’implants són necessàries algunes condicions. 

 1. Un professional amb àmplia formació i experiència en cirurgia Oral i Maxil•lofacial que permeti oferir el millor tractament tenint en compte les necessitats individuals de cada pacient, no només en el camp de la cirurgia oral, sinó també en el de tot el seu organisme, com poden ser altres malalties i tractaments concomitants. 
 2. La col·locació d’implants dentals necessita una indicació i diagnòstic correcte per tal que el percentatge d’èxit sigui d’un 96%. 
 3. Un estudi correcte consistent en una ortopantomografia, TAC dental, i en ocasions fèrula quirúrgica, que es podrà fer amb ordinador o amb tècnica tradicional. 
 4. A la cirurgia d’implants li calen unes condicions d’esterilitat i higiene per aconseguir els nivells d’èxit existents. 
 5. Com en tot acte quirúrgic, la cirurgia d’implants està subjecta a possibles complicacions i efectes adversos, motiu pel qual s’haurà de signar un consentiment informat. 
 6. Per a que els implants dentals puguin desenvolupar la seva funció correctament durant molt de temps, és necessari un seguiment i control per part del seu cirurgià i del seu odontòleg rehabilitador, així com també un compromís d’estricta higiene oral per part del pacient. 

Cirurgia Ortognàtica

La cirurgia ortognàtica consisteix a corregir amb cirurgia les deformitats dels ossos dels maxil•lars que impliquen una deformitat facial i un problema en l’oclusió de les dents.

La correcció de les deformitats en el maxil·lar, la mandíbula o el mentó suposa un tractament funcional de l’oclusió de les dents, juntament amb un enfocament estètic a nivell de la cara i l’harmonia facial.

Cirurgia Oral i Medicina Oral

La cirurgia oral és una especialitat de la cirurgia maxil•lofacial que tracta tots els problemes mèdics i quirúrgics que succeeixen a la boca.

Dins la cirurgia s’inclouen els següents procediments:

Cirurgia Dento-alveolar: És la cirurgia de les dents incloses en els maxil•lars que ocasionen dolor, alteracions en l’erupció de les dents, quists maxil•lars o mandibulars, etc.

Implants Dentals i Cirurgia Reconstructiva dels maxil·lars. El cirurgià oral i maxil•lofacial és expert en el diagnòstic i tractament del pacient que necessita una rehabilitació dental, és a dir, del pacient sense peces dentals que necessita la col•locació d’implants dentals per recuperar la seva dentadura.
La reposició de las peces dentals perdudes mitjançant els implants dentals de titani i la regeneració òssia de l’os amb procediments com les elevacions del si maxil•lar, la regeneració òssia guiada o la rehabilitació en situacions de gran atrofia maxil•lar amb implants zigomàtics, són tractaments especialitzats de la Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial i la Unitat d’Estètica Dental de Clínica Planas.

Implants Zigomàtics: Són un tipus especial d’implant dental indicat en aquells pacients amb menor disponibilitat d’os. Aquest tipus d’implant, que es col·loca sota anestèsia general o sedació permet la rehabilitació de tota una arcada dental només en 24-48 hores. Per a aquests tractaments d’implantologia la Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas treballa en col•laboració amb la Unitat d’Estètica Dental de Clínica Planas.

Medicina Oral

Moltes malalties del cos poden tenir una manifestació a les mucoses de la cavitat oral. El metge especialista en cavitat oral, el cirurgià maxil·lofacial, poden ajudar-li en la valoració de tots aquells símptomes que puguin aparèixer en aquesta àrea anatòmica i en la realització de biòpsies o proves diagnòstiques necessàries.

La Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial de Clínica Planas i la Unitat d’Anestèsia i Rehabilitació ofereixen la possibilitat de dur a terme els procediments de cirurgia oral amb anestèsia local, o anestèsia local i sedació conscient proporcionant més confort, absència de dolor i qualitat en l’atenció al pacient.

Tumors de Boca, de Cap i Coll.


Els tumors a la cavitat oral, la pell de la cara, els llavis, coll i les glàndules salivals, com la glàndula paròtida, o la glàndula submaxil·lar, són tractades de manera especialitzada pel cirurgià maxil•lofacial.

La cirurgia de la Glàndula Paròtida és una cirurgia que es fa amb gran experiència des de la Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial de Clínica Planas.

Es pot detectar per la presència de tumors glandulars, però també en situacions d’hipertròfia o augment de volum de la glàndula, ocasionant una situació estètica i funcional inadequada.

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas té una prolongada experiència en el diagnòstic i tractament dels tumors de cap i coll, així com de les seves seqüeles i reconstrucció.

Traumatismes i Fractures Facials.

Les fractures dels ossos de la cara i les seqüeles de traumatismes o cirurgies prèvies en l’espai facial són corregides amb cirurgia maxil·lofacial.  

La fractura dels ossos facials per motiu d’accidents esportius, de tràfic, d’agressions o caigudes són tractades pels cirurgians maxil·lofacials tot reduint-les i estabilitzant-les. L’experiència en aquest tipus de cirurgies permetrà eliminar i amagar les cicatrius.

Avui dia és possible realitzar impressions 3D i dissenyar plaques de titani personalitzades per a cada pacient, que permetin un tractament més precís.

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas gestiona amb especial interès les seqüeles degut a tractaments previs que no han aconseguit els resultats funcionals o estètics esperats.

Cirurgia de l’Apnea del Son

L’apnea del son es una malaltia greu produïda per una obstrucció al pas de l’aire per la via aèria durant el son, amb una baixada en la saturació de l’oxigen, que implica uns problemes de salut greus i una menor esperança de vida.

L’apnea del son pot tractar-se de manera quirúrgica i definitiva, en els pacients que presenten anomalies de l’esquelet facial, relacionades amb la causa d’aquesta malaltia.

Els factors de risc són múltiples, com l’obesitat o la presència d’obstrucció a la via aèria nasal  i l’orofaringe. A nivell maxil•lofacial s’ha associat la morfologia facial de classe II amb retrusió mandibular a un risc més gran per al desenvolupament de l’apnea del son. Es tracta de corregir la posició del maxil•lar i la mandíbula, augmentant la tensió dels músculs de la via aèria de la boca i la faringe. D’aquesta manera augmenta el volum per al pas d’aire evitant el seu col•lapse durant el son.

Corregint aquestes alteracions anatòmiques, el pacient pot millorar la seva via aèria, augmentant aquest espai i eliminant el col•lapse que es produeix durant el son, provocant els roncs i les apnees.

A la Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial de Clínica Planas podem valorar i estudiar el seu cas particular, i en col•laboració amb el seu especialista en Pneumologia estudiar la indicació d’aquest tractament.

Cirurgia Craneo-facial i Malformacions Congènites Facials

Les deformitats congènites a nivell craneofacial més freqüents. com la fissura labiopalatina, la microsomia hemifacial, la micrognàtia, la micròtia, així com les seves seqüeles i cirurgies de revisió i refinament són tractaments que ofereix la Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial de Clínica Planas.

Aquestes patologies es diagnostiquen i tracten durant la infantesa, si més no, molts tractaments s’allarguen fins l’adolescència o l’edat adulta.

Dins les malformacions congènites tractades per la Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial de Clínica Planas hi ha:

1-    Las seqüeles de la Fissura Labio-Palatina
2-    Microsomia Hemifacial
3-    Síndrome de Treacher Collins
4-    Síndrome de Parry Romberg
5-    Cirurgia de la Micròtia

Tenim experiència en el tractament i en la correcció de les asimetries facials, implants per a la reconstrucció auricular, cirurgia ortognàtica del pacient amb fissura i la seva rehabilitació dental, així com en la cirurgia de pròtesis de l’articulació temporomandibular.

Articulació Temporo-Mandibular. ATM

L’articulació de la mandíbula amb el crani és una articulació que requereix un diagnòstic i pla de tractament multidisciplinar.
Hi intervenen odontòlegs, ortodoncistes, fisioterapeutes i en cas de necessitar una intervenció quirúrgica, el cirurgià maxil•lofacial és el metge especialista en aquesta articulació.

Els problemes quirúrgics que poden afectar aquesta articulació són els deguts a tumors, traumatismes, problemes congènits com la Microsomia Hemifacial i asimetries en el creixement de la mandíbula (hiperplàsia condília, hemihipertròfia mandibular).


Contactar
   LLAMAR
   CONTACTO

Aviso de Cookies

CLINICA PLANAS utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para facilitarle la misma, analizar estadísticas del uso de la web y personalizar publicidad.

Política de Cookies

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el sitio Web visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio Web almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan en el ordenador del usuario y contiene datos anónimos que no son perjudiciales para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario, como el idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página.

Las Cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima acerca de cómo un visitante utiliza un sitio. Por ejemplo, desde qué página Web ha accedido, o si ha utilizado un "banner" publicitario para llegar.

¿Qué uso le damos a los diferentes tipos de cookies?
 1. Según su finalidad:
  Cookies técnicas Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales…).
  Cookies de personalización Las cookies de personalización permiten al usuario acceder a los servicios según sus preferencias (idioma, navegador, configuración…).
  Cookies analíticas Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.
  Cookies publicitarias Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.
 2. Según su plazo:
  Cookies de sesión Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la página Web y se borran al cerrar el navegador.
  Cookies persistentes Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario hasta que son eliminadas manualmente o haya concluido el periodo de duración establecido para dicha cookie.
 3. Según su titularidad:
  Cookies propias Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
  Cookies de terceros Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

Este sitio utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para fines estadísticos y publicitarios.

Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información le hemos solicitado su consentimiento para su uso.

El suministro de datos personales a través de nuestro portal y el consentimiento para el uso de cookies requiere una edad mínima de 14 años y la aceptación expresa de nuestra Política de Privacidad.

De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar las cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet:

Navegador Pasos URL
Chrome Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de contenido. https://support.google.com/
Firefox Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada https://support.mozilla.org/
Internet Explorer Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración https://support.microsoft.com/
Opera Herramientas > Preferencias > Editar preferencias > Cookies https://help.opera.com/
Safari Preferencias > Seguridad https://support.apple.com/
Edge Configuración > Ver configuración avanzada > Privacidad y servicios > Cookies https://support.microsoft.com/

La siguiente tabla recoge la clasificación y descripción de las cookies utilizadas en la presente página web para que puedas identificarlas en tu navegador:

Nombre Titular Datos recabados Finalidad Duración
PHPSESSID Cookie propia
(Clínica Planas)
Sesiones y preferencias del visitante Necesaria Al finalizar la sesión con el navegador
VISITOR_INFO1_LIVE De terceros
(Youtube)
Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. Técnica 179 días
PREF De terceros
(Youtube)
Es una cookie que almacena las preferencias de visualización y de búsqueda de los videos de youtube: idioma preferido, filtro safe-search, etc. Técnica 2 años
__cf_bm De terceros
(Vimeo)
Análisis de tráfico por motivos de seguridad Técnica 1 día
TS01057d28 De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica TS01057d28
f5avr1901846005aaaaaaaaaaaaaaaa_cspm_ De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica Al finalizar la sesión con el navegador
f5_cspm De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica Al finalizar la sesión con el navegador
admincookies Cookie propia
(Clínica Planas)
Gestionar permisos de cookies. Técnica 1 año
_hjFirstSeen De terceros
(HotJar)
Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante. Analítica 1 día
_hjid De terceros
(HotJar)
Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. Analítica 1 año
_hjIncludedInPageviewSample De terceros
(HotJar)
Determina si la navegación del usuario debería registrarse en un cierto lugar estadístico. Analítica 1 día
1P_JAR De terceros
(Google)
Utilizada por Google para almacenar información sobre cómo utiliza usted el sitio web , la publcidad y las búsqeudas en Google para ofrecerle una publicidad más personalizada y relevante. Publicitaria 1 mes
CONSENT De terceros
(Google)
Utilizada por Google para almacenar las preferencias de publicidad de la red de Google para su uso en la publicidad dirigida. Publicitaria 2 años
AEC De terceros
(Google)
Comprueba que las solicitudes que se hacen durante una sesión de navegación proceden del usuario y no de otros sitios Analítica 6 mes
_hjIncludedInSessionSample De terceros
(Hotjar)
Registra datos del comportamiento del visitante en la web Analítica 1 día
_hjSessionUser De terceros
(Hotjar)
Registra datos del comportamiento del visitante en la web Analítica 1 año
_ga, _ga_[ID], _gid, _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID] Cookie propia
(Google)
Sesiones de los visitantes. _ga, _ga_[ID] y _gid: Se usan para distinguir a los usuarios. _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID]: Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes y analizar el tráfico. Analítica 2 años - _ga & _ga_[ID]: 2 años. _gid: 1 día. _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID]: 1 minuto.
Para más información:
Política de Cookies de Google
player De terceros
(Vimeo)
Funcionamiento y gestión de los vídeos de vimeo. Analítica 1 años
vuid De terceros
(Vimeo)
Funcionamiento y gestión de los vídeos de vimeo. Analítica 2 años
_fbp Cookie propia
(Facebook)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 90 días
YSC De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. Publicitaria Al finalizar la sesión con el navegador
GPS De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. Publicitaria 1 día
IDE De terceros
(Doubleclick)
Preferencias, enlaces, conversiones e interacciones con anuncios publicitarios. Publicitaria 1 año
test_cookie De terceros
(Doubleclick)
Cookie de prueba utilizada por Google DoubleClick para comprobar que se pueden establecer cookies de publicidad. Publicitaria 1 minuto
TDID De terceros
(The Trade Desk)
Esta cookie lleva información sobre la forma en que el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. Publicitaria 1 año
_gcl_au Cookie propia
(Google)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 3 meses


Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.

Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales...).

Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.

Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.