Cirurgia oral i maxil·lofacial


Introducció

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas disposa dels recursos per solucionar els problemes que poden afectar la cara, el coll, la boca i l’estructura facial.

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas ofereix els últims avenços tecnològics per al diagnòstic i tractament dels defectes facials i de la cavitat oral, la correcció de deformitats esquelètiques dels maxil·lars i el tractament de l’articulació temporomandibular (ATM).

L’equip mèdic de la Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial treballa en col·laboració amb la Unitat d’Estètica Dental, amb un enfocament multidisciplinar a l’àrea d’implantologia dental i cirurgia oral.

La Cirurgia Oral i Maxil·lofacial és l’especialitat mèdico-quirúrgica que es centra en la prevenció, l’estudi, diagnòstic i tractament de les malalties de la cavitat oral i de l’esquelet facial, així com de les estructures cervicals relacionades directa o indirectament amb elles.

La cirurgia craneofacial pertany al capítol de la cirurgia reparadora o reconstructiva, que es una subespecialitat de la cirurgia plàstica. A Europa, aquesta subespecialització no existeix, doncs té entitat pròpia com a especialitat mèdica autònoma: la cirurgia oral i maxil·lofacial. 

Com es treballa en un territori molt complex, l’especialitat abasta una gran varietat de procediments. El cirurgià maxil·lofacial fa des d’extraccions de queixals del seny o col·locació d’implants dentals, fins a cirurgia estètica, oncològica i reconstructiva. Aquesta especialitat està molt relacionada amb la cirurgia plàstica, la neurocirurgia i l’otorinolaringologia, amb les que treballa estretament, solapant-se en alguns aspectes, així com amb les especialitats odontològiques d’ortodòncia i prostodòncia. 

En funció de la via d’accés a l’especialitat (Medicina o Odontologia), del programa de formació seguit i de la legislació vigent a cada país, el camp d’actuació del cirurgià maxil·lofacial pot ser més o menys ampli. 

El cirurgià maxil·lofacial atén problemes de traumatologia facial, llavi leporí i paladar fes, oncologia oral, craneofacial i cervical, base del crani, cirurgia reconstructiva, cirurgia estètica facial, patologia de glàndules salivals (tumors benignes i malignes, càlculs, etc.), deformitats craneofacials (des de lleus deformitats dentofacials fins a grans síndromes de malformacions), patologia infecciosa cervicofacial (flemons i abscessos facials i cervicals), implantologia oral (col·locació i rehabilitació d’implants dentals osteointegrats), tercers molars (queixals del seny) o canins inclosos, quists dels maxil·lars, patologies de la mucosa oral i de l’articulació temporomandibular (disfunció craneomandibular), etc. 

L’objectiu de la Clínica Planas és oferir el millor estudi dental, servei, i tractament al seu pacient, basant-se en el tracte personalitzat, un personal altament qualificat, i les noves tecnologies, que li permetran destacar-se en aquesta especialitat. 


En què coinsisteix

Cirurgia d´implants

Un implant dental és un anàleg de l’arrel de la dent, on es suporta un pilar estable per a la pròtesi dental que farem. Els implants dentals poden estar formats per titani o zirconi, la superfície dels quals està tractada per diferents processos fisicoquímics. Normalment, només cal anestèsia local per a la seva col·locació. Aquest dispositiu de titani es col·loca dins de l’os del maxil·lar o mandíbula, i se li adhereix fermament (aquest procés s’anomena osteointegració i dura entre 2 i 6 mesos). Com simula una arrel dental, no és necessari tallar les peces dentals sanes del costat per a la col·locació de la pròtesi dental definitiva.

La seguretat en la col·locació dels implants dentals és aproximadament del 96%, fet pel qual es considera un tractament molt segur. 

Hi ha modalitats de tractament, com la càrrega precoç o immediata, que consisteix en fer la pròtesi que suporta damunt els implants el mateix moment de la cirurgia o en les setmanes següents. 

Les noves tecnologies ens faciliten la planificació dels implants dentals a través de programes informàtics aplicats a tècniques d’imatge en 3 dimensions, permetent realitzar guies quirúrgiques per ordinador que ens indicaran on hem de col·locar els implants, així com l’angulació idònia per a la posterior col·locació de la pròstesi dental. 

Per aconseguir uns resultats òptims en la col·locació d’implants són necessàries algunes condicions. 

  1. Un professional amb àmplia formació i experiència en cirurgia Oral i Maxil•lofacial que permeti oferir el millor tractament tenint en compte les necessitats individuals de cada pacient, no només en el camp de la cirurgia oral, sinó també en el de tot el seu organisme, com poden ser altres malalties i tractaments concomitants. 
  2. La col·locació d’implants dentals necessita una indicació i diagnòstic correcte per tal que el percentatge d’èxit sigui d’un 96%. 
  3. Un estudi correcte consistent en una ortopantomografia, TAC dental, i en ocasions fèrula quirúrgica, que es podrà fer amb ordinador o amb tècnica tradicional. 
  4. A la cirurgia d’implants li calen unes condicions d’esterilitat i higiene per aconseguir els nivells d’èxit existents. 
  5. Com en tot acte quirúrgic, la cirurgia d’implants està subjecta a possibles complicacions i efectes adversos, motiu pel qual s’haurà de signar un consentiment informat. 
  6. Per a que els implants dentals puguin desenvolupar la seva funció correctament durant molt de temps, és necessari un seguiment i control per part del seu cirurgià i del seu odontòleg rehabilitador, així com també un compromís d’estricta higiene oral per part del pacient. 

Cirurgia Ortognàtica

La cirurgia ortognàtica consisteix a corregir amb cirurgia les deformitats dels ossos dels maxil•lars que impliquen una deformitat facial i un problema en l’oclusió de les dents.

La correcció de les deformitats en el maxil·lar, la mandíbula o el mentó suposa un tractament funcional de l’oclusió de les dents, juntament amb un enfocament estètic a nivell de la cara i l’harmonia facial.

Cirurgia Oral i Medicina Oral

La cirurgia oral és una especialitat de la cirurgia maxil•lofacial que tracta tots els problemes mèdics i quirúrgics que succeeixen a la boca.

Dins la cirurgia s’inclouen els següents procediments:

Cirurgia Dento-alveolar: És la cirurgia de les dents incloses en els maxil•lars que ocasionen dolor, alteracions en l’erupció de les dents, quists maxil•lars o mandibulars, etc.

Implants Dentals i Cirurgia Reconstructiva dels maxil·lars. El cirurgià oral i maxil•lofacial és expert en el diagnòstic i tractament del pacient que necessita una rehabilitació dental, és a dir, del pacient sense peces dentals que necessita la col•locació d’implants dentals per recuperar la seva dentadura.
La reposició de las peces dentals perdudes mitjançant els implants dentals de titani i la regeneració òssia de l’os amb procediments com les elevacions del si maxil•lar, la regeneració òssia guiada o la rehabilitació en situacions de gran atrofia maxil•lar amb implants zigomàtics, són tractaments especialitzats de la Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial i la Unitat d’Estètica Dental de Clínica Planas.

Implants Zigomàtics: Són un tipus especial d’implant dental indicat en aquells pacients amb menor disponibilitat d’os. Aquest tipus d’implant, que es col·loca sota anestèsia general o sedació permet la rehabilitació de tota una arcada dental només en 24-48 hores. Per a aquests tractaments d’implantologia la Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas treballa en col•laboració amb la Unitat d’Estètica Dental de Clínica Planas.

Medicina Oral

Moltes malalties del cos poden tenir una manifestació a les mucoses de la cavitat oral. El metge especialista en cavitat oral, el cirurgià maxil·lofacial, poden ajudar-li en la valoració de tots aquells símptomes que puguin aparèixer en aquesta àrea anatòmica i en la realització de biòpsies o proves diagnòstiques necessàries.

La Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial de Clínica Planas i la Unitat d’Anestèsia i Rehabilitació ofereixen la possibilitat de dur a terme els procediments de cirurgia oral amb anestèsia local, o anestèsia local i sedació conscient proporcionant més confort, absència de dolor i qualitat en l’atenció al pacient.

Tumors de Boca, de Cap i Coll.


Els tumors a la cavitat oral, la pell de la cara, els llavis, coll i les glàndules salivals, com la glàndula paròtida, o la glàndula submaxil·lar, són tractades de manera especialitzada pel cirurgià maxil•lofacial.

La cirurgia de la Glàndula Paròtida és una cirurgia que es fa amb gran experiència des de la Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial de Clínica Planas.

Es pot detectar per la presència de tumors glandulars, però també en situacions d’hipertròfia o augment de volum de la glàndula, ocasionant una situació estètica i funcional inadequada.

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas té una prolongada experiència en el diagnòstic i tractament dels tumors de cap i coll, així com de les seves seqüeles i reconstrucció.

Traumatismes i Fractures Facials.

Les fractures dels ossos de la cara i les seqüeles de traumatismes o cirurgies prèvies en l’espai facial són corregides amb cirurgia maxil·lofacial.  

La fractura dels ossos facials per motiu d’accidents esportius, de tràfic, d’agressions o caigudes són tractades pels cirurgians maxil·lofacials tot reduint-les i estabilitzant-les. L’experiència en aquest tipus de cirurgies permetrà eliminar i amagar les cicatrius.

Avui dia és possible realitzar impressions 3D i dissenyar plaques de titani personalitzades per a cada pacient, que permetin un tractament més precís.

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial de Clínica Planas gestiona amb especial interès les seqüeles degut a tractaments previs que no han aconseguit els resultats funcionals o estètics esperats.

Cirurgia de l’Apnea del Son

L’apnea del son es una malaltia greu produïda per una obstrucció al pas de l’aire per la via aèria durant el son, amb una baixada en la saturació de l’oxigen, que implica uns problemes de salut greus i una menor esperança de vida.

L’apnea del son pot tractar-se de manera quirúrgica i definitiva, en els pacients que presenten anomalies de l’esquelet facial, relacionades amb la causa d’aquesta malaltia.

Els factors de risc són múltiples, com l’obesitat o la presència d’obstrucció a la via aèria nasal  i l’orofaringe. A nivell maxil•lofacial s’ha associat la morfologia facial de classe II amb retrusió mandibular a un risc més gran per al desenvolupament de l’apnea del son. Es tracta de corregir la posició del maxil•lar i la mandíbula, augmentant la tensió dels músculs de la via aèria de la boca i la faringe. D’aquesta manera augmenta el volum per al pas d’aire evitant el seu col•lapse durant el son.

Corregint aquestes alteracions anatòmiques, el pacient pot millorar la seva via aèria, augmentant aquest espai i eliminant el col•lapse que es produeix durant el son, provocant els roncs i les apnees.

A la Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial de Clínica Planas podem valorar i estudiar el seu cas particular, i en col•laboració amb el seu especialista en Pneumologia estudiar la indicació d’aquest tractament.

Cirurgia Craneo-facial i Malformacions Congènites Facials

Les deformitats congènites a nivell craneofacial més freqüents. com la fissura labiopalatina, la microsomia hemifacial, la micrognàtia, la micròtia, així com les seves seqüeles i cirurgies de revisió i refinament són tractaments que ofereix la Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial de Clínica Planas.

Aquestes patologies es diagnostiquen i tracten durant la infantesa, si més no, molts tractaments s’allarguen fins l’adolescència o l’edat adulta.

Dins les malformacions congènites tractades per la Unitat de Cirurgia Maxil•lofacial de Clínica Planas hi ha:

1-    Las seqüeles de la Fissura Labio-Palatina
2-    Microsomia Hemifacial
3-    Síndrome de Treacher Collins
4-    Síndrome de Parry Romberg
5-    Cirurgia de la Micròtia

Tenim experiència en el tractament i en la correcció de les asimetries facials, implants per a la reconstrucció auricular, cirurgia ortognàtica del pacient amb fissura i la seva rehabilitació dental, així com en la cirurgia de pròtesis de l’articulació temporomandibular.

Articulació Temporo-Mandibular. ATM

L’articulació de la mandíbula amb el crani és una articulació que requereix un diagnòstic i pla de tractament multidisciplinar.
Hi intervenen odontòlegs, ortodoncistes, fisioterapeutes i en cas de necessitar una intervenció quirúrgica, el cirurgià maxil•lofacial és el metge especialista en aquesta articulació.

Els problemes quirúrgics que poden afectar aquesta articulació són els deguts a tumors, traumatismes, problemes congènits com la Microsomia Hemifacial i asimetries en el creixement de la mandíbula (hiperplàsia condília, hemihipertròfia mandibular).Acreditacions Principals