Septoplàstia / Cirurgia de Cornets


Introducció

El septe nasal és una paret que separa les dues fosses nasals. Està formada per cartílag i os; i les seves alteracions provoquen símptomes com: dificultat per respirar pel nas, dolors a la cara i mal de cap, mucositat nasal, etc. La dificultat per respirar pel nas, obliga al pacient a respirar per la boca provocant altres símptomes com la sequedat de boca, els roncs, el síndrome d’apnea obstructiva durant el son i faringitis.

Anomenem septoplàstia a la tècnica quirúrgica que té com a finalitat la correcció de les deformitats del septe nasal, que provoquen la dificultat respiratòria al pacient.

En alguns casos l’augment dels cornets inferiors pot provocar també dificultat respiratòria i altres problemes com sensació de sequedat nasal, presència de mucositat nasal i dolors a la cara i mal de cap.

Els cornets són estructures allargades i carnoses que es troben a la paret lateral de l’interior del nas. Estan formats per os i mucosa, i la seva funció principal és ajudar a escalfar i hidratar l’aire que flueix a través del nas.

Si els cornets inferiors augmenten de volum, poden bloquejar el flux d’aire nasal i provocar també dificultat per espirar pel nas, així com causar dolors a la cara i mal de cap, sensació de sequedat nasal o la presència persistent de mucositat nasal més o menys espessa.

La Turbinoplàstia o cirurgia de cornets és la cirurgia que té com a finalitat remodelar els cornets. És una cirurgia que es pot realitzar fent servir diverses tècniques quirúrgiques En el nostre cas fem servir la radiofreqüència per reduir el volum dels cornets. La cirurgia es practica per l’interior de les foses nasals, sense cicatrius externes visibles, fet pel qual no s’ha d’esperar modificacions intencionades en l’aspecte exterior del nas.


Temps d'intervenció

1 -2 hores

Llit

No requereix

Recuperació

2-3 setmanes

Anestèsia

Local o General

Efecte

Progressiu 3 setmanes

Resultat

Permanents


Procediment

La septoplàstia és una intervenció que per norma general es fa de manera ambulatòria, amb anestèsia local o anestèsia general.

Consisteix bàsicament en l’extirpació, remodelació i reposició dels fragments de cartílag o d’os del septe nasal, que no es troben en la posició correcta i són responsables de les alteracions en el funcionament nasal.

La intervenció es fa mitjançant una sola incisió a l’interior de les foses nasals, que es tanca amb sutura reabsorbible.

Pot ser complementària a la rinoplàstia i associar-se també a la correcció d’altres problemes nasals com la hipertròfia de cornets, sinusitis, etc.Preoperatori

Com en qualsevol altra intervenció, l’examen mèdic previ és imprescindible per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar la cirurgia.


Galeria


Postoperatori

Amb la tècnica quirúrgica emprada i la medicació prescrita, normalment el pacient no té molèsties excessives; aquestes provenen, en tot cas, pel fet de tenir tamponat el nas. Els dies posteriors a la intervenció és freqüent que hi hagi un petit sagnat ocasional pel nas.

Després de la intervenció, al pacient se li col•locarà un tamponament nasal amb unes petites esponges durant un mínim de 24 hores.

Començarà a notar una millora en la respiració una vegada li retirin els tamponaments nasals. Malgrat això, i a causa dels coàguls i la inflamació a l’interior de les fosses nasals, aquesta millora s’anirà notant amb el pas dels dies i les setmanes.

El pacient haurà de fer repòs durant els 7 dies posteriors a la intervenció, i no realitzarà feines o tasques que requereixin un esforç físic durant 3 o 4 setmanes.


Cirurgia de Cornets

Els cornets són estructures allargades i carnoses que es troben a la paret de l’interior del nas. Estan formades per os i mucosa; i la seva principal funció és ajudar a escalfar i hidratar l’aire que flueix a través del nas.

Els cornets inferiors, si augmenten de volum, poden bloquejar el flux d’aire nasal i provocar també dificultat per respirar pel nas, així com dolors a la cara i mal de cap, sensació de sequedat nasal o la presència persistent de mucositat nasal més o menys espessa.
La Turbinoplàstia o cirurgia de cornets és la cirurgia que té com a finalitat remodelar els comets. És una cirurgia que es pot realitzar fent servir diverses tècniques quirúrgiques. En el nostre cas utilitzem la radiofreqüència per reduir la mida dels cornets.

La radiofreqüència de cornets inferiors és un procediment quirúrgic mitjançant el qual s’aplica una font d’energia electromagnètica als cornets inferiors, que provoca  que el teixit del cornet disminueixi de volum degut a la retracció dels teixits. D’aquesta manera s’aconsegueix un pas d’aire millor, menys producció de moc nasal, i millora general dels pacients amb alteracions a la mucosa nasal, com la rinitis.

La cirurgia es practica per l’interior de les foses nassals, sense cicatrius externes visibles, fet pel qual no hi ha que esperar modificacions intencionades en l’aspecte exterior del nas. Dependent de la magnitud de les lesions, el cirurgià corregirà o extirparà més o menys quantitat d’elements patològics dels cornets. Es poden operar els cornets de ambdues foses nasals, però es probable que només calgui intervenir en una d’elles.


Acreditacions Principals