Correcció Lòbul de les orelles


Tractament (Introduccio)

L'orella contribueix de manera important a l'harmonia del contorn facial. Els procediments realitzats en ella tenen, sovint, un impacte estètic elevat. L'operació més freqüent en cirurgia plàstica auricular és la correcció de les orelles en nansa. No obstant això el lòbul de l'orella pot produir per si sol disconformitat estètica per diferents motius. 

El lòbul de l'orella es pot reduir i fer més harmoniós i en cas necessari també reduir.


Temps d'intervenció

30 minuts

Llit

No requereix

Recuperació

Inmediata

Anestèsia

Local

Efecte

1 setmana

Resultat

Duradors


En que consisteix (Procediment)

Aquesta intervenció es realitza normalment en pacients amb el lòbul esquinçat o elongat pel pes dels pendents o l'ús de expansors, així com en aquells que, senzillament, presenten un lòbul massa voluminós. Tots dos problemes es poden solucionar d'una forma relativament senzilla.

Les intervencions en el lòbul de l'orella es realitzen normalment amb anestèsia local i de forma ambulatòria de manera que no és necessària l'hospitalització. Generalment es disminueix la mida dels lòbuls mitjançant penjalls cutanis o excisions en falca, amb cicatrius que solen ser molt dissimulades.

Després de la intervenció, el pacient pot reincorporar-se a la seva rutina sociolaboral immediatament ja que la zona només es cobreix amb un petit apòsit. Es poden tornar a lluir pendents passades unes setmanes.

Hi ha casos en què el lòbul auricular aquesta flàccid i sense volum; en aquests casos podem tornar la seva turgència amb la simple infiltració d'un material de farciment, bé amb àcid hialurònic o el greix del propi pacient.


Beneficis

Amb una senzilla intervenció realitzada normalment amb anestèsia local i de forma ambulatòria, es pot reduir i fer més harmoniós el lòbul de l'orella, millorant d'aquesta manera l'harmonia del contorn facial en el seu conjunt. 


Pre-operatori

Com en tota intervenció quirúrgica, es requereix un examen preoperatori del pacient per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l'operació.F.A.Q.

Sempre que es realitzi una petita cirurgia s'ha d'evitar medicacions antiagregants o anticoagulants per evitar hematomes. 

Generalment es pot recuperar la vida de forma normalitzada a la setmana, un cop es retiren els punts. 

No es recomana l'exposició directa al sol durant un parell de mesos. Després és possible amb la utilització de filtres solars. 

Les cicatrius solen ser poc visibles si se segueixen les cures post-operatoris recomanats. 


Acreditacions Principals