Diagnòstic Precoç del Càncer de Còlon


Introducció

El càncer de còlon és un dels més freqüents, si considerem conjuntament a homes i dones; i representa la segona causa de mort per càncer. Les possibilitats de sobreviure a un càncer de còlon o de recte depenen fonamentalment de si es diagnostica en les primeres fases del seu desenvolupament.

Hi ha diferents mètodes per prevenir el càncer de còlon, un d’ells és la colonoscòpia, que és l’exploració del còlon a través d’un colonoscopi. 

L’intestí consta de dues parts, l’intestí prim de 6 metres de longitud i l’intestí gros o còlon de 150 cms. La patologia més freqüent i greu es troba al còlon o intestí gros, que és l’últim tram de l’intestí abans d’arribar a l’esfínter anal. 


Temps d'intervenció

10 minuts

Llit

No requereix

Recuperació

15 minuts

Anestèsia

Sedació

Efecte

Immediats

Resultat

-


En què coinsisteix

Per al seu diagnòstic, utilitzem el colonoscopi, que és un instrument d’uns 150 cms. de longitud, amb una càmera al seu extrem distal; i dotat d’uns comandaments a la part proximal que permeten manejar-lo i dirigir-lo en tot moment.

El colonoscopi està connectat per una banda a una font de llum freda per il•luminar l’interior del còlon i per l’altra a una pantalla de T.V. d’alta resolució, en la qual veiem en tot moment on es troba la punta de l’endoscopi, permetent-nos d’identificar les lesions fins i tot les mil•limètriques. 

Una de les característiques diferencials de l’endoscopi respecte a d’altres tècniques, és que es tracta d’un canal a l’interior del qual hi podem posar instruments, que ens permeten: recollir mostres, extirpar pòlips, ressecar restes de tumors, dilatar estenosis o col•locar pròtesis. Aquests instruments els gestionem des de l’exterior, però actuen a l’interior del pacient. Aquest és el principal avantatge de la colonoscòpia davant altres tècniques. 

Així doncs, la colonoscòpia permet la possibilitat d’aplicar teràpia el mateix moment en que es fa l’exploració, especialment la Polipectomia Endoscòpica. La colonoscòpia convencional no irradia el pacient. 

Les complicacions, tot i que mol poc freqüents i en percentatges molt baixos, són: l’hemorràgia, la infecció i la perforació; així com possibles molèsties abdominals secundàries a l’aire insuflat. 

A la Clínica Planas, la colonoscòpia necessita d’ingrés hospitalari d’un dia i es fa sempre sota sedació.


Beneficis

La colonoscòpia és més precisa que un examen radiològic del còlon per detectar pòlips o càncer en etapes primerenques. Amb la colonoscòpia, ara és possible detectar i eliminar en el mateix acte, la majoria dels pòlips sense cirurgia abdominal. L'extirpació de pòlips és un pas important en la prevenció del càncer de còlon.


Pre-tractament

Per realitzar la Colonoscòpia és imprescindible efectuar una preparació per netejar el còlon.

Aquesta preparació consisteix en:

  • Realitzar una dieta pobre en fibra els tres dies anteriors a la prova. 
  • Prendre el preparat evacuant: CITRAFLEET CN 660.393, la tarda del dia d’abans. 

És molt important realitzar una correcta preparació, ja que en cas contrari pot condicionar la realització de la prova. 

Realitzar una dieta pobre en fibra:

  • NO PODRÀ PRENDRE: fruites, verdures, llegums, vegetals i aliments integrals. 
  • PODRÀ PRENDRE: arròs, pasta i pa (no integral), ous (dur o truita), carn, peix a la planxa, marisc, llet, iogurt, formatge i qualsevol aliment que NO CONTINGUI FIBRA. 

Si té qualsevol dubte sobre algun aliment, li recomanem evitar-lo. 

Per a la realització de la prova i a causa de la SEDACIÓ, cal estar en DEJÚ com a mínim 8 hores. No podrà prendre aigua. 

És recomanable que el dia de la prova vingui acompanyat per un adult, i durant tot el dia no podrà conduir ni utilitzar maquinària perillosa. 

L'especialista li indicarà amb detall tot el que ha de fer abans de la prova. Acreditacions Principals