Mànega Gàstrica


Introducció

La reducció d’estómac és un procediment quirúrgic per al tractament de l’obesitat mòrbida. Pretén aconseguir i mantenir la pèrdua d’excés de pes, mitjançant la reducció del volum gàstric i amb això, una limitació de la capacitat d’ingerir aliments i la producció precoç de sensació de sacietat. Això facilita el canvi conductual d’hàbits alimentaris.


Temps d'intervenció

1-3 hores segons el cas

Llit

2 nits

Recuperació

48-72 hores

Anestèsia

General

Efecte

Inmediat i progressiu fins a 1 any

Resultat

Permanents


Procediment

La laparoscòpia consisteix en l’abordatge de l’abdomen mitjançant la introducció d’un instrumental especial a través de petites incisions, creant un espai després de la introducció de gas. La tècnica quirúrgica no difereix de l’habitual. En casos en que tècnicament o per troballes intraoperatòries no sigui possible finalitzar la cirurgia per aquesta via, es passarà a fer una cirurgia oberta.


Es redueix la capacitat de l’estómac aïllant una part del mateix al pas del menjar mitjançant el clipatge i extirpació de l’altra part.
El procediment de Cirurgia bariàtrica o Reducció d’estómac precisa una anestèsia general, els riscos de la qual li informarà l’anestesiòleg. És possible que durant o després de la intervenció pugui ser necessària l’administració de sang i/o productes derivats d’aquesta. Sobre això se li oferirà informació adient i se sol·licitarà la seva autorització.

En el postoperatori podria ser necessari que estigués a la Unitat de Cures Intensives, així com que s’haguessin d’emprar tècniques especials per vigilar i mantenir la circulació i la respiració durant i després de la intervenció.

Pels canvis generats en el tub digestiu, es produirà una sensació precoç de sacietat al iniciar la ingesta.

És freqüent que després de perdre pes pugui necessitar intervencions quirúrgiques posteriors per a la reducció de penjalls cutanis, mamoplàsties, dermolipoplàsties, etc...

Situacions especials que s’han de tenir en compte

Si vostè és una dona en edat fèrtil, ha de saber que està desaconsellat l’embaràs durant la fase de pèrdua ràpida de pes, ja que la nutrició del fetus pot veure’s afectada.

Després de la intervenció i durant el seguiment, haurà de comprometre’s a seguir les indicacions dels Nutricionistes i Psicologia Clínica. Amb això, es tractarà de modificar els seus hàbits alimentaris, socials i d’activitat física. Pot ser necessària la ingesta periòdica o continuada de suplements nutricionals.

 


Beneficis

L’obesitat mòrbida és una malaltia metabòlica resistent a tractaments convencionals. Es produeix quan s’excedeix un cert grau de sobrepès, generant greus riscos de salut (endocrins, circulatoris, respiratoris, osteoarticulars i d’altres); i fins i tot de mortalitat per les conseqüències directes del sobrepès, o per les patologies que aquesta indueix.


A mig i llarg termini, la intervenció produirà una pèrdua de pes mantinguda i possiblement la curació o millora dels problemes mèdics associats amb ella (diabetis, hipertensió, hipercolesterolèmia, artropaties de membres inferiors, problemes respiratoris del son, etc.), així com la millora de la qualitat de vida relacionada amb la salut (autoestima, rol social, capacitat per al treball, etc.).
També està demostrada la prolongació de la vida dels pacients amb obesitat que es sotmeten a cirurgia respecte als no intervinguts.


Riscos

Qualsevol actuació mèdica té riscos. La majoria de vegades aquests riscos no es materialitzen, i la intervenció no produeix danys o efectes secundaris indesitjables. Però de vegades no és així. Per això és important que vostè conegui els riscos que poden aparèixer en aquest procés o intervenció.


Les complicacions es poden presentar fins en 1 de cada 100 pacients, i habitualment es resolen amb tractament mèdic (medicaments, sèrums, etc.), i en alguns casos poden necessitar una reintervenció, generalment d’urgència. No obstant, algunes d’elles tenen un risc de mortalitat (actualment 0,02% similar a la d’una apendicectomia o colecistectomia).F.A.Q.

La principal alternativa a la Cirurgia Bariàtrica consisteix en el compliment a llarg termini d’hàbits de vida saludable, que incloguin una dieta hipocalòrica, i activitat física diària. Els pacients que s’operen són resistents a la pèrdua de pes i mostren episodis previs d’efecte rebot després de la dieta.


Opinió expert

Dr. Oscar Gonzalez

Dr.  Oscar Gonzalez

És molt satisfactori veure com aquests pacients no només milloren estèticament, sinó també en salut i qualitat de vida guanyant en autoestima i reprenent activitats que anteriorment no podien realitzar a causa del seu sobrepès.

Curriculum


Acreditacions Principals