Dr. Carlos del Cacho

Cirurgià plàstic de destacada trajectòria professional. Combina la seva labor assistencial amb una tasca investigadora i docent com a professor de cursos de Doctorat en Cirurgia Estètica i Patologia Mamària. Actualment és el President de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE).

Acreditacions Principals