Elevació de mames


Tractament (Introducció)

Els pits de la dona són, sens dubte, un dels elements més importants de la bellesa femenina i l’emblema de la maternitat. La valoració estètica del volum i configuració del pit femení es troba íntimament relacionada amb factors ètnics i culturals, però en definitiva, el fet de tenir uns pits d’aspecte acceptable és un desig normal, si més no, una alteració en la seva forma pot tenir repercussions psicològiques que no s’han de subestimar. 

L’excessiva caiguda dels pits, o ptosis, es deu principalment a l’excés de volum; tot i que també és freqüent després de diversos embarassos, degut a la distensió de la pell. 

Les mames són òrgans formats per teixit glandular, greix i pell. Manquen de suport ossi o muscular. Per tant, la seva única fixació és la pell que les envolta. Això fa que, moltes vegades, la pell no pugui, per sí mateixa, mantenir els pits ferms, especialment si són voluminosos i pesats.


Temps d'intervenció

2 hores

Llit

1 dia

Recuperació

3 dies

Anestèsia

General

Efecte

Immediats

Resultat

Duradors


En què consisteix (Procediment)

La correcció de les mames caigudes consisteix a elevar l’arèola i el mugró donant forma i turgència al pit. En aquesta intervenció no és necessari eliminar teixit mamari si el volum no és excessiu, només la pell que sobri. El resultat és un pit ferm i ben format. 

Anestèsia 
La cirurgia es fa sota anestèsia general. La seva durada dependrà de les característiques de la mama, però acostuma a ser de entre 2 y 3 hores.


Beneficis

El pit recupera la seva harmonia, forma i projecció, de manera que es recupera l’estètica i feminitat del pit.
El pit evolucionarà de manera natural amb l’edat, els canvis de pes o els que el pas del temps produeixi en la pell.


Galeria


Pre-operatori

Com en totes les intervencions quirúrgiques, l’ examen mèdic previ és imprescindible per detectar qualsevol possible anomalia que pugui contraindicar l’operació. El seu cirurgià plàstic li farà una exploració de les mames amb l’objectiu d’avaluar l’estructura i el volum, i li aconsellarà el procediment més convenient per al seu cas.
És molt important que, abans de l’operació, l’especialista estigui informat de tota la medicació que pren. L’Aspirina pot donar problemes de coagulació i com a conseqüència, hemorràgies. Segons quins medicaments poden ser contraproduents per a l’anestèsia. El cirurgià i l’anestesista li indicaran la pauta a seguir.
Si vostè és fumadora i s’ha de sotmetre a una mamoplàstia de reducció, s’haurà d’abstenir de fumar durant al menys dues setmanes abans i dues després de la intervenció, doncs el tabac pot afectar de manera molt negativa la cicatrització de la ferida.


Cures post-operatòries

En general, aquestes operacions tenen un postoperatori mot agraït. No són doloroses i les molèsties que poden ocasionar són alleugerides fàcilment amb analgèsics corrents. Les pacients surten de la clínica amb un sostenidor que els fa d’embenat i, a excepció de moviments que repercuteixin de forma directa en el pit, podran tenir una activitat bastant normal.
Passades 24 hores des de la intervenció, rebrà un sostenidor sense cèrcols, com un sostenidor d’esport. S’aconsella a les pacients que el facin servir durant el primer mes, després del qual ja poden utilitzar els que tinguin per costum, fins i tot els de cèrcols.
L’ús del sostenidor, que se li facilitarà, farà que es trobi més còmoda: el pit està inflat i aquesta peça li proporciona una sujecció que l’alleuja, a la vegada que contribueix a la seva recuperació. Durant les 2 o 3 primeres setmanes, fins i tot és recomanable dormir amb ell.


F.A.Q.

Qualsevol intervenció quirúrgica està desaconsellada en cas de patir alteracions de la coagulació, anèmia, problemes cardíacs, malalties pulmonars o asma. Una operació, que no és d’urgència i amb finalitat estètica, tampoc se li faria a grans fumadors habituals, perquè fumar interfereix en la capacitat de cicatrització.

Els mateixos que en qualsevol altra intervenció quirúrgica, essencialment hemorràgies, infecció i complicacions relatives a l’ús d’anestèsia.

Eventualment, la pèrdua de sensibilitat dels pits o del mugró.
Si l’operació no fos realitzada correctament, els pits podrien quedar asimètrics, un més amunt que l’altre.

Sí, en aquesta eventualitat tan rara podria fer-se una segona intervenció.

Els anticoagulants, com l’Aspirina i determinats medicaments naturals i d’altres medicines alternatives. El cirurgià l’informarà àmpliament amb suficient antelació.

Podrà veure el nostre “arxiu de casos – anònim -, en el qual buscarem fotografies d’ “abans i després” de pacients amb unes característiques corporals similars, per a que es faci una idea.

Passades 24 hores des de la intervenció, rebrà un sostenidor sense cèrcols, com un sostenidor d’esport. S’aconsella a las pacients que el facin servir durant el primer mes, després del qual ja poden utilitzar els que tinguin per costum, fins i tot els de cèrcols.
L’ús del sostenidor que se li facilitarà farà que es trobi més còmoda: el pit està inflat i aquesta peça li proporciona una sujecció que l’alleuja, a la vegada que contribueix a la seva recuperació. Durant les 2 o 3 primeres setmanes, fins i tot és recomanable dormir amb ell.

No, si l’objectiu de l’operació només ha estat el d’elevar els pits.

Podrà fer-ho a partir del mes, quan la zona ja estarà cicatritzada, si més no acostumem a recomanar que s’acostumi a dormir boca amunt; la pell ho agraeix, tant la del pit com especialment la de la cara.

En principi sí, i moltes de les nostres pacients, per qüestió de la seva agenda de treball, necessitat de viatjar per desplaçar-se a la Clínica, etcètera, són operades mentre tenen la menstruació. El que sí es veritat és que tenim en compte el fet per temes de control, o pels canvis hormonals que es produeixen en l’organisme durant la menstruació. 

En principi sí. Sempre pot donar-se l’ eventualitat de que hi hagi una reducció de la possibilitat d’alletar. Tot i que la mama segueix el seu curs normal, la intervenció comporta el trasllat del complex arèola-mugró a certa distància de la seva ubicació. Per portar-ho a terme, s’han de desconnectar parcialment els conductes galactòfors, els que porten la llet; motiu pel qual advertim a les nostres pacients sobre aquest possible efecte.

No, ni li farà més mal ni tindrà problemes degut a l’operació.

Malgrat que cada persona té un llindar de dolor diferent, m’atreveixo a afirmar que no. Experimentarà les molèsties típiques de la cicatrització i una sensació de masegada, però no es tracta d’una intervenció realment dolorosa i li donarem analgèsics per controlar aquestes molèsties eficaçment.  

Sí, i són essencials. La cura de la pell abans i després de l’operació influiran poderosament en el resultat final de l’aspecte de les cicatrius. Li recomanarem el més adient pel seu cas i per a l’evolució de la cicatriu. Avui dia n’hi ha un autèntic arsenal a disposició del cirurgià i del pacient per ajudar a que la cicatrització sigui ràpida i les marques mínimes.

Encara que el resultat final depèn de cada pell – de la seva qualitat, la seva edat i altres factors -, la primera cosa que busquem és un mètode de compressió de la cicatriu. Els avenços tecnològics han permès la utilització de làmines de silicona, un mètode perfecte que, en cas de que la pacient tingui al·lèrgia a aquesta substància, també pugui ser substituïda per altres materials, com l’esparadrap de paper. La compressió continuada de la zona es importantíssima, sigui quin sigui el sistema utilitzat. Després, hi ha diversitat de cosmètics, des dels olis essencials, amb resultats particularment excel·lents en el cas de l’oli de mosqueta, fins a les cremes cicatritzants reparadores. I, per a que el color final de la cicatriu sigui més clar, confonent-se amb la pell del voltant, tenim el làser. Compressió, cosmètica i làser, utilitzats segons l’evolució de cada cas individual, donen una molt bona solució estètica en la gran majoria dels casos.  

Sí podrà portar bikini sense inconvenient, ja que les cicatrius queden perfectament tapades amb el sostenidor més petit. Respecte a prendre el sol sense sostenidor, algunes de les nostres pacients operades ho fan passats un o dos anys, el temps necessari per a que l’evolució de la cicatriu s’hagi acabat.

El moviment dels braços no queda restringit per la intervenció. Per exemple, vostè pot conduir el dia següent a l’operació, o potser el segon dia, ja li ho direm.  

No cal dir que podrà aixecar un llibre, encara que sigui El Quixot en un sol volum, però no pot pensar en aixecar al nen a pes en braços, o traginar maletes plenes de roba. És simplement una qüestió de comportar-se prudentment fins que la cicatrització s’hagi acabat.

Durant els primers 10 dies, l’aigua no pot tocar-li les cicatrius. Recomanem la dutxa.

Quan hagi passat 1 mes ho podrà fer amb total llibertat.

El massatge ja començarà a la pròpia Clínica. Per a que les mames es desinflin el més aviat possible, es posarà tot seguit en mans d’una esteticista especialitzada en massatge manual de drenatge limfàtic. Rebrà instruccions respecte a la continuïtat d’aquests massatges, la seva duració individual i quant de temps haurà de mantenir-los.  

Seran exactament igual de fiables i no és necessari fer-les amb més freqüència que la prèviament indicada pel seu ginecòleg o senòleg.


Opinió expert

Dr. Jorge Planas

Dr. Jorge Planas

Els pits de la dona són, sens dubte, un dels elements més importants de la bellesa femenina i l’emblema de la maternitat. La valoració estètica del volum i configuració del pit femení es troba íntimament relacionada amb factors ètnics i culturals; però en definitiva, tenir uns pits macos és un desig normal, i una alteració en la seva forma pot tenir repercussions psicològiques que no han de ser subestimades.

Curriculum Blog

Dr. Gabriel Planas

Dr. Gabriel Planas

La dona que després d’haver donat el pit, o simplement degut al pas del temps, ha vist caure el seu pit, sovint comenta "no puc anar sense sostenidor". Amb aquesta operació aixequem de nou el seu pit; i tot i que les cicatrius residuals no són molt curtes, sí són molt ben tolerades per les pacients.

Curriculum

Dr. Carlos del Cacho

Dr. Carlos del Cacho

En general, aquestes operacions tenen un postoperatori molt agraït. No són doloroses i les molèsties que poden ocasionar són pal·liades fàcilment amb analgèsics corrents. Les pacients surten de la clínica amb un sostenidor que els fa d’embenat i, a excepció de moviments que repercuteixin de manera directa en el pit, podran tenir una activitat bastant normal.

Curriculum

Dr. Jaume Masià

Dr. Jaume Masià

La satisfacció de les pacients amb el resultat acostuma a ser molt bona, doncs el pit recupera la seva forma, turgència i fermesa. Després de la cirurgia, el pit evolucionarà de manera natural amb l’edat, els canvis de pes i els canvis que el pas del temps provoquin en la pell.

Curriculum

Dr. Mike Dewever

Dr.  Mike Dewever

La cirurgia d'elevació mamària permet recuperar l'estètica i feminitat del pit, que per motius diversos com els embarassos o la lactància, han provocat una caiguda i despenjament del mateix. El pit recuperarà la forma i projecció adequada. És important saber que després de l'elevació de pit, existiran unes cicatrius residuals, que s'aniran dissimulant amb el pas el temps i que el seu cirurgià farà el possible per que es notin el mínim.

Curriculum

Dr. Ramón Tarragona

Dr.  Ramón Tarragona

La correcció de les mames caigudes consisteix a elevar l'arèola i el mugró donant forma i turgència al pit. En aquesta intervenció no és necessari eliminar teixit mamari si el volum no és excessiu, només la pell que resulti sobrant. El resultat és un pit ferm i en harmonia amb la resta de el cos.

Curriculum

Dr. Pere Taverna

Dr.  Pere Taverna

La intervenció de mastopèxia o elevació mamària és la tècnica quirúrgica que retorna a la mama un aspecte jove, elevant les arèoles, omplint el pol superior del pit i eliminant l'excés de pell.

Curriculum

Dra. Gemma Pons

Dra.  Gemma Pons

El resultat és un pit proporcionat i en harmonia, que evolucionarà de forma natural amb l'edat, canvis de pes i els canvis que el pas de el temps es produeixen a la pell. En algunes ocasions quan la mama a més de caure ha perdut volum, caldrà la col·locació d'una pròtesi mamària

Curriculum


Acreditacions Principals