DIEP

Tractament (Introducció)

Avui dia, el càncer de mama segueix essent el tipus de tumor més habitual entre les dones de la nostra societat. A més de ser una terrible malaltia, el seu tractament comporta amb freqüència la mastectomia o extirpació de la mama, amb la conseqüent pèrdua d’un pit per a la dona que ho pateix. La reconstrucció mamària és un pas essencial cap a la normalitat. No només restitueix un òrgan perdut, si no que ajuda a recobrar la feminitat, la pròpia imatge i l’equilibri psicològic tot contribuint a atenuar la commoció que suposa la lluita contra el càncer.

  

DIEP es la forma habitual de nomenar la tècnica més nova de reconstrucció mamària. Fa servir únicament la pell i greix de l’abdomen, sense destruir cap múscul, i sense utilitzar cap material estrany per al cos (implants mamaris). L’objectiu del cirurgià plàstic és crear un nou pit, el més semblat possible a una mama natural. Aquest procediment no interfereix ni en el tractament, ni en el control posterior del càncer de mama. Prova d’això és que cada dia són més els oncòlegs que el recomanen. 

Aquest mètode de reconstrucció és el més utilitzat als centres hospitalaris de més prestigi del món. Pot aplicar-se a la majoria de pacients mastectomitzades, fet que significa un gran pas endavant en la lluita contra les seqüeles del tractament del càncer de mama. A Clínica Planas hi ha l’equip mèdic amb més experiència en aquest tipus de cirurgia de tota Espanya. 

¿Reconstrucció immediata o reconstrucció diferida?

La reconstrucció mamària pot ser realitzada de manera immediata restaurant la seva forma i volum natural al mateix acte operatori quan es realitza la mastectomia.

Quan ja s'ha realitzat la mastectomia o en determinades situacions on es necessita tractament complementari amb radioteràpia realitzarem una reconstrucció mamària diferida. El seu oncòleg decidirà conjuntament amb nosaltres quina  cirurgia és la més apropiada per a vostè.

Si ja tens feta una mastectomia o una tumorectomia mai és tard per fer una reconstrucció i recuperar el contorn natural d'abans d'aquesta. Si d'altra banda no estàs contenta amb la reconstrucció efectuada amb altres tècniques (implants mamaris o expansors ...), nosaltres reemplaçarem aquests pel teu propi teixit recuperant així una mama natural.

Temps d'intervenció

4-8 hores

Llit

2-4 dies

Recuperació

2-4 setmanes

Anestèsia

General

Efecte

Inmediat

Resultat

Permanent

En què consisteix (Procediment)

L’elecció del mètode més apropiat a l’hora de realitzar una reconstrucció mamària dependrà de cada cas, doncs les característiques pròpies de la malaltia i de la pacient ens portaran a recomanar una o vàries tècniques. En aquest últim supòsit, pacient i cirurgià decidiran conjuntament el camí a seguir tenint en compte les limitacions, avantatges i riscos de cada procediment.

El DIEP consisteix en aprofitar l’excés de pell i greix de l’abdomen de la dona, que per les seves característiques físiques de color, gruix i textura és l’idònia per a la reconstrucció mamària (El teixit que s’extreu de l’abdomen es porta fins al tòrax, on s’uneix a una arteria i a una vena mitjançant microcirurgia per a que tingui vascularització pròpia. Això permet remodelar una nova mama que, pel color, tacte i comportament serà molt semblada a la natural. En molts casos, aquesta tècnica aporta també un benefici estètic per a l’abdomen, doncs s’extreu l’excés de greix com si es tractés d’una lipectomia abdominal estètica. 

Gràcies a un mètode de dissecció microquirúrgica, el DIEP permet conservar els nervis i el múscul recte abdominal en la seva totalitat. A diferència d’altres tècniques com el TRAM, que provocaven debilitat de la paret abdominal o la pèrdua funcional del múscul, i requerien una malla sintètica de reforç, el DIEP no deixa seqüeles: després de la intervenció, es conserva la totalitat del moviment de l’abdomen i la pacient pot incorporar-se al llit sense ajuda dels braços o seguir practicant esports, como la natació i l’esquí sense cap problema. 

Després de la intervenció, les mames evolucionaran harmònicament, es a dir, quan la pacient s’aprimi, la nova mama s’aprimarà; si s’engreixa, augmentarà de volum; quan la pacient envelleixi i les mames caiguin, ho faran d’una forma simètrica. És, doncs, un tipus de reconstrucció duradora que s’integra absolutament en el contorn corporal. 

Hospitalització

Després de l’operació haurà de romandre a la clínica durant 4-5 dies. Les primeres 48 hores són essencials per a un correcte seguiment i control de la reconstrucció. La Clínica Planas té personal d’infermeria especialitzat en el control del pacient microquirúrgic, fet que garanteix una resposta adequada davant qualsevol imprevist o possible complicació.

Anestèsia

Per a la reconstrucció mamària amb tècnica DIEP s’utilitza una combinació d’anestèsia general i epidural. Malgrat ser una cirurgia de llarga durada, els nivells de dolor intraoperatori són molt moderats, doncs es tracta d’una intervenció poc agressiva, i per tant, necessita una anestèsia suau.

Per tal de reduir qualsevol risc, abans de practicar-li el DIEP es fa una petita reserva de sang pròpia (autotransfusió), tot i que rarament és necessària. 

Beneficis

La reconstrucció mamària és un pas essencial cap a la normalitat. No només restitueix un òrgan perdut, sinó que ajuda a recobrar la feminitat, la pròpia imatge i l'equilibri psicològic; significant un gran pas endavant en la lluita contra les seqüeles del tractament del càncer de mama.

Galeria

Pre-operatori

Després d’estudiar el seu cas amb detall i avaluar les seves característiques físiques, anatòmiques i el seu estat de salut, l’especialista posarà a la seva disposició tota la informació necessària sobre la tècnica DIEP de reconstrucció mamària,i l’assessorarà sobre els passos que haurà de seguir en cada moment.

Durant les dues o tres setmanes prèvies a la cirurgia, es aconsellable portar una dieta sana i equilibrada, rica en proteïnes, vegetals i fruites; i prendre algun complement vitamínic i suplement de ferro. Si es medica habitualment, és molt important que ho faci saber a l’especialista. Els medicaments per als constipats: Aspirina, ibuprofè o els seus derivats, així com les infusions o preparats d’herbolari que puguin tenir efectes anticoagulants, hauran de deixar-se com a mínim tres setmanes abans de la intervenció. Els medicaments que tinguin paracetamol no estan contraindicats. 

És important que durant el període preoperatori descansi adequadament. Si ho necessita, el seu cirurgià pot prescriure-li una medicació que li faciliti el son. Durant els dos dies previs, es recomana que es dutxi dues vegades al dia amb sabó antisèptic de farmàcia (no es necessita recepta mèdica). També s’haurà de dutxar just abans de l’operació. 

Si vostè és fumadora i s’ha de sotmetre a una reconstrucció mamària, haurà de deixar el tabac sis setmanes abans, i no estar en companyia de fumadors durant llargs períodes de temps. El fum de les cigarretes obstrueix els vasos sanguinis i disminueix l’aportació de sang al teixit que es fa servir per a la reconstrucció, cosa que podria posar en perill tota la intervenció. A més, el tabac també perjudica el procés de cicatrització de la ferida. Els preparats de nicotina (xiclets, pegats, etc. ) tenen els mateixos efectes negatius que el tabac. 

Cures post-tractament

Després del període d’hospitalització, recomanem una setmana de repòs relatiu a casa amb la precaució de no fer esforços físics. Passats aquests dies, és beneficiós passejar, i reprendre de manera progressiva les activitats quotidianes sense fer feines domèstiques fins que no passin com a mínim tres setmanes. És molt important mantenir una bona nutrició per aconseguir una ràpida curació.

No s’aconsella el bany. Podrà dutxar-se a partir del tercer dia de la intervenció mantenint ben seques i hidratades les zones manipulades durant la cirurgia. 

Al començament haurà de portar les ferides de la mama reconstruïda i de la regió de l’abdomen tapades amb apòsits. No aplicarà substàncies calentes a les zones intervingudes, ja que al haver disminuït temporalment la sensibilitat s’hi podria provocar cremades. 

Degut a la inflamació, és possible que el nou pit augmenti de volum i que noti certa tensió abdominal. Ambdues reaccions són normals i aniran disminuint segons els dies vagin passant fins que desapareguin. El seu estat d’ànim també es pot veure alterat. És un efecte absolutament freqüent a les intervencions quirúrgiques d’aquestes característiques. La seva durada és temporal i es recuperarà completament uns dies després. 

Haurà de passar un mes aproximadament fins que pugui practicar exercici. Durant aquest temps, utilitzarà un sostenidor no armat ni amb costures i obert per la part posterior –tipus esportiu- i una faixa abdominal. 

Quan les cicatrius estan curades (tres setmanes després de la cirurgia) es recomana l’ús de làmines de silicona durant uns 3 - 4 mesos como a mínim per tal d’obtenir el millor resultat possible. Haurà de tenir en compte que, durant el primer any postoperatori, a les zones cicatricials (solc submamari, aixella, abdomen) podrà notar certes molèsties o dolors lleus relacionats amb els canvis de temps. 

No podrà fumar fins passades sis setmanes després de la intervenció i no beurà alcohol fins que deixi de prendre la medicació prescrita pel seu cirurgià. Eviti el contacte directe amb el sol a la zona intervinguda durant els primers 6-12 mesos.

Després de l’alta i durant un temps, haurà d’anar a l’especialista amb periodicitat setmanal. En cas de que noti qualsevol canvi, tant al pit reconstruït (modificació de color, temperatura, dolor, tensió...) com a l’abdomen, haurà de comunicar-ho de seguida al seu metge. Passat el període postoperatori, mantindrà les visites periòdiques habituals amb els especialistes que portin el seu cas (oncòleg/ginecòleg/cirurgià). La nova mama podrà ser explorada igualment amb mamografies. 

Preguntes freqüents

 • Qui pot fer-se una reconstrucció de mama amb un DIEP? En quins casos està contraindicada l’operació?

  La majoria de dones mastectomitzades poden ser candidates a un DIEP. Existeixen únicament dues contraindicacions absolutes. La primera, ser una fumadora activa important, motiu pel qual la pacient que vulgui ser operada amb aquesta tècnica haurà de deixar de fumar per un període mínim de sis setmanes abans de la intervenció. I la segona contraindicació, haver sofert algun tipus d’intervenció quirúrgica prèvia a l’abdomen que hagués danyat la vascularització de la paret abdominal. Aquest segon supòsit és molt poc freqüent, doncs la major part d’intervencions abdominals (vesícula biliar, histerectomies, apendicitis.... ) no fan malbé els vasos abdominals.

 • En quin moment és convenient realitzar la intervenció?

  Aquest tipus de reconstrucció mamària es pot fer a la mateixa intervenció que la mastectomia (reconstrucció immediata) o passat un temps (reconstrucció mamària diferida). L’elecció d’un o altre moment dependrà del tipus de tumor i de la indicació de l’oncòleg o de l’especialista.

 • Quan es podrà reconstruir l’arèola i el mugró?

  La reconstrucció de l’arèola i el mugró (Complex Arèola Mugró) així com qualsevol altra modificació o perfeccionament necessari en la mida o forma de la mama reconstruïda es farà quan el teixit s’hagi estabilitzat a la seva nova ubicació. El procediment es fa de manera ambulatòria.

 • Sobre el Procediment. Quins són els riscos específics en les tècniques d’expansió tissular més implant, reconstrucció amb múscul Latissimus dorsi i reconstrucció DIEP?

  Els riscos comuns a las 3 tècniques són: canvi de sensibilitat a la pell, cicatrització anòmala i poc atractiva que pugui precisar correcció quirúrgica, asimetria mamària o necrosis cutània. En aquells procediments que impliquen pròtesis, la durada de la simetria resulta més difícil, donat que els canvis de pes propis del pas del temps causaran variacions entre el pit no reconstruït i el que porta l’implant.  En la tècnica d’expansió tissular és possible l’extrusió de l’implant (de l’expansor o de la pròtesis de silicona posterior) degut a la falta d’una capa de teixit adequada o a una infecció; i per tant pot ser necessària una operació per extreure’l del tot. També la intolerància al material.  En la reconstrucció amb Latissimus dorsi la recuperació pot ser lenta i el sacrifici del múscul dorsal ample pot provocar dificultat en la pràctica de l’exercici físic que requereixi mobilització activa important del braç corresponent. A més, pot existir necrosis del penjall total o parcial. La complicació més freqüent és la formació i acumulació de líquid (serós) estèril a la zona donant (esquena) que pot infectar-se i/o provocar sofriment de la pell suprajacent, motiu pel qual s’haurà de drenar les vegades que siguin necessàries mitjançant una punció.  Són riscos específics del DIEP: l’alteració de la sensibilitat, les cicatrius anòmales, la necrosis cutània abdominal, el pneumotòrax o les asimetries mamàries.  A més, les tres tècniques requeriran cirurgia reconstructiva de l’arèola i del mugró.   Els riscos específics d’aquesta intervenció són l’alteració anòmala de la cicatriu, la necrosis del mugró i l’alteració de la pigmentació de l’arèola. 

 • Quin percentatge de dones amb càncer de mama decideixen reconstruir-se el pit mastectomitzat?

  Als estudis realitzats fa uns anys eren aproximadament un 15%, però actualment hi ha un increment considerable de les pacients que sol·liciten la reconstrucció; i en la majoria de casos són animades pels seus oncòlegs.

 • ¿Com es pot prevenir el limfedema?

  Un dels grans avenços mèdics en l'abordatge del limfedema és el programa de screening per a un diagnòstic precoç, destinat a pacients que han estat operades de càncer de mama, i també per a aquelles que han patit un càncer d'ovari o pacients que han passat per un càncer de pròstata o melanoma i que també tenen un risc de patir limfedema.

  El programa de screening es basa en un test mitjançant l'escàner de fluorescència amb verd d'indocianina. S'ha demostrat que l'escàner de verd indocianina, també conegut com PDE, és molt més sensible que la linfogamagrafía i que altres proves d'imatge.

  Es tracta d'una prova senzilla que es pot realitzar a la consulta mitjançant una microinjecció de verd indocianina al braç o a la cama. La coloració verda permet veure com és el transport de la limfa a l'extremitat afectada pel tractament oncològic i comparar amb l'extremitat sana. Així, abans que aparegui qualsevol augment de volum, sensació de pesadesa, limfangitis, etc., es podrà detectar si hi ha un mal funcionament com a conseqüència de la cirurgia ganglionar feta prèviament.

Opinió expert

Dr. Jaume Masià

Dr. Jaume Masià
Cada vegada es reconstrueixen més mames amb la pell i greix de la mateixa pacient, ja que la tècnica ofereix un resultat definitiu i natural i permet que la mama evolucioni de forma natural davant de qualsevol canvi fisiològic, com engreixar o aprimar. També hi ha el empelt de greix per a la reconstrucció parcial de la mama o per millorar el resultat final tant si la reconstrucció és mitjançant teixit propi o mitjançant pròtesi.

Dra. Gemma Pons

Dra. Gemma Pons
Amb aquesta tècnica el pit augmenta o disminueix de mida quan la pacient engreixa o aprima, la pell té un gruix i una textura pràcticament igual al pit natural. Un pit que no necessita de noves intervencions ni retocs i que no interferiria en cap tractament oncològic que hagués de fer i que li permetrà realitzar les activitats que abans realitzava.

Contactar
   LLAMAR
   CONTACTO

Aviso de Cookies

CLINICA PLANAS utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para facilitarle la misma, analizar estadísticas del uso de la web y personalizar publicidad.

Política de Cookies

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el sitio Web visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio Web almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan en el ordenador del usuario y contiene datos anónimos que no son perjudiciales para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario, como el idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página.

Las Cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima acerca de cómo un visitante utiliza un sitio. Por ejemplo, desde qué página Web ha accedido, o si ha utilizado un "banner" publicitario para llegar.

¿Qué uso le damos a los diferentes tipos de cookies?
 1. Según su finalidad:
  Cookies técnicas Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales…).
  Cookies de personalización Las cookies de personalización permiten al usuario acceder a los servicios según sus preferencias (idioma, navegador, configuración…).
  Cookies analíticas Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.
  Cookies publicitarias Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.
 2. Según su plazo:
  Cookies de sesión Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la página Web y se borran al cerrar el navegador.
  Cookies persistentes Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario hasta que son eliminadas manualmente o haya concluido el periodo de duración establecido para dicha cookie.
 3. Según su titularidad:
  Cookies propias Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
  Cookies de terceros Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

Este sitio utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para fines estadísticos y publicitarios.

Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información le hemos solicitado su consentimiento para su uso.

El suministro de datos personales a través de nuestro portal y el consentimiento para el uso de cookies requiere una edad mínima de 14 años y la aceptación expresa de nuestra Política de Privacidad.

De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar las cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet:

Navegador Pasos URL
Chrome Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de contenido. https://support.google.com/
Firefox Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada https://support.mozilla.org/
Internet Explorer Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración https://support.microsoft.com/
Opera Herramientas > Preferencias > Editar preferencias > Cookies https://help.opera.com/
Safari Preferencias > Seguridad https://support.apple.com/
Edge Configuración > Ver configuración avanzada > Privacidad y servicios > Cookies https://support.microsoft.com/

La siguiente tabla recoge la clasificación y descripción de las cookies utilizadas en la presente página web para que puedas identificarlas en tu navegador:

Nombre Titular Datos recabados Finalidad Duración
PHPSESSID Cookie propia
(Clínica Planas)
Sesiones y preferencias del visitante Necesaria Al finalizar la sesión con el navegador
VISITOR_INFO1_LIVE De terceros
(Youtube)
Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. Técnica 179 días
PREF De terceros
(Youtube)
Es una cookie que almacena las preferencias de visualización y de búsqueda de los videos de youtube: idioma preferido, filtro safe-search, etc. Técnica 2 años
__cf_bm De terceros
(Vimeo)
Análisis de tráfico por motivos de seguridad Técnica 1 día
TS01057d28 De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica TS01057d28
f5avr1901846005aaaaaaaaaaaaaaaa_cspm_ De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica Al finalizar la sesión con el navegador
f5_cspm De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica Al finalizar la sesión con el navegador
admincookies Cookie propia
(Clínica Planas)
Gestionar permisos de cookies. Técnica 1 año
_hjFirstSeen De terceros
(HotJar)
Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante. Analítica 1 día
_hjid De terceros
(HotJar)
Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. Analítica 1 año
_hjIncludedInPageviewSample De terceros
(HotJar)
Determina si la navegación del usuario debería registrarse en un cierto lugar estadístico. Analítica 1 día
1P_JAR De terceros
(Google)
Utilizada por Google para almacenar información sobre cómo utiliza usted el sitio web , la publcidad y las búsqeudas en Google para ofrecerle una publicidad más personalizada y relevante. Publicitaria 1 mes
CONSENT De terceros
(Google)
Utilizada por Google para almacenar las preferencias de publicidad de la red de Google para su uso en la publicidad dirigida. Publicitaria 2 años
AEC De terceros
(Google)
Comprueba que las solicitudes que se hacen durante una sesión de navegación proceden del usuario y no de otros sitios Analítica 6 mes
_hjIncludedInSessionSample De terceros
(Hotjar)
Registra datos del comportamiento del visitante en la web Analítica 1 día
_hjSessionUser De terceros
(Hotjar)
Registra datos del comportamiento del visitante en la web Analítica 1 año
_ga, _ga_[ID], _gid, _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID] Cookie propia
(Google)
Sesiones de los visitantes. _ga, _ga_[ID] y _gid: Se usan para distinguir a los usuarios. _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID]: Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes y analizar el tráfico. Analítica 2 años - _ga & _ga_[ID]: 2 años. _gid: 1 día. _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID]: 1 minuto.
Para más información:
Política de Cookies de Google
player De terceros
(Vimeo)
Funcionamiento y gestión de los vídeos de vimeo. Analítica 1 años
vuid De terceros
(Vimeo)
Funcionamiento y gestión de los vídeos de vimeo. Analítica 2 años
_fbp Cookie propia
(Facebook)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 90 días
YSC De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. Publicitaria Al finalizar la sesión con el navegador
GPS De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. Publicitaria 1 día
IDE De terceros
(Doubleclick)
Preferencias, enlaces, conversiones e interacciones con anuncios publicitarios. Publicitaria 1 año
test_cookie De terceros
(Doubleclick)
Cookie de prueba utilizada por Google DoubleClick para comprobar que se pueden establecer cookies de publicidad. Publicitaria 1 minuto
TDID De terceros
(The Trade Desk)
Esta cookie lleva información sobre la forma en que el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. Publicitaria 1 año
_gcl_au Cookie propia
(Google)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 3 meses


Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.

Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales...).

Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.

Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.