DIEP


Tractament (Introducció)

Avui dia, el càncer de mama segueix essent el tipus de tumor més habitual entre les dones de la nostra societat. A més de ser una terrible malaltia, el seu tractament comporta amb freqüència la mastectomia o extirpació de la mama, amb la conseqüent pèrdua d’un pit per a la dona que ho pateix. La reconstrucció mamària és un pas essencial cap a la normalitat. No només restitueix un òrgan perdut, si no que ajuda a recobrar la feminitat, la pròpia imatge i l’equilibri psicològic tot contribuint a atenuar la commoció que suposa la lluita contra el càncer.

DIEP es la forma habitual de nomenar la tècnica més nova de reconstrucció mamària. Fa servir únicament la pell i greix de l’abdomen, sense destruir cap múscul, i sense utilitzar cap material estrany per al cos (implants mamaris). L’objectiu del cirurgià plàstic és crear un nou pit, el més semblat possible a una mama natural. Aquest procediment no interfereix ni en el tractament, ni en el control posterior del càncer de mama. Prova d’això és que cada dia són més els oncòlegs que el recomanen. 

Aquest mètode de reconstrucció és el més utilitzat als centres hospitalaris de més prestigi del món. Pot aplicar-se a la majoria de pacients mastectomitzades, fet que significa un gran pas endavant en la lluita contra les seqüeles del tractament del càncer de mama. A Clínica Planas hi ha l’equip mèdic amb més experiència en aquest tipus de cirurgia de tota Espanya. 


Temps d'intervenció

4-8 hores

Llit

2-4 dies

Recuperació

2-4 setmanes

Anestèsia

General

Efecte

Inmediat

Resultat

Permanent


En què consisteix (Procediment)

L’elecció del mètode més apropiat a l’hora de realitzar una reconstrucció mamària dependrà de cada cas, doncs les característiques pròpies de la malaltia i de la pacient ens portaran a recomanar una o vàries tècniques. En aquest últim supòsit, pacient i cirurgià decidiran conjuntament el camí a seguir tenint en compte les limitacions, avantatges i riscos de cada procediment.

El DIEP consisteix en aprofitar l’excés de pell i greix de l’abdomen de la dona, que per les seves característiques físiques de color, gruix i textura és l’idònia per a la reconstrucció mamària (El teixit que s’extreu de l’abdomen es porta fins al tòrax, on s’uneix a una arteria i a una vena mitjançant microcirurgia per a que tingui vascularització pròpia. Això permet remodelar una nova mama que, pel color, tacte i comportament serà molt semblada a la natural. En molts casos, aquesta tècnica aporta també un benefici estètic per a l’abdomen, doncs s’extreu l’excés de greix com si es tractés d’una lipectomia abdominal estètica. 

Gràcies a un mètode de dissecció microquirúrgica, el DIEP permet conservar els nervis i el múscul recte abdominal en la seva totalitat. A diferència d’altres tècniques com el TRAM, que provocaven debilitat de la paret abdominal o la pèrdua funcional del múscul, i requerien una malla sintètica de reforç, el DIEP no deixa seqüeles: després de la intervenció, es conserva la totalitat del moviment de l’abdomen i la pacient pot incorporar-se al llit sense ajuda dels braços o seguir practicant esports, como la natació i l’esquí sense cap problema. 

Després de la intervenció, les mames evolucionaran harmònicament, es a dir, quan la pacient s’aprimi, la nova mama s’aprimarà; si s’engreixa, augmentarà de volum; quan la pacient envelleixi i les mames caiguin, ho faran d’una forma simètrica. És, doncs, un tipus de reconstrucció duradora que s’integra absolutament en el contorn corporal. 

Hospitalització

Després de l’operació haurà de romandre a la clínica durant 4-5 dies. Les primeres 48 hores són essencials per a un correcte seguiment i control de la reconstrucció. La Clínica Planas té personal d’infermeria especialitzat en el control del pacient microquirúrgic, fet que garanteix una resposta adequada davant qualsevol imprevist o possible complicació.

Anestèsia

Per a la reconstrucció mamària amb tècnica DIEP s’utilitza una combinació d’anestèsia general i epidural. Malgrat ser una cirurgia de llarga durada, els nivells de dolor intraoperatori són molt moderats, doncs es tracta d’una intervenció poc agressiva, i per tant, necessita una anestèsia suau.

Per tal de reduir qualsevol risc, abans de practicar-li el DIEP es fa una petita reserva de sang pròpia (autotransfusió), tot i que rarament és necessària. 


Beneficis

La reconstrucció mamària és un pas essencial cap a la normalitat. No només restitueix un òrgan perdut, sinó que ajuda a recobrar la feminitat, la pròpia imatge i l'equilibri psicològic; significant un gran pas endavant en la lluita contra les seqüeles del tractament del càncer de mama.


Galeria


Pre-operatori

Després d’estudiar el seu cas amb detall i avaluar les seves característiques físiques, anatòmiques i el seu estat de salut, l’especialista posarà a la seva disposició tota la informació necessària sobre la tècnica DIEP de reconstrucció mamària,i l’assessorarà sobre els passos que haurà de seguir en cada moment.

Durant les dues o tres setmanes prèvies a la cirurgia, es aconsellable portar una dieta sana i equilibrada, rica en proteïnes, vegetals i fruites; i prendre algun complement vitamínic i suplement de ferro. Si es medica habitualment, és molt important que ho faci saber a l’especialista. Els medicaments per als constipats: Aspirina, ibuprofè o els seus derivats, així com les infusions o preparats d’herbolari que puguin tenir efectes anticoagulants, hauran de deixar-se com a mínim tres setmanes abans de la intervenció. Els medicaments que tinguin paracetamol no estan contraindicats. 

És important que durant el període preoperatori descansi adequadament. Si ho necessita, el seu cirurgià pot prescriure-li una medicació que li faciliti el son. Durant els dos dies previs, es recomana que es dutxi dues vegades al dia amb sabó antisèptic de farmàcia (no es necessita recepta mèdica). També s’haurà de dutxar just abans de l’operació. 

Si vostè és fumadora i s’ha de sotmetre a una reconstrucció mamària, haurà de deixar el tabac sis setmanes abans, i no estar en companyia de fumadors durant llargs períodes de temps. El fum de les cigarretes obstrueix els vasos sanguinis i disminueix l’aportació de sang al teixit que es fa servir per a la reconstrucció, cosa que podria posar en perill tota la intervenció. A més, el tabac també perjudica el procés de cicatrització de la ferida. Els preparats de nicotina (xiclets, pegats, etc. ) tenen els mateixos efectes negatius que el tabac. 


Cures post-tractament

Després del període d’hospitalització, recomanem una setmana de repòs relatiu a casa amb la precaució de no fer esforços físics. Passats aquests dies, és beneficiós passejar, i reprendre de manera progressiva les activitats quotidianes sense fer feines domèstiques fins que no passin com a mínim tres setmanes. És molt important mantenir una bona nutrició per aconseguir una ràpida curació.

No s’aconsella el bany. Podrà dutxar-se a partir del tercer dia de la intervenció mantenint ben seques i hidratades les zones manipulades durant la cirurgia. 

Al començament haurà de portar les ferides de la mama reconstruïda i de la regió de l’abdomen tapades amb apòsits. No aplicarà substàncies calentes a les zones intervingudes, ja que al haver disminuït temporalment la sensibilitat s’hi podria provocar cremades. 

Degut a la inflamació, és possible que el nou pit augmenti de volum i que noti certa tensió abdominal. Ambdues reaccions són normals i aniran disminuint segons els dies vagin passant fins que desapareguin. El seu estat d’ànim també es pot veure alterat. És un efecte absolutament freqüent a les intervencions quirúrgiques d’aquestes característiques. La seva durada és temporal i es recuperarà completament uns dies després. 

Haurà de passar un mes aproximadament fins que pugui practicar exercici. Durant aquest temps, utilitzarà un sostenidor no armat ni amb costures i obert per la part posterior –tipus esportiu- i una faixa abdominal. 

Quan les cicatrius estan curades (tres setmanes després de la cirurgia) es recomana l’ús de làmines de silicona durant uns 3 - 4 mesos como a mínim per tal d’obtenir el millor resultat possible. Haurà de tenir en compte que, durant el primer any postoperatori, a les zones cicatricials (solc submamari, aixella, abdomen) podrà notar certes molèsties o dolors lleus relacionats amb els canvis de temps. 

No podrà fumar fins passades sis setmanes després de la intervenció i no beurà alcohol fins que deixi de prendre la medicació prescrita pel seu cirurgià. Eviti el contacte directe amb el sol a la zona intervinguda durant els primers 6-12 mesos.

Després de l’alta i durant un temps, haurà d’anar a l’especialista amb periodicitat setmanal. En cas de que noti qualsevol canvi, tant al pit reconstruït (modificació de color, temperatura, dolor, tensió...) com a l’abdomen, haurà de comunicar-ho de seguida al seu metge. Passat el període postoperatori, mantindrà les visites periòdiques habituals amb els especialistes que portin el seu cas (oncòleg/ginecòleg/cirurgià). La nova mama podrà ser explorada igualment amb mamografies. 


F.A.Q.

La majoria de dones mastectomitzades poden ser candidates a un DIEP. Existeixen únicament dues contraindicacions absolutes. La primera, ser una fumadora activa important, motiu pel qual la pacient que vulgui ser operada amb aquesta tècnica haurà de deixar de fumar per un període mínim de sis setmanes abans de la intervenció. I la segona contraindicació, haver sofert algun tipus d’intervenció quirúrgica prèvia a l’abdomen que hagués danyat la vascularització de la paret abdominal. Aquest segon supòsit és molt poc freqüent, doncs la major part d’intervencions abdominals (vesícula biliar, histerectomies, apendicitis.... ) no fan malbé els vasos abdominals.

Aquest tipus de reconstrucció mamària es pot fer a la mateixa intervenció que la mastectomia (reconstrucció immediata) o passat un temps (reconstrucció mamària diferida). L’elecció d’un o altre moment dependrà del tipus de tumor i de la indicació de l’oncòleg o de l’especialista.

La reconstrucció de l’arèola i el mugró (Complex Arèola Mugró) així com qualsevol altra modificació o perfeccionament necessari en la mida o forma de la mama reconstruïda es farà quan el teixit s’hagi estabilitzat a la seva nova ubicació. El procediment es fa de manera ambulatòria.

Els riscos comuns a las 3 tècniques són: canvi de sensibilitat a la pell, cicatrització anòmala i poc atractiva que pugui precisar correcció quirúrgica, asimetria mamària o necrosis cutània.

En aquells procediments que impliquen pròtesis, la durada de la simetria resulta més difícil, donat que els canvis de pes propis del pas del temps causaran variacions entre el pit no reconstruït i el que porta l’implant. 

En la tècnica d’expansió tissular és possible l’extrusió de l’implant (de l’expansor o de la pròtesis de silicona posterior) degut a la falta d’una capa de teixit adequada o a una infecció; i per tant pot ser necessària una operació per extreure’l del tot. També la intolerància al material. 

En la reconstrucció amb Latissimus dorsi la recuperació pot ser lenta i el sacrifici del múscul dorsal ample pot provocar dificultat en la pràctica de l’exercici físic que requereixi mobilització activa important del braç corresponent. A més, pot existir necrosis del penjall total o parcial. La complicació més freqüent és la formació i acumulació de líquid (serós) estèril a la zona donant (esquena) que pot infectar-se i/o provocar sofriment de la pell suprajacent, motiu pel qual s’haurà de drenar les vegades que siguin necessàries mitjançant una punció. 

Són riscos específics del DIEP: l’alteració de la sensibilitat, les cicatrius anòmales, la necrosis cutània abdominal, el pneumotòrax o les asimetries mamàries. 

A més, les tres tècniques requeriran cirurgia reconstructiva de l’arèola i del mugró.  

Els riscos específics d’aquesta intervenció són l’alteració anòmala de la cicatriu, la necrosis del mugró i l’alteració de la pigmentació de l’arèola. 

Als estudis realitzats fa uns anys eren aproximadament un 15%, però actualment hi ha un increment considerable de les pacients que sol·liciten la reconstrucció; i en la majoria de casos són animades pels seus oncòlegs.


Acreditacions Principals