Pla Terapèutic


Tractament (Introduccio)

A Clínica Planas, abordem el tractament de limfedema i lipedema de forma integral, i s'estudien tots els aspectes. S’inicia amb un complet diagnòstic i valoració del dany anatòmic-funcional del sistema limfàtic, per tal de poder plantejar el millor abordatge terapèutic.

El limfedema és un trastorn fisiològic invalidant que consisteix en un defecte de transport de la limfa. Com a conseqüència, es produeix una acumulació de líquid limfàtic que té com a resultat un augment de volum de l'extremitat afectada i un dèficit de funcionament del sistema immunològic. 

La Unitat de Tractament Integral de Limfedema (UTIL) és un nou concepte terapèutic de treball conjunt, que consisteix a estudiar el limfedema des de diferents disciplines per oferir un tractament integral i òptim d'aquesta difícil patologia. 

ÚTIL: reuneix les millors expectatives per abordar els diferents problemes que comporten el limfedema primari, secundari o lipedema. 

Limfedema Primari 

El limfedema primari es produeix per una alteració del desenvolupament embriològic del sistema limfàtic que provoca un augment de volum de les extremitats. En funció de l'edat d'aparició de la patologia es classifica en: congènit, precoç i tardà.

Limfedema Secundari 

Es produeix quan un sistema limfàtic normal ha estat alterat per traumatismes, operacions quirúrgiques, irradiacions o infeccions.

Lipedema 

El lipedema és un tipus de lipodistròfia, és a dir, una alteració de la formació i distribució del greix subcutani, que pot presentar-se en diferents etapes de la vida, encara que la més freqüent és a la pubertat. Majoritàriament afecta les extremitats inferiors, encara que també es dóna en les superiors.

TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES 

 • Escàner per fluorescència amb verd indocianina (PDE) 
 • Linforesonancia Magnètica 
 • Limfogammagrafia 
 • Eco-Doppler vascular 
 • TAC de multidetectors 

Equip Mèdic 

Dr. Jaume Masià - Cirurgia de Limfedema i Lipedema

Dr. Jordi Sanmiquel - Cirurgia Vascular

Dr. Ivan Ibáñez - Nutrició i Dietètica

Dra. Susana Oliveró - Medicina Interna

Dra. Sonia García - Teràpia de suport emocional

Francisco Millán - Fisioterapeuta

Francisco Cascajosa - Activitat Física

Patricia Martínez - Infermeria especialitzada

Silvia Fernández - Secretaria Mèdica


En què consisteix (Procediment)

PLA TERAPÈUTIC

Després d'un diagnòstic precís es realitza un pla terapèutic individualitzat en el qual es combinen tècniques conservadores (Mètode Godoy) i tècniques quirúrgiques, complementant-se amb un programa d'educació física i orientació nutricional, per aconseguir el canvi d'estil de vida necessari, per obtenir el resultat òptim final.

ABORDATGE CONSERVADOR 

Programa ambulatori Intensiu 

Tractament de fisioteràpia de dilluns a divendres (5 dies) de 4 h. diàries de durada 

(Matins o tardes).

Programa intensiu Ingrés 

 • Ingrés de dilluns a divendres (5 dies) 
 • Orientació nutricional (Mètode metabòlic) 
 • Tractament intensiu de fisioteràpia (4h diàries) 
 • Activitat física personalitzada (2h diàries) 
 • Educació sanitària 
 • Seguiment mèdic 

ABORDATGE QUIRÚRGIC 

Transferència ganglionar: 

Aquesta tècnica consisteix a extirpar ganglis sans vascularitzats d'una part del cos d'on són prescindibles, com la zona inguinal superficial, i traslladar-los a l'aixella mitjançant una transferència microquirúrgica. 

La tècnica es realitza sota anestèsia general i requereix 5 dies d'ingrés.

Anastomosi limfàtic-venosa: 

Consisteix a connectar els vasos limfàtics superficials amb les venes subdèrmiques de l'extremitat afectada a través de petites incisions mitjançant microcirurgia. D'aquesta manera es deriva la limfa del sistema limfàtic a les venes per descarregar el limfedema.

Aquesta tècnica es porta a terme sota amb anestèsia general i requereix 5 dies d'ingrés.

Liposucció Limfàtica selectiva: 

Consisteix a eliminar la hipertròfia de greix subcutani mitjançant una cirurgia mínimament invasiva, a través de petites incisions mantenint el sistema limfàtic actiu. Es combina una vibro-liposucció mitjançant isquèmia distal i tumescència líquida proximal amb un estudi intraoperatori mitjançant verd d'indocianina per preservar els canals limfàtics funcionals. 

Aquesta tècnica es porta a terme amb anestèsia general i requereix 3 dies d'ingrés.

Programa terapèutic per elefantiasi: 

Depenent de la magnitud del limfedema pot ser necessari combinar diverses teràpies i requerir un ingrés d'aproximadament 3 setmanes. 

 • La primera setmana els pacients faran un programa intensiu amb ingrés. 
 • La segona setmana es realitzarà la cirurgia més apropiada per a cada pacient, es sent les més habituals la Liposucció Limfàtica selectiva i la Dermolipectomia Segmentària. 
 • La tercera setmana es continuarà amb el tractament conservador de fisioteràpia i suport terapèutic. Opinió expert

Dr. Jaume Masià

Dr. Jaume Masià

Clínica Planas és el primer centre d’Europa en incorporar a la seva Unitat de Cirurgia Limfàtica un escàner que permet localitzar amb precisió els canals limfàtics per tractar el limfedema. Aquesta nova tècnica de supramicrocirurgia importada de Japó, suposa un clar avenç en el tractament, amb uns resultats satisfactoris.

La disminució de la inflor de l’extremitat afectada, i la sensació de pesadesa, suposen una millora en la mobilitat i conseqüentment en la qualitat de vida de la persona afectada.

Curriculum

Curro Millán

 Curro Millán

El treball terapèutic en grup permet abordar el limfedema des de diferents disciplines, per tal d'oferir un tractament integral i òptim adaptat a les necessitats individuals.

Curriculum


Acreditacions Principals