Història

La Clínica Planas neix a principis dels anys 70, de la mà del seu fundador, el Dr. Jaime Planas Guasch. Recolzat per la seva àmplia experiència, el professor Planas porta a terme amb èxit aquesta iniciativa pionera a Europa. La Clínica va ser concebuda com un centre dedicat al desenvolupament de la Cirurgia Plàstica i Reparadora a través de la pràctica i la investigació. 


El centre està ubicat en un entorn privilegiat de Barcelona, i compta amb la tecnologia més avançada. La divulgació i l’intercanvi de coneixement formen part de l’esperit de l’entitat, transmès mitjançant múltiples activitats al llarg d’aquests últims anys. 

La institució ha impulsat la investigació i l’aplicació de noves tècniques quirúrgiques, ha fomentat la formació de professionals especialitzats, i s’ha convertit en lloc de reunions periòdiques, on especialistes de tot el món intercanvien experiències. Aquesta intensa activitat es canalitza mitjançant congressos i conferències. 

Per altra banda, la permanència de metges residents interns que es formen a la Clínica, completa la labor docent de la institució. Cal destacar com a tasca pedagògica els Cursos de Doctorat en Cirurgia Plàstica de la Universitat Autònoma de Barcelona impartits per la Clínica des del curs 1988. 

La Clínica Planas compta amb una de les biblioteques més completes de Cirurgia Plàstica d’Europa. Pel que fa a l’aspecte assistencial, el 1989 es va establir un conveni amb els hospitals de l’Esperança i de Ntra. Sra. del Mar d’atenció a pacients amb problemes relacionats amb l’especialitat. 

Més de 45 anys de servei assistencial i docent han convertit a Clínica Planas en un prestigiós enclavament d’interès internacional entre els especialistes d’aquest camp. 

El 1990 es va crear la Fundación Jaime Planas, institució sense ànim de lucre que dona suport a la investigació i comunicació científica. La Fundació Jaime Planas manté cinc places anuals permanents de residents interns, cobrint els costos de formació i estança dels becaris. També s’encarrega de l’organització dels cursos així com de la gestió de la biblioteca especialitzada. El maig de 1982 els ex-residents de la Clínica Planas van crear la “Sociedad Jaime Planas de Cirugía Plástica”. 

La clínica evoluciona en funció de les necessitats de pacients i especialistes, i d’aquesta manera, sorgeixen nous departaments amb la finalitat d’oferir un millor servei. Des de la seva inauguració, el 10 d’Octubre de 1971, Clínica Planas ha aconseguit els objectius proposats, plantejant -se sempre nous reptes.
Dr. Jaime Planas Guasch (1915 – 2004)

La personalitat del Professor Planas va ser complexa i plural. En aquesta s’hi unia la passió per la seva feina i les qualitats que tot esser humà deuria posseir: honestedat, sinceritat, transparència, lleialtat i tot un llarg etcètera de virtuts que defineixen un hombre, que seguia encara sota la disciplina de la seva activitat laboral, ja entrats els vuitanta anys. La seva personalitat entranyable no va canviar al llarg dels anys.

Des de molt jove va ser amant de la medicina, a la vegada que de la bellesa i l’art en totes les seves vessants. De petit va viure la dedicació paterna a un negoci de marbre i escultura que el va acompanyar sempre, i el va influir a l’hora de valorar els cànons de la bellesa i la salut.

La seva dedicació al camp de la cirurgia plàstica li va arribar per casualitat, degut a una lesió a les seves mans produïda pels raig X durant la seva feina de cirurgià a la Guerra Civil; motiu pel qual va viatjar als Estats Units, on va descobrir un món nou encara per explorar a Europa. S’hi va quedar durant dos anys i va aprendre cirurgia plàstica, camp que aquí a España era desconegut. Ja de tornada, va ser el pioner de l’especialitat al nostre país, i va formar a centenars de cirurgians nacionals i estrangers interessats en aquesta nova especialitat.

La seva feina li va absorbir moltes hores al dia, hores que dedicava a crear escola, doncs el seu desig va se sempre, a més de la transmissió del coneixement, l’inculcar aquells valors humans tan necessaris en aquesta especialitat. No només es tractava d’ensenyar les millors tècniques per aconseguir que una operació quirúrgica fos perfecta, sinó també de tenir en compte les inquietuds, desitjos i problemàtica dels pacients, de manera que es creés una especial relació metge-pacient, molt important a l’hora de realitzar qualsevol canvi físic.

En esta tasca no estava sol, perquè comptava amb la col•laboració d’un equip de professionals que tenien i segueixen tenint en compte tota aquesta complexitat humana, i que continuen realitzant la seva activitat professional amb la mateixa passió i entusiasme que li va dedicar el seu mestre.

La vocació del Dr. Planas per la medicina segueix vigent i la seva dedicació també, ja que va tenir la sort de comptar amb un gran equip de treball. Actualment els seus fills formen part de la continuïtat de la seva obra. Podem dir sense ànim d’equivocar-nos que el Dr. Jaime Planas va contribuir amb la seva feina i personalitat humana a que Barcelona sigui avui un punt de referència mundial en cirurgia plàstica.

Comptem doncs amb un llegat humà i científic, materialitzat a través de la labor pedagògica i assistencial de la clínica, que dia a dia segueix mantenint la il•lusió i treball sota la premissa de l’esforç, servei, rigor i autoexigència, que vam heretar del seu fundador.


Acreditacions Principals