Augment de mames amb pròtesi

Tractament (Introducció)

El desig natural de tenir un bon aspecte i agradar fa que aquelles dones amb uns pits que no s’ajustin al seu propi ideal estètic, se sentin incòmodes. La mastoplàstia d’augment és una tècnica de cirurgia de les mames destinada a millorar el volum i la forma del pit femení, que l’ajudarà a sentir-se millor amb ella mateixa. 

Normalment se sotmeten a aquesta intervenció aquelles dones que se senten insatisfetes perquè els seus pits no s’han desenvolupat amb el volum que elles esperaven. També s’aconsella la mastoplàstia a pacients que volen igualar les dues mames perquè en tenen una més gran que l’altra, o que volen restaurar el volum natural dels seus pits, reduïts a causa d’un embaràs, a pèrdues de pes o degut a l’edat. Aquest tipus de cirurgia aporta solucions específiques per a cadascun dels casos.

Temps d'intervenció

1 hora

Llit

1 dia

Recuperació

1 setmana

Anestèsia

General

Efecte

Immediats

Resultat

Duradors

En què consisteix (Procediment)

La mastoplàstia d’augment és una tècnica quirúrgica que consisteix en la implantació d’una pròtesi sota la glàndula mamaria o la fàscia del muscle pectoral. El cirurgià decidirà el lloc més adient, depenent de la seva anatomia i del volum de la mama existent. Generalment s’implanta per sota del muscle per a que la pròtesi estigui més coberta pels teixits propis del cos.

El procediment consisteix en realitzar una petita incisió en l’arèola o, en casos molt excepcionals, en el plec de sota el pit o en el solc de l’axil·la. Generalment s’utilitza la primera via, doncs permet un bon abordatge i la cicatriu queda perfectament dissimulada. Quan s’ha col·locat l’implant, es sutura la incisió i s’hi posen uns drenatges que romandran durant 24 hores, que es trauran abans de donar-li l’alta. 

Com a resultat de l’operació, pot notar una pèrdua transitòria de la sensibilitat de la zona, que normalment s’anirà recuperant totalment de manera gradual i progressiva.

La duració de la intervenció és d’una hora aproximadament. 

Anestèsia y Hospitalització

Per a la cirurgia d’augment mamari s’aconsella utilitzar anestèsia general. Una vegada finalitzada la mastoplàstia, haurà de romandre 24 hores a la clínica.

Beneficis

El desig natural de tenir bon aspecte i agradar, fa que aquelles dones amb pits que no s'ajusten al seu propi ideal estètic, se sentin incòmodes. La mamoplàstia d'augment és una tècnica de cirurgia de les mames destinada a millorar el volum i la forma del pit femení, fet que l'ajudarà a sentir-se millor.

Pre-operatori

Como a totes les intervencions, és imprescindible realitzar un examen mèdic previ per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l’operació. L’augment mamari mitjançant la col•locació d’implants és una tècnica minuciosa, que requereix una correcta avaluació de cada cas particular per adequar el resultat final als desitjos de la pacient. Entre d’altres factors, s’analitza el volum, la projecció, la constitució física i la qualitat de la pell. 

A partir d’aquesta avaluació primària, es defineix el tipus de pròtesi i el volum que millor s’adapti a les seves expectatives. Normalment s’aconsella utilitzar una pròtesi, les dimensions de la qual corresponguin a les mides de la mama natural, i que permeti omplir-la de manera normal. 

Per escollir la mida de l’implant amb exactitud i establir les dimensions idònies, es mesura la longitud, alçada i projecció desitjada. També es poden fer proves de volum amb la pacient, omplint els sostenidors de la talla que es vol aconseguir. 

Si pren habitualment algun tipus de medicació, tant el cirurgià com l’anestesista l’indicaran les passes a seguir.

Cures post-tractament

Després de la cirurgia, portarà un embenat compressiu que es retirarà el dia després -al mateix temps que els drenatges -, i es canviarà per un sostenidor especial que permeti mantenir la pròtesi en el lloc desitjat per tal d’evitar al màxim la possible l’aparició d’hematomes i col•leccions líquides. Els punts de sutura es treuen als set dies. 

Una vegada col·locades les pròtesis i passada una setmana des de l’operació, es aconsellable fer massatges suaus. Els més recomanables són els massatges limfàtics. El cirurgià li explicarà la forma de fer-los i la seva intensitat. També és important mantenir hidratada la pell, aplicar oli de rosa mosqueta en les cicatrius, una vegada trets els punts, i protegir-les del sol fins a un any després de la intervenció.  

En l’actualitat, per tal de comprimir la cicatriu s’utilitzen làmines de silicona o poliuretà, que s’hauran de dur força temps. Així i tot, s’ha de tenir en compte que la cicatrització depèn de diversos factors personals i de cada pell. Per poder valorar la seva evolució, haurem de deixar passar uns quants mesos. Si passat aquest temps la cicatriu presenta un aspecte vermellós o pigmentat, aleshores podria tractar-se amb laser o micro pigmentació. El cirurgià recomanarà les cures més adients per a cada cas particular.

Durant el primer mes, és convenient no dormir bocaterrosa i utilitzar sostenidors de tipus esportiu (no armats). Durant les dues o tres primeres setmanes és recomanable dormir amb ells. La seva utilització farà que es trobi més còmoda i li alleugerirà una mica les molèsties provocades per la inflor. Passat aquest temps, es podran utilitzar els habituals, fins i tot els armats. 

Quan surti de la clínica, podrà iniciar les seves activitats normals anant en compte de no fer moviments forçats amb els braços, arcs de moviment bruscs i exagerats, evitant carregar objectes pesats. Podrà viatjar el dia següent de la intervenció, tenint en compte que durant la primera setmana haurà de tornar a la consulta per passar els controls postoperatoris. 

Una setmana després de la mastoplàstia podrà depilar-se les aixelles. Durant els primers deu dies són més recomanables les dutxes ràpides que el bany per tal d’evitar al màxim el contacte de l’agua amb les cicatrius. L’exercici físic i l’aixecament de pes es poden tornar a començar de manera progressiva al mes de la cirurgia. 

Pel que fa a la vida laboral, la seva reincorporació dependrà del tipus de feina que faci. Si la feina és de despatx o similar, podrà incorporar-se el segon dia després de la intervenció. Per a treballs que exigeixin moviments o esforços que afecten el pit, como per exemple massatgista, perruquera, etc., és convenient esperar que passin de 7 a 10 dies. 

Protocol de Control de la Mama 

Encara que els implants de mama no provoquen cap malaltia ni estan relacionats amb un augment de patologia a la mama, Clínica Planas ha establert un protocol de control de la Mama, amb l'objectiu d'obtenir un seguiment òptim de la mama i de detectar i solucionar eficaçment qualsevol canvi produït en la mateixa, bé en relació amb l'implant o la glàndula mamària.

Aquest protocol consisteix a realitzar una exploració anual. En aquest seguiment valorarem, a més de l'edat del pacient, les característiques de la mama, els antecedents personals i les dades de l'exploració. Tenint en compte tot això realitzarem les proves d'imatge necessàries per a la correcta avaluació del seu cas en cada moment, (en la primera revisió es realitzarà una exploració física i una ecografia mamària d'alta resolució). La Unitat Integral de la Mama de la Clínica Planas compta amb un equip especialitzat tant en el Control de la Integritat de les Implants com en la Detecció Precoç del Càncer de Mama i recomana realitzar els controls de seguiment establerts.

Experience Center

T'acompanyem en la teva decisió.

Experience Center és un espai exclusiu per a tu. En una sessió personalitzada podràs conèixer més sobre la cirurgia, els implants i veure
la teva imatge amb realitat augmentada de com es veuran els teus pits després de la cirurgia.

Coneix el Experience Center

Preguntes freqüents

 • En cas de que els pits quedessin asimètrics, hi hauria solució?

  Generalment, la major part de dones no operades tenen una lleugera asimetria. Si després de la mastoplàstia aquesta asimetria fos molt evident, es faria una intervenció de retoc per corregir-la.

 • Quan de temps duren les pròtesis?

  No es pot afirmar amb seguretat, i pot ser molt variable, que fins i tot en alguns casos podrien arribar a durar tota la vida. Les pròtesis que es fan servir actualment són de gran qualitat, i molt més resistents que els models que teníem fa anys. Malgrat que aquestes característiques podrien portar-nos a l’optimisme pel que fa a la seva duració, hem de dir que hi ha un petit risc de trencament precoç (dins els 10 primers anys), i que la possibilitat de trencament anirà augmentat –lògicament- amb el pas del temps. Donat que la duració d’un implant no és la mateixa en dones diferents, és important reconèixer que, malgrat no sigui molt probable, existeix un risc de trencament, i que el problema real és que no sabem ni a qui ni quan li passarà. 

  Afortunadament tenim eines d’imatge (l’ecografia i la ressonància magnètica mamàries) que aconsegueixen diagnosticar el trencament de l’implant en fases molt primàries, cosa que permet solucionar-ho únicament canviant l’implant. L’equip mèdic de Clínica Planas recomana utilitzar periòdicament aquestes eines per tal d’avaluar la integritat de les pròtesis. (ecografia al menys cada dos anys els deu primers anys de vida de l’implant, fer la primera ressonància cap al desè any de vida de la pròtesi i a partir d’aquest moment, fer ecografies anuals i repetir les ressonàncies cada 5-10 anys).

 • Pot un cop fort fer malbé les pròtesis?

  Únicament en el cas d’un accident molt greu en el qual es trenqués part de la càpsula. Al estar aquesta adherida a la pròtesi, podria produir-se una hernia del seu contingut. És una hipòtesis molt poc probable.

 • És possible que exploti la pròtesi si es viatja en avió?

  La resposta és un “no” categòric.

 • El pes de la pròtesi pot provocar la caiguda del pit?

  No, sempre que la mida de l’implant sigui l’adient per a la pacient. No obstant, hi ha dones que demanen pròtesis exagerades, algunes fetes excepcionalment a mida, que sí podrien provocar la caiguda del pit. En qualsevol cas, és convenient que tingui molt en compte les recomanacions del seu cirurgià.

 • Després de la mastoplàstia, és possible donar de mamar?

  Normalment sí. La pacient que es sotmet a aquest procediment pot alletar en un futur, llevat de casos excepcionals en els quals per raons de la pròpia mama, això no sigui possible.

 • Malgrat les cicatrius, és possible prendre el sol en bikini o sense la part superior?

  Podrà utilitzar bikinis petits, perquè les cicatrius quedaran totalment amagades. A partir de la tercera setmana és possible prendre el sol sense sostenidor, protegint la cicatriu dels raigs. Finalment, passat un any, podrà prendre el sol directament damunt la línia de la cicatriu.

 • Las mamografies continuen essent fiables després de sotmetre’s a aquest tipus d’intervenció?

  Sí. Les mamografies són igualment fiables i no és necessari augmentar la seva freqüència. És possible que en algun cas les mamografies necessitin alguna projecció més per tal d’agafar els espais que podrien tapar les pròtesis.

 • Una pròtesi mamària pot originar càncer?

  No, en absolut. Està demostrat que no hi ha cap tipus de relació entre el càncer i les pròtesis de mama.

 • Cóm puc estar segura de que la pròtesi s’ha implantat?

  La normativa del Ministeri de Sanitat i Consum exigeix que es lliuri un comprovant en el qual s’han d’incloure les dades de l’implant col·locat; marca, volum, etc.-, així com les del cirurgià.

 • En quins casos es pot contraindicar l’operació?

  La mastoplàstia, com tot tipus d’intervenció, es desaconsellada quan la pacient pateix alguna malaltia que pugui interferir amb el procés quirúrgic o si es detecta una possible reacció a l’anestèsia. Per això, és imprescindible realitzar un estudi mamari previ amb mamografia, i una exploració mèdica completa. També és necessari que les mames hagin completat el seu desenvolupament per poder realitzar la intervenció.

 • Quins riscos comporta la mastoplàstia?

  Com en qualsevol intervenció quirúrgica, poden produir-se hemorràgies, infecció, sagnat més abundant de l’habitual o complicacions relatives a l’anestèsia.  Pel que fa a riscos específics, el que més preocupa pel seu índex d’incidència és la contractura capsular (enduriment de la cicatriu que es fa al voltant de la pròtesi). Quan es col·loca un implant, l’organisme envolta la pròtesi en una capa de teixit. Aquesta capa, denominada càpsula, en la majoria dels casos té les parets primes i deixa espai suficient per a que la pròtesi es pugui distendre, conservant així el tacte tou adient. En un petit percentatge de dones, la càpsula es fa gruixuda, es retrau i comprimeix la pròtesi, provocant el seu enduriment. La contractura capsular pot produir-se en un o ambdós pits.  Existeixen quatre graus diferents de duresa o textura de la mama que varien des d’un lleu enduriment al tacte, no visible, fins a importants deformitats que requereixen una nova intervenció. En el primer grau trobem una pròtesi tova i sense contractura capsular. En el segon grau, la càpsula és una miqueta dura. Aquest enduriment se soluciona amb sessions d’ultrasons combinades amb massatges. En el tercer i quart grau trobem càpsules molt dures. En les situacions més extremes pot ser que la pròtesi es desplaci cap amunt i cap a un costat, deformant la mama. En ambdós casos, la solució passa per una intervenció amb la finalitat de ressecar parcial o totalment la càpsula, de manera que torna a haver-hi espai suficient per a que la pròtesi es distengui i quedi novament tova.  La contractura pot succeir en qualsevol moment. Encara no se sap perquè algunes dones la produeixen i altres no. Si passats sis mesos de la intervenció no s’han manifestat signes d’enduriment, és més improbable que es produeixi.  La incidència de presentació d’aquesta complicació ronda el 3% segons les estadístiques. En cas d’haver patit una contractura capsular, el cirurgià haurà d’explicar-li que les probabilitats de repetició ja no són como al principi, d’un 3 %, si no més grans. 

  També hi pot haver una pèrdua o disminució de sensibilitat d’alguna regió localitzada del pit o del mugró, que poden ser permanent; o al contrari, una hipersensibilitat en aquests mateixos llocs. Amb referència a les cicatrius, poden produir-se alteracions que necessitin un tractament corrector addicional després de la cirurgia. Cal assenyalar que els riscos descrits apareixen en rares ocasiones.

 • Prevenció i tractament de la Contractura Capsular

  Què és la contractura capsular? Quan es col·loca una pròtesi, el cos reacciona embolicant amb una fina capa fibrosa, anomenada càpsula periprotèsica, que normalment és tova. En alguns casos, la càpsula es fa molt gruixuda, comprimint la pròtesi i donant a la mama un aspecte arrodonit i un tacte molt dur; podent, fins i tot en els casos més severs, deformar la mama al desplaçar l'implant cap a la seva part superior.  Consulti tota la informació prement en el següent enllaç 

   

Opinió expert

Dr. Jorge Planas

Dr. Jorge Planas
Un volum mamari insuficient és font d’una gran incomoditat psíquica per a moltes dones, doncs no poden gaudir plenament del desenvolupament i força de la seva feminitat. Aconseguir o recobrar les formes que es consideren més pròpies de la condició femenina constitueix un autèntic plaer per a les pacients. Tot sovint escolto frases com: "Ara ja puc anar amb una samarreta o un top sense sostenidor" o "què bé que em queden els bikinis ara".

Dr. Gabriel Planas

Dr. Gabriel Planas
L’augment mamari és una de les operacions més habituals en cirurgia estètica. Actualment tenim un gran ventall d’implants mamaris per triar.

Dr. Carlos del Cacho

Dr. Carlos del Cacho
El resultat estètic de la cirurgia d’augment mamari és excel·lent, perquè és a través de la valoració prèvia que es pot predir el volum que tindrà la mama després de la intervenció. Una vegada s’acaba el procés de cicatrització i inflamació, els pits presentaran un aspecte ferm, i una consistència natural. A més, la incorporació a la rutina és ràpida, si treballa a una oficina, darrera un ordinador, o fa feines de tipus similar, pot tornar al seu lloc pocs dies després de la intervenció. Per a les professions que exigeixen moviments que involucren el pit, o un cert esforç, com el de perruquera, massatgista o puericultora, és convenient esperar de 7 a 10 dies.

Dr. Jaume Masià

Dr. Jaume Masià
Els pits juguen un paper molt important en la identificació d’homes i dones amb la condició femenina, de manera que aconseguir o recuperar la bellesa i harmonia de la mama constitueix una gran satisfacció per a la dona.

Dr. Ramón Tarragona

Dr. Ramón Tarragona
La mamoplàstia d'augment és una tècnica de cirurgia de les mames destinada a millorar el volum i la forma del pit femení. La visita de valoració amb el cirurgià és molt important per a, conjuntament metge i pacient, valorar i decidir la mida i aspecte de el nou pit i aclarir tots els dubtes i inquietuds abans de la intervenció.

Dr. Pere Taverna

Dr. Pere Taverna
Les dones que van a consulta sol·licitant un augment de pit poden fer-ho per múltiples raons. La principal i més freqüent és per un complex, generalment causat per uns pits molt petits o fins i tot inexistents. Aquesta condició, anomenada hipoplàsia mamària, produeix una gran inseguretat a les dones i normalment aquestes recorren a la cirurgia per resoldre el seu problema.

Dra. Gemma Pons

Dra. Gemma Pons
L'augment mamari mitjançant pròtesi és una de les intervencions estètiques més demandades, en la majoria de casos són pacients que presenten una hipoplàsia mamària,manca de desenvolupament de la glàndula mamària o dones que han patit canvis en el seu pit després d'un embaràs o pèrdua de pes.

Dra. Claudia Frigo

Dra. Claudia Frigo
La cirurgia d'augment mamari aporta solucions específiques per a cada cas amb resultats molt naturals. Els pits recuperen la seva fermesa i consistència i mitjançant la valoració prèvia es pot predir el volum que tindrà la mama després de la intervenció. Per adequar el resultat final als desigs de la pacient és molt important avaluar cada cas de forma individual. Per a l'elecció de la pròtesi, entre d'altres factors s'analitza el volum, la projecció, la constitució física i la qualitat de pell.

Contactar
   LLAMAR
   CONTACTO

Aviso de Cookies

CLINICA PLANAS utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para facilitarle la misma, analizar estadísticas del uso de la web y personalizar publicidad.

Política de Cookies

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el sitio Web visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio Web almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almacenan en el ordenador del usuario y contiene datos anónimos que no son perjudiciales para su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario, como el idioma seleccionado, datos de acceso o personalización de la página.

Las Cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima acerca de cómo un visitante utiliza un sitio. Por ejemplo, desde qué página Web ha accedido, o si ha utilizado un "banner" publicitario para llegar.

¿Qué uso le damos a los diferentes tipos de cookies?
 1. Según su finalidad:
  Cookies técnicas Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales…).
  Cookies de personalización Las cookies de personalización permiten al usuario acceder a los servicios según sus preferencias (idioma, navegador, configuración…).
  Cookies analíticas Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.
  Cookies publicitarias Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.
 2. Según su plazo:
  Cookies de sesión Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la página Web y se borran al cerrar el navegador.
  Cookies persistentes Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario hasta que son eliminadas manualmente o haya concluido el periodo de duración establecido para dicha cookie.
 3. Según su titularidad:
  Cookies propias Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
  Cookies de terceros Aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

Este sitio utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para fines estadísticos y publicitarios.

Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información le hemos solicitado su consentimiento para su uso.

El suministro de datos personales a través de nuestro portal y el consentimiento para el uso de cookies requiere una edad mínima de 14 años y la aceptación expresa de nuestra Política de Privacidad.

De todas formas, le informamos que puede activar o desactivar las cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet:

Navegador Pasos URL
Chrome Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de contenido. https://support.google.com/
Firefox Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada https://support.mozilla.org/
Internet Explorer Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración https://support.microsoft.com/
Opera Herramientas > Preferencias > Editar preferencias > Cookies https://help.opera.com/
Safari Preferencias > Seguridad https://support.apple.com/
Edge Configuración > Ver configuración avanzada > Privacidad y servicios > Cookies https://support.microsoft.com/

La siguiente tabla recoge la clasificación y descripción de las cookies utilizadas en la presente página web para que puedas identificarlas en tu navegador:

Nombre Titular Datos recabados Finalidad Duración
PHPSESSID Cookie propia
(Clínica Planas)
Sesiones y preferencias del visitante Necesaria Al finalizar la sesión con el navegador
VISITOR_INFO1_LIVE De terceros
(Youtube)
Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. Técnica 179 días
PREF De terceros
(Youtube)
Es una cookie que almacena las preferencias de visualización y de búsqueda de los videos de youtube: idioma preferido, filtro safe-search, etc. Técnica 2 años
__cf_bm De terceros
(Vimeo)
Análisis de tráfico por motivos de seguridad Técnica 1 día
TS01057d28 De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica TS01057d28
f5avr1901846005aaaaaaaaaaaaaaaa_cspm_ De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica Al finalizar la sesión con el navegador
f5_cspm De terceros
(Redsys)
Realización del pago Técnica Al finalizar la sesión con el navegador
admincookies Cookie propia
(Clínica Planas)
Gestionar permisos de cookies. Técnica 1 año
_hjFirstSeen De terceros
(HotJar)
Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante. Analítica 1 día
_hjid De terceros
(HotJar)
Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. Analítica 1 año
_hjIncludedInPageviewSample De terceros
(HotJar)
Determina si la navegación del usuario debería registrarse en un cierto lugar estadístico. Analítica 1 día
1P_JAR De terceros
(Google)
Utilizada por Google para almacenar información sobre cómo utiliza usted el sitio web , la publcidad y las búsqeudas en Google para ofrecerle una publicidad más personalizada y relevante. Publicitaria 1 mes
CONSENT De terceros
(Google)
Utilizada por Google para almacenar las preferencias de publicidad de la red de Google para su uso en la publicidad dirigida. Publicitaria 2 años
AEC De terceros
(Google)
Comprueba que las solicitudes que se hacen durante una sesión de navegación proceden del usuario y no de otros sitios Analítica 6 mes
_hjIncludedInSessionSample De terceros
(Hotjar)
Registra datos del comportamiento del visitante en la web Analítica 1 día
_hjSessionUser De terceros
(Hotjar)
Registra datos del comportamiento del visitante en la web Analítica 1 año
_ga, _ga_[ID], _gid, _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID] Cookie propia
(Google)
Sesiones de los visitantes. _ga, _ga_[ID] y _gid: Se usan para distinguir a los usuarios. _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID]: Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes y analizar el tráfico. Analítica 2 años - _ga & _ga_[ID]: 2 años. _gid: 1 día. _gat_UA-[ID] & _gat_gtag_UA_[ID]: 1 minuto.
Para más información:
Política de Cookies de Google
player De terceros
(Vimeo)
Funcionamiento y gestión de los vídeos de vimeo. Analítica 1 años
vuid De terceros
(Vimeo)
Funcionamiento y gestión de los vídeos de vimeo. Analítica 2 años
_fbp Cookie propia
(Facebook)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 90 días
YSC De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. Publicitaria Al finalizar la sesión con el navegador
GPS De terceros
(Youtube)
Registra una identificación única en dispositivos móviles para permitir el seguimiento según la ubicación geográfica por GPS. Publicitaria 1 día
IDE De terceros
(Doubleclick)
Preferencias, enlaces, conversiones e interacciones con anuncios publicitarios. Publicitaria 1 año
test_cookie De terceros
(Doubleclick)
Cookie de prueba utilizada por Google DoubleClick para comprobar que se pueden establecer cookies de publicidad. Publicitaria 1 minuto
TDID De terceros
(The Trade Desk)
Esta cookie lleva información sobre la forma en que el usuario final utiliza el sitio web y cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. Publicitaria 1 año
_gcl_au Cookie propia
(Google)
Visitas a webs para remarketing Publicitaria 3 meses


Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.

Las cookies técnicas son aquellas facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales...).

Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.

Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web. Además, estas cookies pueden ser de publicidad personalizada y permitir así la gestión de los espacios publicitarios de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se obtiene su perfil y permiten personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario u otros perfiles y redes sociales del usuario.