Restrenyiment


Introducció

El restrenyiment és una alteració de l’hàbit de la defecació, que pot manifestar-se com una freqüència menor de les deposicions, necessitat d’esforços al defecar, temps de defecació prolongat, formació de femtes dures o seques, evacuació incompleta i sensació de tap anal amb necessitat de maniobres manuals de pressió per facilitar la sortida de les femtes.

Les causes principals poden ser: la lentitud de trànsit del bol fecal en el seu recorregut al llarg del colon, una alteració anatòmica que obstrueix la sortida de femtes o una disfunció dels mecanismes neuro-musculars anorectals que regulen el procés de la defecació.


Sobre la Unitat Integral de Proctologia

Moltes patologies del tram final de l’aparell digestiu, recte y anus, es caracteritzen per símptomes poc específics com el sagnat, la picor, la supuració, el dolor o la coïssor anal, a més de problemes de la funció intestinal, com la dificultat per fer deposicions, la diarrea i la incontinència fecal.

En la dona, molt més que en l’home, és freqüent l’aparició de problemes de salut relacionats amb el sòl pelvià, des del restrenyiment a la incontinència o al prolapse d’òrgans com el recte o l’úter.

L’estudi d’un o més símptomes pot culminar en un diagnòstic que precisarà tractament mèdic o quirúrgic, i en ocasions de tots dos. Existeixen patologies de l’anus i del recte que són pròpies i específiques d’aquests òrgans i que, per tant, requereixen un tractament local, amb freqüència de tipus quirúrgic; malgrat això, hi ha malalties que poden donar simptomatologia a nivell anorectal i ser de natura sistèmica, de tipus infecciós, o tenir la seva causa i inicio en un tram diferent de l’intestí: en aquests casos acostuma a ser apropiat el tractament mèdic.

Per aquestes consideracions, fruit del compromís, coneixements, i experiència dels professionals implicats, a Clínica Planas hem volgut crear una Unitat Assistencial de Salut capaç d’oferir una resposta competent, completa i segura als pacients que pateixen alguna malaltia o problema de l’àmbit digestiu i de la proctologia, evitant la duplicitat de visites, diferència d’opinions, diagnòstics de vegades imprecisos, indicacions incorrectes i tractaments a vegades inadequats.

L’objectiu de la Unitat Integral de Proctologia és proporcionar una atenció sanitària moderna, funcional, simultàniament mèdica i quirúrgica, altament especialitzada, amb medis diagnòstics actuals i àmplia disponibilitat de tractaments convencionals i d’última generació.


Tractament

El tractament varia en funció de la causa: les modificacions dietètiques i els laxants són útils en cas de restrenyiment per trànsit lent, mentre que la rehabilitació d’esfínter i del sòl pelvià està indicada per a la disfunció anorectal de base neuro-muscular, en absència d’alteració anatòmica.

L’estimulació d’arrels sacres és un tractament nou que pot millorar el restrenyiment que no respon al tractament mèdic i rehabilitador; i que no està subjecte a correcció quirúrgica. Consisteix en un procediment quirúrgic ambulatori mitjançant el qual s’implanta, a la natja, un generador d’impulsos (un petit marcapassos), el qual estimula els nervis del plexe sacre i del tram final de l’intestí, podent corregir el trastorn de motilitat del colon i recte.

La cirurgia està indicada en dos circumstàncies, i en funció de la causa que comporta la dificultat o incapacitat per defecar: en cas de restrenyiment per trànsit lent sever, també anomenat “inèrcia còlica” i quan el problema és secundari a una alteració anatòmica que obstrueix la sortida de femtes com passa per la presència de dolicocolon (colon molt llarg), sigmoidocele o enterocele (caiguda i pressió de l’intestí sobre el recte), rectocele (hèrnia de la paret anterior del recte), prolapse rectal intern o invaginació rectal (la part superior del recte s’introdueix en la inferior) o prolapse rectal extern (sortida del recte per l’anus).


En casos d’inèrcia còlica severa, està indicada la resecció completa o parcial del colon, depenent del grau d’afectació, tot el colon o només una part. La part proximal de l’intestí (íleum o colon) s’unirà al recte sense necessitat d’un estoma (bossa).

Si la causa és obstructiva, es farà la intervenció específica de la patologia que dificulta l’evacuació.

Un correcte estudi diagnòstic permetrà enfocar sense retards el problema, i tractar-lo de manera adient i resolutiva, estalviant-li al pacient anys de patiment innecessari, moltes despeses en productes farmacèutics i deteriorament de la seva qualitat de vida. Allò que la majoria de pacients desconeix és que existeixen moltes possibles causes i patologies que tenen com a símptoma comú la dificultat per fer deposicions amb normalitat, en termes de freqüència, esforços o consistència. Per aquesta raó, no totes les situacions se solucionen de la mateixa manera i el ventall de tractaments va des d’una simple mesura dietètica fins a una intervenció quirúrgica complexa

En casos d’inèrcia còlica severa, està indicada la resecció completa o parcial del colon, depenent del grau d’afectació, tot el colon o només una part. La part proximal de l’intestí (íleum o colon) s’unirà al recte sense necessitat d’un estoma (bossa).


Beneficis

En casos d’inèrcia còlica severa, està indicada la resecció completa o parcial del colon, depenent del grau d’afectació, tot el colon o només una part. La part proximal de l’intestí (íleum o colon) s’unirà al recte sense necessitat d’un estoma (bossa).

Si la causa és obstructiva, es farà la intervenció específica de la patologia que dificulta l’evacuació.

Un correcte estudi diagnòstic permetrà enfocar sense retards el problema, i tractar-lo de manera adient i resolutiva, estalviant-li al pacient anys de patiment innecessari, moltes despeses en productes farmacèutics i deteriorament de la seva qualitat de vida. Allò que la majoria de pacients desconeix és que existeixen moltes possibles causes i patologies que tenen com a símptoma comú la dificultat per fer deposicions amb normalitat, en termes de freqüència, esforços o consistència. Per aquesta raó, no totes les situacions se solucionen de la mateixa manera i el ventall de tractaments va des d’una simple mesura dietètica fins a una intervenció quirúrgica complexaOpinió expert

Dr. Domenico Fraccalvieri

Dr.  Domenico Fraccalvieri

Tots els pacients que no aconsegueixen fer deposicions amb normalitat diuen que pateixen restrenyiment i de manera habitual recorren a l’ús de laxants, naturals o medicamentosos, de vegades efectius i en moltes ocasions ineficaços. Quan els laxants no donen resultats i el seu ús es converteix en abús, és important sol•licitar la valoració d’un coloproctòleg amb experiència en patologia digestiva funcional.

Curriculum


Acreditacions Principals