Programa de detecció Precoç del Linfedema


Introducció

Un dels grans avenços mèdics en l'abordatge del limfedema és el programa de screening per a un diagnòstic precoç, destinat a pacients que han estat operades de càncer de mama, i també per a aquelles que han patit un càncer d'ovari o pacients que han passat per un càncer de pròstata o melanoma i que també tenen un risc de patir limfedema.

El programa de screening es basa en un test mitjançant l'escàner de fluorescència amb verd d'indocianina. S'ha demostrat que l'escàner de verd indocianina, també conegut com PDE, és molt més sensible que la linfogamagrafía i que altres proves d'imatge.

Es tracta d'una prova senzilla que es pot realitzar a la consulta mitjançant una microinjecció de verd indocianina al braç o a la cama. La coloració verda permet veure com és el transport de la limfa a l'extremitat afectada pel tractament oncològic i comparar amb l'extremitat sana. Així, abans que aparegui qualsevol augment de volum, sensació de pesadesa, limfangitis, etc., es podrà detectar si hi ha un mal funcionament com a conseqüència de la cirurgia ganglionar feta prèviament.


Temps d'intervenció

15 minuts

Llit

No requereix

Recuperació

Inmediata

Anestèsia

No requereix

Efecte

No precisa

Resultat

Inmediat


Tractament

Li Suggerim una cita tres mesos després de completar el seu tractament contra el càncer per a una consulta inicial i una exploració amb limfografia ICG.

1. Si el resultat de l'escàner és normal, nomes caldrà repetir  l'escàner cada sis mesos durant tres anys per assegurar-nos que el limfedema es detecta abans fins i tot,que apareguin els primers símptomes.

2.  Si s'observen signes primerencs de limfedema a la limfografia ICG, valorarem  i discutirem amb el cirurgià, la possibilitat de realitzar la cirurgia de súper microcirurgia per a la prevenció del limfedema. La cirurgia precoç permet  abordar el limfedema abans que la inflor debilitant de l'extremitat hagi començat.Opinió expert

Dr. Jaume Masià

Dr. Jaume Masià

Un simple test ens permet detectar el limfedema de forma precoç en pacients que han estat operades després d'un càncer de mama, per tal de poder reparar el sistema limfàtic abans del seu deteriorament.

Curriculum


Acreditacions Principals