Allargament de dits


Tractament (Introducció)

Les antigues tècniques de correcció dels dits en martell no sempre sortien com s'esperava i la complicació més freqüent era l'excessiu escurçament dels dits del peu.

També una excessiva posició flexionada d'un o més dits del peu poden convertir-se en una seqüela invalidant per a les pacients joves o per a les pacients que fan servir sabates obertes o a la moda.


Temps d'intervenció

40 minuts

Llit

2 hores

Recuperació

1 dia

Anestèsia

Local

Efecte

Immediats

Resultat

Permanents


En què consisteix (Procediment)

La reconstrucció dels dits del peu és una operació dirigida a allargar els dits i restaurar la forma i funció del peu, a més de donar-li un aspecte més harmoniós.

En aquest cas, la cirurgia percutània no és capaç d'oferir solucions. Per dur a terme una reconstrucció eficaç, practiquem una incisió lateral per a no fer visible la cicatriu. 

La intervenció consisteix en estirar el dit a través de l'empelt d'os, que es pot obtenir del pacient, o si cal, d'un banc d'ossos. 

L'empelt d'os es prepara en la forma i mida desitjades, i després s'empelta per restaurar la forma correcta i la longitud del dit. L'ús d'empelts de banc d’ossos és excel·lent per a totes les pacients que no volen passar per una segona incisió per obtenir l’empelt. 

L'os es prepara en laboratoris especialitzats on es procedeix a la seva immunització i desmineralització, per així privar-lo de totes les cèl·lules. L'empelt d'os és segur des del punt de vista immunològic (no hi ha risc de rebuig) però a nivell biològic serà menys actiu que l'os del propi pacient, que està mineralitzat, posseeix colònies de cèl·lules actives i llit vascular ja format que permet una ràpida cicatrització i integració de l'empelt.


Beneficis

La reconstrucció dels dits del peu és una operació dirigida a allargar els dits i restaurar la forma i funció del peu, a més de donar-li un aspecte més harmoniós.


Pre-operatori

En una primera visita de valoració i després d'una acurada recopilació de dades clíniques, un minuciós examen del peu i proves diagnòstiques, podem realitzar un diagnòstic definitiu per poder abordar cada patologia amb les millors garanties.


Cures post-tractament

Després de la cirurgia de reconstrucció del dit, podrà caminar sense necessitat de crosses, amb una sabata ortopèdica o amb sandàlies de sola rígida.


F.A.Q.

Un empelt autòleg és un petit empelt d'os del propi pacient, que s'extreu i s'empelta a la zona del dit a allargar. 

Un os que prové d'un banc d'ossos es tractat prèviament perquè sigui compatible amb el pacient, i per tant no disposarà de cèl·lules ni de vasos sanguinis de manera que la recuperació en aquest últim tipus d'empelts serà més lenta.

No. El risc que existeix és que aquest os no es revitalitzi i que no s'acabi de consolidar. Un risc que és possible evitar amb un os obtingut del propi pacient.

La limitació d'aquest tipus d'intervencions ve donada pel motiu pel qual els dits s'han escurçat. Després d'una avaluació de l'especialista es determinarà la viabilitat d'aquesta intervenció en cada pacient.


Acreditacions Principals