Reconstrucció Mamaria amb Implants


Tractament (Introducció)

Avui dia, el càncer de mama segueix essent el tipus de tumor més habitual entre les dones de la nostra societat. A més de ser una terrible malaltia, el seu tractament implica amb freqüència la mastectomia o extirpació de la mama. La reconstrucció mamària és un pas essencial cap a la normalitat. No només restitueix un òrgan perdut, si no que ajuda a recobrar la feminitat, la pròpia imatge, l’equilibri psicològic i també contribueix a atenuar la commoció que suposa la lluita contra el càncer.

Amb la reconstrucció mamaria, el cirurgià plàstic crea un nou pit, el més semblat a una mama natural. Aquest procediment no interfereix ni en el tractament, ni en el control posterior del càncer de mama. Prova d’això és que cada dia són més els oncòlegs que el recomanen. 

L’elecció del tipus d’intervenció més apropiada s’haurà de personalitzar per a cadascun dels pacients en funció de les seves característiques i de l’estat de la malaltia. Hi pot haver casos en els quals es combinin més d’una tècnica, o pacients que, després de conèixer les limitacions, avantatges i riscos de cadascuna d’elles, hauran de decidir amb el cirurgià quina és la que més els convé. 


En què consisteix (Procediment)

El mètode d’expansor tissular consisteix en la col·locació transitòria d’un implant amb capacitat per dilatar-se quan s’omple amb líquid. Aquesta expansió permetrà al llarg del temps de crear un excés de pell a nivell de la zona on abans era la mama; de manera que ens deixarà, en una segona intervenció, col·locar una pròtesi mamària estàndard (de gel de silicona) per aconseguir la forma del pit original. Passats uns mesos, s’haurà de fer una tercera intervenció amb anestèsia local per tal de reconstruir l’arèola i el mugró.

La primer fase quirúrgica dura aproximadament dues hores. La segona, que és quan s’implanta la pròtesi definitiva, dura una hora i mitja. 

Amb l’infiltrat periòdic de líquid a la consulta, s’aconsegueix el volum desitjat d’expansió de la pell. Una vegada arribat a aquest volum ideal, s’haurà d’esperar de dos a sis mesos per fer la segona intervenció. Hospitalització

La primera intervenció necessita un ingrés amb una mitjana de dos dies. Per a l’implant de la pròtesi de silicona cal un dia d’ingrés a la clínica i una setmana de repòs.

Anestèsia

La intervenció es fa mitjançant anestèsia general.

Implants directes Quan és possible?

De vegades serà possible fer la reconstrucció amb Implants directes. Tècnica que es pot aplicar en algunes dones de pit poc voluminós i que tinguin prou pell i una estructura toràcica adequada com per acollir un implant directe durant la reconstrucció, sense haver de recórrer després a mètodes d'expansió o a la cirurgia per reemplaçar aquest implant per un altre.Beneficis

La reconstrucció mamària és un pas essencial cap a la normalitat. No només restitueix un òrgan perdut, sinó que també ajuda a recobrar la feminitat, la pròpia imatge, l'equilibri psicològic; tot contribuint a atenuar la commoció que va suposar la lluita contra el càncer


Pre-operatori

Com a totes les intervencions, és imprescindible realitzar un examen mèdic previ per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l’operació. 


Cures post-tractament

Després de la primera intervenció, la pacient haurà d’estar en repòs relatiu la primera setmana, i a partir de la segona podrà continuar amb les seves activitats quotidianes. 


F.A.Q.

L’èxit d’aquesta intervenció, entre altres factors, depèn òbviament de la qualitat de la pell, per la qual cosa no és recomanable en pacients sotmeses a radioteràpia, dons provoca una desvitalització del teixit del tòrax.

El mètode expansor tissular presenta les limitacions pròpies de les pròtesis:

  • Duració limitada. Cada 10-15 anys, la pacient hauria de sotmetre’s a un control per comprovar l’estat de la pròtesi i verificar que no hi hagi un desgast. Si això passa, hauria de sotmetre’s a un recanvi. 
  • Simetria poc constant entre ambdós pits. 
  • Risc de contractura capsular, es a dir, enduriment del teixit del voltant de l’implant formant una càpsula cicatricial i donant un aspecte immòbil, asimètric i fins i tot provocant molèsties a la pacient. 


Opinió expert

Dr. Jaume Masià

Dr. Jaume Masià

Les dones que han estat operades per tractar el càncer de mama poden triar entre diversos tipus de reconstrucció mamària. A l’hora de decidir quin tipus és millor, el cirurgià, juntament amb el pacient, debatiran els avantatges i inconvenients de cada tècnica, tenint en compte factors com la seva salut i les seves preferències personals.

Curriculum

Dra. Gemma Pons

Dra.  Gemma Pons

Tot i que la cirurgia dura poc temps, completar el procés de reconstrucció requereix un període més llarg, ja que una de les tècniques més emprades, la de l'expansor, necessita diversos mesos per preparar una segona intervenció quirúrgica on es realitza la reconstrucció definitiva.

Curriculum


Acreditacions Principals