Estudi del Son


Tractament (Introducció)

El període nocturn del son comptabilitza un terç de les nostres vides. Està establert que dormir entre 7-8 hores diàries de mitjana és necessari per aconseguir un son reparador. Si més no, de vegades no s’arriba a aquest nombre d’hores, o bé la qualitat del son no és l’adequat. Aleshores és quan parlem de trastorns del son. Trastorns que poden arribar a afectar la qualitat de vida, poden ser causa de trastorns d’ànim, i de vegades ser un factor de risc per a malalties cardiovasculars i cerebrovasculars.

A Clínica Planas, es fa una anamnesi, i s’analitza el trastorn de manera individual, mitjançant proves específiques per arribar a un diagnòstic correcte. 

És molt important analitzar el nombre d’hores que es dorm i/o si es fan horaris de nit o bé treballs per torns, perquè moltes vegades aquesta és la causa de la somnolència o de la sensació de son no reparador. Si més no, moltes vegades el pacient explica clarament un quadre de dificultat per agafar el son, o despertar-se tot sovint a la nit, en el context d’estrès laboral o personal. En aquest cas estem davant una quadre d’insomni. 


Procediment

Per diagnosticar els trastorns del son, apart de l’anamnesi, és fonamental fer una polisomnografia nocturna completa o bé una poligrafia respiratòria.

Poligrafia respiratòria: Serà una poligrafia respiratòria simple si amb aquesta prova enregistrem si el pacient fa apnees, si ronca, si fa desaturacions nocturnes secundàries a les apnees o patologia respiratòria afegida (pulsioxímetre) i també enregistrarem el moviment toracicoabdominal per diferenciar apnees obstructives de centrals. 

Polisomnografia completa: si volem enregistrar la quantitat de son i valorar si es produeixen moviments de cames, necessitarem fer una polisomnografia completa, que serà com la respiratòria, però afegint canals per detectar contractura de músculs tibials i afegint canals per Electroencefalograma, Electrooculograma i Electromiograma de digàstrics (a nivell mandibular). 

Ambdues proves no són invasives, ni produeixen molèsties doloroses. Es fan durant la nit, motiu pel qual el pacient roman a la clínica, i se’l dóna d’alta a primera hora del matí. 

Síndrome de Apnea / Hipopnea del Son (SAHS)

Es dóna en aquells pacients, que tot i dormint les 7 hores recomanades, pateixen somnolència, i s’evidencia que el pacient ronca i pateix alguna apnea. Els símptomes són: somnolència diürna, sensació de son no reparador, de vegades mal de cap diürn; i també deteriorament de la capacitat de concentració o memòria. S’ha demostrat que aquestes persones tenen un factor de risc cardiovascular, desenvolupar HTA, cardiopatia isquèmica, accident vascular isquèmic o arítmies cardíaques. També hi ha estudis que demostren que hi ha entre 2 i 7 possibilitats més de tenir accidents de tràfic.

Síndrome de Cames Inquietes

Es tracta de pacients afectats per inquietud motriu, molèsties en forma de formigueig o fins i tot dolor al tou de la cama, i a les extremitats inferiors en general. Aquests sotracs que es poden ocasionar a l’hora d’agafar el son, acabem despertant-nos. La conseqüència és la somnolència i la sensació de son no reparador.Acreditacions Principals