Estenosi Anal


Introducció

L’anus és la part final de l’aparell digestiu directament responsable del compliment del procés de la defecació; no obstant això, és també un òrgan implicat el la funció sexual (homo i heterosexual); i és part de la intimitat femenina i masculina igual que els òrgans genitals externs. Per aquestes raons, a més del tractament de malalties o trastorns funcionals i de la prevenció de possibles patologies, també és lícita i comprensible la preocupació pel seu aspecte.

Existeixen diferents causes que poden modificar o alterar l’aspecte de l’anus: algunes s’identifiquen amb malalties, quasi sempre benignes, i altres són processos degeneratius fisiològics relacionats amb l’envelliment o els canvis hormonals.

En molts casos, els defectes estètics de l’anus o de la pell perianal són part d’un problema major, com la fissura, la fístula, les hemorroides o la papil•lomatosi. A més d’una anomalia estètica, tot sovint les lesions causen símptomes com picor, irritació i humitat, o provoquen vergonya i inseguretat; per tant, la seva eliminació quirúrgica no sempre és només un tractament estètic.

Anomalies estètiques anals i perianals

Totes les següents patologies poden provocar una alteració estètica de l’anus: hemorroides, fissura anal, fístula anal, condilomes, papil•les hipertròfiques, fibromes, tumors benignes o malignes.

Altres alteracions estètiques no s’identifiquen amb una malaltia específica però poden ser seqüeles de tractaments previs recents o antics: les cicatrius retràctils o hipertròfiques acostumen a ser la conseqüència d’operacions anteriors de fístula anal, reparacions de l’esfínter anal per incontinència, o cirurgia de resecció hemorroïdal.

L’estenosi anal és un estretament de l’introit anal que pot ser la seqüela, fins i tot anys després d’una operació d’hemorroides o d’una altra patologia, benigna o maligna, que comporti ferides o sutures sobre l’epiteli i la dermis de la vora de l’anus. Els símptomes es caracteritzen per la dificultat en la defecació, amb femtes estretes i tot sovint amb dolor i formació de fissures per l’esforç.


Tractament

Per millorar la simptomatologia, és possible fer massatges sobre la musculatura anal associats a l’ús de pomades amb efecte relaxant de la musculatura anal. En cas de no obtenir una millora o d’una estenosi fibrosa important, està indicada la intervenció quirúrgica de la secció de la zona estenòtica, mitjançant tècniques de plàsties cutànies.


Beneficis

El benefici principal d’un tractament resolutiu de plàstia anal, és l’eixamplament de l’orifici anal amb la millora de l’evacuació de femtes i, per conseqüent, del dolor i la possibilitat de fissures i una hipertonia més gran de l’esfínter.



Opinió expert

Dr. Domenico Fraccalvieri

Dr.  Domenico Fraccalvieri

Una condició d’estenosi anal ha de ser escrupolosament valorada per un especialista abans de procedir al seu tractament: això és així perquè hi ha diverses causes potencials que comporten un “anus estret” i el tractament és diferent en cada cas.

Curriculum


Acreditacions Principals