Cirurgia de Varius


Tractament (Introducció)

Quan les venes de les cames no són capaces de retornar al cor, al ritme adequat, tota la sang que els arriba, es produeix una pèrdua de velocitat sanguínia i un cert estancament. Aquesta irregularitat es coneix amb el nom d’insuficiència venosa i es manifesta amb diversos símptomes com són: cames adolorides, formigueig, rampes, varius, inflor, pesadesa, aranyes vasculars o úlceres varicoses. Si la insuficiència venosa no es tracta degudament, pot derivar en seriosos problemes, com l’úlcera (varius grans), èczema (varius petites), pigmentació flebostàtica (embassament Hb) i trombosi venosa i flebitis.

La transparència de la pell fa que les dilatacions dels capil•lars i varícules es facin molt visibles.

L’aparició d’aquests "trajectes" venosos, que normalment afecten la cara, cames i mans, produeix un resultat antiestètic. El pacient no se sent a gust amb el seu aspecte i tendeix a dissimular o amagar les zones afectades, fet que condiciona un canvi en els seus hàbits socials: limita les activitats a l’aire lliure, utilitza roba que amagui les lesions, i maquillatges correctors que no sempre poden complir la seva funció, etc. 

Les varius es poden classificar de la següent manera: 

  • Grans (de 4 a >8 mm) 
  • Mitjanes (de 1 a 4 mm) 
  • Petites (<1,5mm) 

Per a les venes grans es precisa cirurgia. 


Temps d'intervenció

1 - 2 hores

Llit

1 dia

Recuperació

10 dies

Anestèsia

Local

Efecte

Immediat

Resultat

Permanent


En què consisteix (procediment)

A la Clínica Planas s’hi fa un diagnòstic precís mitjançant:

  • Anamnesis del pacient (hàbits laborals, embarassos, dolor, pesadesa, pruïja) 
  • Exploració física (palpació i percussió de les venes) 
  • Exploracions hemodinàmiques no invasives- ECO-DOPPLER. Aquest procediment ha estat la revolució en el diagnòstic de les varius, perquè es pot quantificar el seu grau i grossària, així com cartografiar-les. Es tracta d’una exploració imprescindible per iniciar qualsevol tractament. 

Tècniques 

Tècnica clàssica – Estriping

Consisteix en introduir una cànula dins la variu, i posteriorment arrancar-la. Es una tècnica molt traumàtica, amb un post- operatori llarg i molest; motiu pel qual es fa servir molt poc actualment. 

Tècnica o estratègia CHIVA 

Cura conservadora Hemodinàmica de la Insuficiència Venosa Ambulatòria: Consisteix en primer lloc en fer una cartografia o mapa de les venes, localitzant els punts de fuita, normalment la crossa de la vena safena interna per a la seva posterior desconnexió, tancant amb una sutura intradèrmica, amb la qual cosa, la cicatriu residual és mínima. Es tracta d’una tècnica poc traumàtica que requereix un post –operatori mínim. 

Tècnica de Müller o micro flebectomies 

Consisteix en fer micro incisions amb un bisturí del nº 11, per poder introduir posteriorment una espècie de ganxets, dissecant i extraient els segments de la variu; i tancant la incisió sense punts. Es tracta d’una tècnica molt poc traumàtica, ambulatòria i que quasi no necessita de post-operatori. Aquesta tècnica i la tècnica Chiva són les més utilitzades en l’actualitat. 

Endo-làser / Radio-freqüència 

Consisteix en introduir un catèter per dins de la variu i mitjançant l’aplicació d’energia tèrmica, atrofiar l’endoteli del vas, coagular i segellar la vena. 

Es tracta d’una tècnica poc traumàtica, però que precisa d’ingrés hospitalari i el post-operatori pot presentar molèsties per les neuràlgies de la zona tractada. Es una tècnica molt utilitzada en l’actualitat.


Pre-operatori

Com en tota intervenció quirúrgica, es requereix un examen preoperatori del pacient per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l'operació.


Galeria


Cures post-tractament

El postoperatori no és dolorós, excepte pel que fa a la tècnica de Radiofreqüència, on hi pot haver molèsties per les neuràlgies de la zona tractada.Acreditacions Principals