Augment de mames amb greix propi


Tractament (Introducció)

Quan envellim, el greix que es troba per sota de la pell (teixit subcutani), va desapareixent paulatinament, sobre tot a la zona de la cara i les mans.

Les manifestacions que hi ha a la cara de la persona d’edat avançada, com els ulls enfonsats, falta de volum i definició en pòmuls i arcada mandibular, es produeixen per la manca del greix desaparegut, i com a conseqüència la flacciditat de tots els teixits. 

Per solucionar aquestes manques d’esteticisme, i altres derivades de la falta de volum corporal (poc desenvolupament de les mames, pòmuls, mentó, glutis….) fem servir la tècnica de la Lipoestructura o farciment de greix. 

Entenem per lipoestructura, la tècnica que ens permet aportar volum a diferents zones del cos mitjançant la utilització del greix propi del pacient como a material de farciment. 

Aquest greix del propi pacient com a material de farciment per restaurar i donar volum o remodelar, evita qualsevol possible rebuig o incompatibilitat, al tractar-se d’un material autòleg. Podem definir el greix autòleg com el millor material de farciment i el menys nociu per a l’organisme. 

Es molt important la tècnica d’implantació del greix per assegurar que aquest sobrevisqui en la zona implantada i mantingui el volum, aconseguint que no es reabsorbeixi a llarg termini.


Temps d'intervenció

3 hores

Llit

4 hores

Recuperació

3 dies

Anestèsia

General

Efecte

1 mes

Resultat

Duradors


En què consisteix (Procediment)

Per a l’obtenció del teixit gras, i posterior implant, es necessita una sedació i anestèsia local de la zona donant; i/o anestesia general, depenent del pacient i del greix necessari en cada cas.

Les zones donants més freqüents són: abdomen, cara interna de les cuixes i genolls, trocànters (cartutxeres) i papada. 

Prèvia desinfecció de la zona a tractar, procedim a l’obtenció del teixit gras, de manera molt acurada, mitjançant aspiració amb una petita cànula de punta roma unida a una xeringa especial (luer-lock) a pressió negativa suficient per aspirar i no fer malbé les cèl•lules grasses. 

Seguidament el teixit gras és centrifugat per tal d’aconseguir separar-lo en tres estrats: l’oli (olis grassos), el greix pur (que serà el que infiltrarem) i els fluids anestèsics, i la sang, ubicats a la part inferior. Procedirem a separar el greix pur de la resta. Tot això ens permet l’obtenció de 3 cc a 7 cc de greix pur, amb totes les opcions intactes per sobreviure, per cada 10 cc de material succionat. 

Per evitar que el greix es reabsorbeixi i els resultats siguin duradors, la infiltració o empelt de teixit gras es realitza de forma intramuscular i subcutània; a través d’incisions mínimes, prop de l’àrea a tractar. S’utilitza una micro cànula amb la qual es dipositen petits implants, creant filaments grassos d’1mm aproximadament de diàmetre; de tal manera que existeixi una distància mínima de 2 mm entre ells per garantir la seva supervivència posterior. 

Després de realitzar aquest implant, procedirem a la immobilització de l’empelt entre 7 i 10 dies, amb un embenat amb un esparadrap de paper, o amb la utilització de faixes de pressoteràpia. 

Habitualment, només s’ha de fer una sessió de tractament, si més no, alguns pacients en necessiten més d’una, per tal d’aconseguir el resultat desitjat, sobre tot en aquells casos en que es necessiten grans volums de teixit adipós per corregir el defecte. 

Hospitalització

La intervenció dura unes dues hores i requereix un ingrés de 24 hores a la Clínica.

Anestèsia

La intervenció dura unes dues hores i necessita anestèsia general.


Beneficis

La utilització del greix del propi pacient, com a material de farciment per restaurar i donar volum o remodelar, evita qualsevol possible rebuig o incompatibilitat, al tractar-se d'un material autòleg. 

L'augment dels pits amb greix propi, a més d'una millora estètica de la zona a tractar, també aconsegueix una millora estètica de la resta de la silueta, al haver eliminat l'excés de greix d'altres parts del cos.


Galeria


Pre-operatori

Com en tota intervenció, és imprescindible realitzar un examen mèdic previ per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l’operació. 

L’augment mamari amb greix propi és una tècnica minuciosa, que necessita extreure un volum mínim de greix per poder realitzar-se amb resultats òptims: entre altres factors, s’analitza el volum, la projecció, la constitució física i la qualitat de la pell.


Cures post-tractament

En cas d’augment mamari s’ha d’indicar el següent: 

La injecció de greix purificat al pit no modifica en absolut el risc de càncer de mama segons les dades disponibles en aquest moment. 

Poden aparèixer calcificacions benignes que a les mans d’un radiòleg expert i amb un fonògraf de qualitat, són fàcilment distingibles de les calcificacions sospitoses per la seva forma i localització. 

Poden aparèixer quists oliosos, que són benignes, però en ocasions són palpables o poden requerir una punció per a la seva avaluació. 

Si més no, i per evitar sorpreses, es recomana un control mamogràfic estricte els primers anys, amb la intenció de documentar clarament l’aparició d’aquestes imatges i evitar confusions futures. 

• Primera mamografia als 9-12 mesos de la intervenció quirúrgica. 

• Seguiment cada 6 meses els 2 anys posteriors a la primera mamografia.


F.A.Q.

Les zones donants han de tenir suficient teixit adipós. Cal tenir en compte que només un 30-40% del que s'extreu té qualitat suficient per ser trasplantat.

Les zones més habituals són l'abdomen, els flancs i els malucs, en funció de les característiques corporals de cada un.

Es centrifuga o filtra per obtenir el greix pur per a la posterior infiltració.

El greix que sobra es pot criopreservar, igual que es fa amb la sang o qualsevol altre teixit. D'aquesta manera podem realitzar un retoc sense haver de fer de nou una liposucció.


Opinió expert

Dr. Jorge Planas

Dr. Jorge Planas

La utilització del greix del propi pacient com a material de farciment, per restaurar i donar volum o remodelar, evita qualsevol possible rebuig o incompatibilitat, perquè és un material autòleg. Podem definir el greix propi com el millor material de farciment i el menys nociu per a l’organisme amb un gran índex de satisfacció per part de les pacients. 

Curriculum Blog

Dr. Gabriel Planas

Dr. Gabriel Planas

L'augment dels pits amb greix propi, a més d'una millora estètica de la zona a tractar, també aconsegueix una millora estètica de la resta de la silueta, en haver estat realitzada l'extracció de 'excés de greix d'altres parts del cos. Els resultats són molt naturals. És l'elecció ideal per a aquelles pacients reticents a implantar-se pròtesis mamàries.

Curriculum

Dr. Carlos del Cacho

Dr. Carlos del Cacho

Un dels principals avantatges de l’augment mamari amb el propi greix, és que s’evita una cicatriu a la mama, perquè el greix s’introdueix infiltrant-lo. D’aquesta manera, la recuperació és considerablement més ràpida i les marques són imperceptibles, amb uns resultats estables i duradors. 

Curriculum

Dr. Jaume Masià

Dr. Jaume Masià

Els avantatges són molts i molt destacables. Cal remarcar la naturalitat dels resultats, a més de que aquesta tècnica estalvia les possibles complicacions relacionades amb les pròtesis de silicona, com la contractura capsular o l’enduriment dels implants.

Curriculum

Dr. Mike Dewever

Dr.  Mike Dewever

La utilització del greix de el propi pacient, com a material de farciment permet restaurar i donar volum o remodelar i evita qualsevol possible rebuig o incompatibilitat, a l'tractar-se d'un material autòleg.

Curriculum

Dr. Ramón Tarragona

Dr.  Ramón Tarragona

Es pot millorar el volum i la forma de pit, mitjançant l'implant de greix de l'propi pacient, sense necessitat d'un implant mamari.

Curriculum

Dr. Pere Taverna

Dr.  Pere Taverna

L'augment dels pits amb greix propi comporta 2 beneficis a la vegada, ja que a més de la millora estètica dels pits, també aconsegueix una millora estètica d'aquella zona on ha estat realitzada l'extracció de greix .

Curriculum

Dra. Gemma Pons

Dra.  Gemma Pons

Si persegueixes un augment de mama no molt excessiu, amb aspecte natural, amb tot just cicatriu residual i sense les possibles complicacions dels implants mamaris, aquesta és la cirurgia perfecta.

Curriculum


Acreditacions Principals