Augment de Panxell


Tractament (Introducció)

Malgrat la importància estètica de les cames, no s’ha donat molta atenció a una de les seves parts: els panxells. La seva falta de desenvolupament crea un efecte antiestètic que fa lletja la figura. A més, aquest defecte pot accentuar-ne d’altres, per contrast, como el gruix dels músculs o dels malucs. 

El millor remei és la col·locació de pròtesis que donen als panxells el volum i la forma desitjats.

De vegades, el problema afecta una sola cama, degut a un traumatisme o la poliomielitis; i fa encara més evident el defecte.Temps d'intervenció

1 hora

Llit

1 dia

Recuperació

1 setmana

Anestèsia

General o epidural

Efecte

1 setmana

Resultat

Permanent


En què consisteix (Procediment)

La durada de la intervenció és aproximadament d’1hora. El procediment consisteix en realitzar una incisió de quatre centímetres de longitud prop del plec posterior del genoll. Així es crea una butxaca entre el ventre intern del múscul bessó i la seva aponeurosi. Això serveix per col·locar en aquesta cavitat una pròtesi adaptada a les necessitats de cada pacient. En aquest sentit s’ha de destacar que els implants són específics per a cada zona anatòmica.

D’una forma general, una estada de 36 hores a la clínica és suficient per realitzar el tractament.

La intervenció es fa sota anestèsia epidural o general. 


Beneficis

Mitjançant la implantació d'una pròtesi es pot corregir la manca de desenvolupament i s'aconsegueix recuperar l'harmonia i proporció estètica, sempre mitjançant uns resultats molt naturals.

El panxell ben tornejat accentua tot el contorn de cama i cuixa. Les cames, en general, constitueixen el suport pel qual comença una bona figura. 


Galeria


Pre-operatori

Com en tota intervenció quirúrgica, és necessari un examen preoperatori del pacient per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l’operació. 

La intervenció es fa sota anestèsia epidural o general. 


Cures post-tractament

D’una forma general, una estada de 36 hores a la clínica és suficient per realitzar el tractament. 

El pacient es recupera progressivament de manera que després d’una setmana pugui caminar a un ritme normal. Passat aquest període de temps, els punts de sutura es treuen i la cicatriu queda reduïda a una extensió d’uns quatre centímetres prop del plec posterior del genoll. Si més no, s’aconsella utilitzar mitges elàstiques de compressió durant tres setmanes. 


F.A.Q.

Qualsevol intervenció quirúrgica està desaconsellada en cas de patir alguna malaltia que pugui interferir en el procés quirúrgic o anestèsic. És important no fumar o reduir el consum de tabac tres setmanes abans i després de la intervenció, ja que influeix en la qualitat de la cicatrització. 

En la cirurgia d’augment de volum de panxells, els riscos més greus poden ser el canvi en la sensibilitat de la pell de les cames, cosa rara, però possible, amb pèrdua temporal o permanent de la sensibilitat. També pot haver-hi una alteració de la cicatriu, tot i que és molt poc freqüent. Un altre dels riscos és l’extrusió de l’implant, si falta una capa adequada de teixit o si es produeix una infecció. A més, es pot contemplar la possibilitat de que es dugui a terme un desplaçament de l’implant acompanyat d’una distorsió en la forma, cosa molt rara però que significaria sotmetre’s a una segona operació per corregir-la. Finalment, de la mateixa manera que pot passar a les pròtesis de mames, es pot produir una contractura capsular o enduriment del teixit cicatricial al voltant de la pròtesi temps després. 

S’hauran de contemplar els riscos inherents a tota operació. Els principals són: l’aparició d’infeccions postoperatòries i hemorràgies; i els relacionats amb l’ús de l’anestèsia.

Per regla general, el cirurgià mostra al pacient un arxiu de casos (anònim), en el qual es mostren fotografies de “l’abans i el després” de pacients amb unes característiques corporals similars per tal de que pugui veure els resultats prèviament. 

No, les molèsties són escasses. 

Únicament caminar. Al pacient se li donen pautes específiques: els primers 15 dies hi ha dificultat al caminar, i s’haurà de fer més lentament. 

Sí, i són essencials. L’atenció a la pell abans i després de l’operació influirà molt en l’aspecte final de les cicatrius. Així doncs, el cirurgià recomanarà allò més adient en cada cas, perquè avui dia existeixen multitud de productes disponibles per tal d’ajudar a que la cicatrització sigui ràpida i les marques mínimes. 

El dia després de la intervenció, però protegint la cicatriu. 

El massatge esportiu, després de 30 dies. Pel que fa al massatge de drenatge limfàtic, immediatament després de l’operació. 

Després d’un mes passada la intervenció. 


Com abans de tota operació, el pacient no haurà de prendre aspirines o altres anticoagulants durant les tres setmanes anteriors a la intervenció. De tota manera, la preparació inclourà instruccions específiques i una revisió dels medicaments que es prenen en cada cas. 

Com és habitual, després de tota intervenció, es recepten antibiòtics per prevenir la infecció i analgèsics. També es recepta un antiinflamatori. 

Si la feina no precisa d’esforç físic o grans desplaçaments, la pacient podrà fer la seva vida diària després de la primera setmana. 

Hi haurien de concórrer circumstàncies realment extraordinàries, com un accident. 


Opinió expert

Dr. Jorge Planas

Dr. Jorge Planas

Des del punt de vista estètic, les pròtesis de panxell aconsegueixen molt bons resultats, tant en dones com en homes. Un panxell ben tornejat destaca el perfil de la cama i la cuixa. Les cames, en general, són el suport pel qual comença un bona figura. Així doncs, la pròtesi donarà una millor proporció a tota l’extremitat inferior.

Curriculum Blog


Acreditacions Principals