Malaltia de Dupuytren


Introducció

La malaltia de Dupuytren és una contractura de la mà que afecta al voltant de 30 milions de persones en tot el món; i consisteix en un engrossiment i retracció de l’aponeurosi (fàscia) del palmell de la mà.

Etiològicament, el Dupuytren fa referència al sexe masculí en el 80% dels casos. Pot existir una predisposició familiar sobre una base genètica, que pot estar agreujada per certs tipus de treballs manuals, o per micro traumes repetits al llarg del temps, o per malalties com la diabetis, o l’alcoholisme.

Inicialment la malaltia es presenta amb uns nòduls subcutanis petits i indolors, i progressa amb la formació de "cordons" aponeuròtics que convergeixen cap al centre del canell. Aquestes 'cordes' no són elàstiques i amb el temps, produeixen la típica deformitat en flexió dels dits de la mà.Tot sovint hi ha adherències entre la fàscia i la pell, per la qual cosa aquesta última perd la seva elasticitat i capacitat de seguir els moviments de la mà.

La malaltia es classifica segons el grau de flexió dels dits afectats.Tenint en compte que la malaltia progressa inevitablement i empitjora amb el temps, quan més aviat intervinguem, millors seran els resultats.


Tractaments

Cirurgia tradicional del Dupuytren
(fasciectomia parcial o total):


La cirurgia és el tractament més comú de la contractura de Dupuytren. Es practica a través d’unes incisions en “zig-zag” que s’estenen al llarg de la lesió, amb l’objectiu de retirar les cordes fibroses que han produït la contractura dels dits, junt amb la fàscia palmar que correspon a la lesió (fasciotomia parcial o total).La cirurgia tradicional generalment es practica quan els dits ja presenten certs graus de flexió (15-20 graus o més) i l’ús de la mà es veu limitat. En aquestes etapes, la cirurgia és l’única teràpia comprovada que pot resoldre el problema completament.

Cirurgia mini-invasiva del Dupuytren
(aponeurotomia amb agulla)


L’aponeurotomia amb agulla, també anomenada fasciotomia percutània amb agulla és una tècnica mínimament invasiva que originalment es va fer popular a França fa més de 20 anys, tot i que la primera intervenció d’aquest tipus va ser suggerida per Astley Cooper el 1822 i després pel mateix Guillaume Dupuytren el 1832.

La tècnica consisteix en la ruptura de la corda fibrosa (i no en la seva eliminació total, com en la cirurgia tradicional) mitjançant una agulla utilitzada com si fos una ganiveta.

Així doncs, amb l’agulla es debilita la corda de manera que podrà ser trencada per la força mecànica.
Aquesta tècnica està recomanada en els casos inicials de la malaltia.

Injecció d’enzim

A Clínica Planas practiquem la tècnica més moderna de tractament de la malaltia de Dupuytren.

El Dupuytren es caracteritza per una producció i acumulació excessiva de col•lagen, fet que provoca la formació de les cordes fibroses que ocasionen problemes en l’extensió dels dits.

Aquestes cordes poden tractar-se amb un mètode no quirúrgic que consisteix a injectar un enzim (col•lagenasa clostridial ) capaç de dissoldre el col·lagen, i com a conseqüència debilitar el cordó; arribant en algunes ocasions a fer-lo desaparèixer del tot.
 


D’aquesta manera els dits recuperen la seva posició i la mà recupera la seva funcionalitat.

En què consisteix el tractament farmacològic amb col·lagenasa?

El medicament s’injecta directament a la corda de Dupuytren amb una agulla molt petita, on, després d’aproximadament 24-48 hores, dissol selectivament el teixit patològic i permet que el cirurgià trenqui el cordó amb la finalitat d’aconseguir l’extensió completa dels dits.

Aquest procediment es fa al quiròfan de manera ambulatòria i sense necessitat d’hospitalització, sota anestèsia local.

Quins són els avantatges del tractament amb col·lagenasa?

En comparació amb els procediments quirúrgics tradicionals, el tractament de la malaltia de Dupuytren amb col•lagenasa garanteix una ràpida incorporació a la vida laboral i social, la possibilitat de fer servir i rentar la mà des del mateix dia de la intervenció, l’absència de cicatrius quirúrgiques i una ràpida recuperació post-tractament.F.A.Q.

Desafortunadament no, perquè el Dupuytren és una malaltia transmesa genèticament, i això està "escrit a l’ADN de les persones que en són portadores.
Al llarg de la seva vida, el pacient pot desenvolupar nous nòduls i cordes fibroses en altres dits i també en els mateixos dits ja tractats.
Aleshores sabent que, en el transcurs de la seva vida, el pacient jove podrà sotmetre’s a més intervencions, es fa necessari reduir al mínim la invasió del procediment: una raó més per recórrer amb confiança al tractament amb col·lagenasa.


Opinió expert

Dr. Fabio D'Angelo

Dr. Fabio D'Angelo

És molt gratificant retornar l’autonomia i llibertat de moviment de la mà als pacients, i que aquests puguin tornar a fer les activitats que havien perdut degut a la seva limitació.

Curriculum


Acreditacions Principals