Lipoestructura – Coleman


Tractament (Introducció)

Quan envellim, el greix, que hi ha sota la pell, en el teixit subcutani, va desapareixent progressivament, sobre tot a la cara i a les mans.

Les manifestacions que mostra la cara de la persona d’edat avançada: ulls enfonsats o cadavèrics, falta de volum i definició en pòmuls i angle mandibular es produeixen per la manca del volum, que aportava el greix desaparegut; i la conseqüent flacciditat dels teixits. 

Per solucionar aquests efectes de l’envelliment i altres derivats de la falta de volum corporal, com poden ser, la falta de desenvolupament de pòmuls, mentó o glutis, fem servir la tècnica de lipoestructura o filling de farciment de greix. 

Entenem per lipoestructura, la tècnica que ens permet aportar volum a diferents zones del cos amb el propi greix del pacient com a material de farciment. 

La tècnica d’infiltració del propi greix, s’aplica a Clínica Planas des de l’any 1998 amb molt bons resultats en els nostres pacients, tant amb finalitat estètica com reparadora.

La utilització del greix del propi pacient, com a material de farciment per restaurar i donar volum, o remodelar el contorn corporal ens evita emprar materials sintètics o semi-sintètics, que poden ocasionar possibles complicacions d’extrusió i/o reacció a un cos estrany, i el seu posterior rebuig al tractar-se d’un material estrany. 

El greix autòleg es pot definir com el millor material de farciment i el menys nociu per a l’organisme, ja que es tracta del teixit greixós propi del pacient; sempre que es compleixin les condicions necessàries per a la seva obtenció i posterior manipulació, i els medis siguin els adequats per garantir la viabilitat del teixit implantat. La lipoestructura o filling de greix és una tècnica que obté resultats estables i duradors, aconseguint que el greix no sigui reabsorbit a llarg termini. 


Temps d'intervenció

3 hores

Llit

1 dia

Recuperació

3 dies

Anestèsia

General

Efecte

1 mes

Resultat

Duradors


En què consisteix (Procediment)

Per a l’obtenció del teixit greixós i posterior implant, cal una sedació i anestèsia local de la zona donant, i/o anestèsia general, depenent del pacient i del greix necessari en cada cas.

Les zones donants més freqüents són: abdomen, cara interna de les cuixes i genolls, trocànters (cartutxeres) i papada.

Prèvia desinfecció de la zona a tractar, procedim a l’obtenció del teixit greixós amb molta cura, aspirant-lo amb una petita cànula de punta roma, unida a una xeringa especial (luer-lock) a pressió negativa suficient per aspirar i no malmetre les cèl·lules greixoses. 

Tot seguit, es centrifuga el teixit greixós per tal d’aconseguir separar tres diferents estrats: l’oli (àcids greixosos), el greix simple (que serà el que infiltrarem); i els fluids anestèsics i la sang, ubicats a la part inferior. Separem el greix pur de la resta. Tot això ens permet l’obtenció de 3 cc a 7cc de greix pur per cada 10 cc de material succionat, amb totes les opcions intactes per poder sobreviure. Per evitar que el greix es reabsorbeixi i els resultats siguin duradors, la infiltració o empelt del teixit greixós es fa de manera intramuscular i subcutània a través d’incisions mínimes prop de l’àrea a tractar. S’utilitza una micro cànula amb la qual es dipositen petits empelts, creant filaments greixosos d’1 mm aproximadament de diàmetre, de manera que hi hagi una distància mínima de 2 mm entre ells per garantir la seva posterior supervivència. 

Després de realitzar aquest implant, procedirem a la immobilització de l’empelt entre 7 i 10 dies, amb un embenat i esparadrap de paper, o amb la utilització de faixes de pressoteràpia. 

Habitualment només s’ha de fer una sessió de tractament, si més no, alguns pacients en necessiten més d’una per aconseguir el resultat desitjat, sobre tot en aquells casos en que són necessaris grans volums de teixit greixós per corregir el defecte. 

D’una forma general, una estada de 36 hores a la clínica és suficient per realitzar el tractament.


Beneficis

La lipoestructura permet remodelar aquelles zones que pateixen una falta de volum facial i corporal, com pot ser, la falta de desenvolupament de pòmuls, mentó o glutis.

Els resultats obtinguts amb l'empelt de greix autòleg són molt satisfactoris, tant en casos estètics (augment de mentó, pòmuls, depressions glúties, correcció del dors nasal), com reparadores (correcció de cicatrius, seqüeles per accident ...).


Galeria


Pre-operatori

Com en tota intervenció quirúrgica, es requereix un examen preoperatori del pacient per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l'operació.


Cures post-tractament

Una vegada fet l'implant, procedirem a la immobilització de l'empelt entre 7 i 10 dies, amb un embenat i un esparadrap de paper, o amb la utilització de faixes de pressoteràpia.

És important destacar que si bé l'edema residual pot tardar setmanes a desaparèixer, el pacient normalment s'incorpora a la seva vida diària als 4 o 5 dies de la lipoaspiració amb una activitat normal, excepte pel que fa a la realització d'exercici físic intens, que podrà fer després de 15 dies.


F.A.Q.

És important evitar el consum de medicaments amb propietats anticoagulants, com podria ser l'aspirina, o d'aquells preparats amb una aportació de vitamina E. Cal indicar a l'especialista la medicació que el pacient estigui prenent.

No existeixen contraindicacions específiques. Com en tota intervenció és necessari realitzar una sèrie de proves preoperatòries així com l'observació de l'historial clínic del pacient per tal de garantir que no hi hagi riscos per a la salut.

En principi podrà reprendre les activitats esportives un mes després. Igualment el seu especialista li indicarà en funció de la seva recuperació.

Un mes després de la intervenció.


Opinió expert

Dr. Jorge Planas

Dr. Jorge Planas

La lipoestructura és una tècnica que té l’avantatge de poder utilitzar el greix aspirat per remodelar altres zones del propi pacient amb defectes estètics, solucionar els efectes de l’envelliment i altres derivats de la manca de volum facial i corporal, com pot ser, la manca de desenvolupament de pòmuls, mentó o glutis. 

Curriculum Blog

Dr. Gabriel Planas

Dr. Gabriel Planas

La lipoestructura de Coleman és un procés mitjançant el qual després d'una liposucció, es depura el greix extreta i s'implanta en una altra zona de l'organisme. És important destacar que si bé l'edema residual pot trigar setmanes a desaparèixer, el pacient normalment s'incorpora a la seva vida normal als 4 o 5 dies de la lipoaspiració amb una activitat normal excepte la realització d'exercici físic intens que podrà realitzar als 15 dies.

Curriculum

Dr. Carlos del Cacho

Dr. Carlos del Cacho

La lipoestructura permet remodelar aquelles zones del propi pacient que pateixen defectes estètics, i altres derivats de la manca de volum facial i corporal, com pot ser, la falta de desenvolupament de pòmuls, mentó o glutis.

Curriculum

Dr. Jaume Masià

Dr. Jaume Masià

Els resultats obtinguts amb l’empelt de greix autòleg són molt satisfactoris, tant en casos estètics (augment de mentó, pòmuls, depressions glúties, correcció del dors nasal), com reparadores (correcció de cicatrius, seqüeles per accident...).

Degut a la versatilitat de la tècnica i la durabilitat a llarg termini del volum aconseguit, considerem que el teixit greixós propi compleix amb tots els requisits per ser el mètode d’elecció per al tractament de pèrdues de volum o remodelació i reparació de diferents parts del cos.

Curriculum

Dr. Mike Dewever

Dr.  Mike Dewever

Segons l'experiència de Clínica Planas, els resultats obtinguts amb l'empelt de greix autòleg són molt satisfactoris, tant en casos estètics (augment de mentó, pòmuls, depressions glúties, correcció de l'dors nasal), com reparadors (correcció de cicatrius, seqüeles per accident ). A causa de la versatilitat de la tècnica i la durabilitat a llarg termini de l'volum obtingut, considerem que el teixit gras propi compleix amb tots els requisits per ser el mètode d'elecció per al tractament de pèrdues de volum o remodelació i reparació de diferents parts de el cos .

Curriculum


Acreditacions Principals