Liposucció


Tractament

La lipodistròfia és una acumulació de greix en un lloc concret del cos, que fa que la figura perdi harmonia. Es tracta d’una alteració força freqüent produïda per raons hereditàries o hormonals. Aquests punts, que poden variar en funció del sexe, es troben més sovint a l’abdomen, natges i malucs, cuixes, genolls i fins i tot sota del mentó.

Hi ha diversos procediments per eliminar aquest excés de greix, des dels tractaments tòpics fins a les infiltracions de diferents productes. L’inconvenient d’aquestes tècniques és que, en el millor dels casos, buiden les cèl·lules grasses de la zona afectada, però no les eliminen totalment, i aleshores poden tornar a aparèixer. Davant d’aquesta situació, la liposucció permet suprimir els dipòsits de greix de determinades zones del cos que es resisteixen a desaparèixer amb la pràctica regular d’exercici i una dieta equilibrada. 

Encara que es tracta de dues alteracions que coexisteixen amb freqüència, no s’ha de confondre la lipodistròfia amb la cel·lulitis. La cel·lulitis és un trastorn a l’estructura del greix més superficial, que es manifesta per la típica pell de taronja, però no depèn de la quantitat de greix acumulat. És important tenir clara aquesta distinció, doncs la liposucció combat la lipodistròfia, no la cel·lulitis, tot i que pot ajudar a millorar-la. 

Poden sotmetre’s a una liposucció totes aquelles persones que, malgrat estar dins el seu pes ideal, tenen dipòsits de greix localitzats i volen eliminar-los per millorar el seu aspecte físic. L’obtenció d’un bon resultat en el tractament de les lipodistròfies dependrà d’una adequada delimitació de les zones a operar, de l’extracció del volum necessari i uniforme de greix, de la qualitat de la pell del pacient i de l’estricte seguiment de les indicacions postoperatòries. 


Temps d'intervenció

1 - 3 hores

Llit

1 dia

Recuperació

3 dies

Anestèsia

General o local

Efecte

1 mes

Resultat

Duradors


En què consisteix

La liposucció és un procediment quirúrgic que consisteix en l’eliminació del greix sobrant a l’àrea del cos afectada, aspirant-lo amb cànules molt fines que s’introdueixen a través de petites incisions en els dipòsits de greix ubicats sota la pell. Amb la succió del greix sobrant, s’aconsegueix modelar la zona tractada, i d’aquesta manera millorar la figura i el contorn.

Aquesta tècnica deu la seva creixent popularitat a la seva efectivitat. El greix extret no torna a sorgir perquè les cèl·lules grasses deixen de reproduir-se quan s’acaba la pubertat. Així doncs, sempre que la liposucció es faci a partir dels setze anys aproximadament, la lipodistròfia no tornarà a aparèixer. 

La duració de la cirurgia varia en funció de la quantitat de greix a extreure i del nombre de zones a intervenir. Una vegada acabada la liposucció, el/la pacient haurà de dur una faixa de comprensió elàstica durant un mes, que l’ajudarà a tornar a acomodar la pell damunt del seu nou volum. 

El tractament es fa en una única sessió i el/la pacient haurà de romandre a la clínica durant 24 hores. 

El seu cirurgià plàstic decidirà quin tipus d’anestèsia és el més convenient, depenent de la zona a intervenir i del volum de greix a extreure. Si la regió afectada no és molt extensa, la cirurgia es farà amb anestèsia local o regional. Quan la liposucció s’ha de fer em una zona àmplia o afecta diferents àrees, és possible que es faci servir anestèsia general. 

A les liposuccions amb anestèsia local, el pacient pot notar alguna fricció durant la intervenció. 


Beneficis

Mitjançant la liposucció s'aconsegueix una disminució notable del volum i una millora excel·lent del contorn corporal. Els resultats poden ser permanents, sempre que se segueixin uns hàbits alimentaris sans i es practiqui exercici amb regularitat. 


Galeria


Pre-operatori

Com a tota intervenció, l’examen mèdic previ és imprescindible per a detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l’operació. 

Durant la primera consulta, l’especialista l’assessorarà sobre totes les opcions existents per tal de solucionar el seu problema, avaluarà acuradament el seu estat de salut i escoltarà les seves expectatives. Després determinarà a quins llocs del cos s’acumula el greix i calcularà el volum aproximat que s’haurà d’extreure per tal de recuperar el contorn corporal adequat, tenint sempre en compte la qualitat de la pell de la zona que s’ha d’intervenir. 

Si vostè és fumador/a i vol fer-se una liposucció, haurà de deixar de fumar durant al menys dues setmanes abans i dues després de la intervenció, doncs el tabac pot afectar de manera molt negativa la cicatrització de la ferida. Si està prenent algun tipus de medicació, és molt important que informi el cirurgià abans de l’operació. 


Cures post-tractament

Després de la liposucció i durant el primer mes, s’haurà de portar una faixa i sotmetre la zona tractada a massatges per tal de controlar la inflamació i facilitar que la pell s’adapti al nou contorn, En la majoria de casos, el postoperatori és de 24 hores.

A més de la inflor i els hematomes propis de la intervenció, la liposucció deixa unes cicatrius molt petites, quasi bé imperceptibles, doncs les cànules amb les quals s’aspira el greix són molt fines. És necessari que passi un cert temps per a que aquests senyals desapareguin i es puguin veure els resultats al cent per cent. Pel que fa a les possibles molèsties, aquestes dependran del lloc i extensió tractats. La zona abdominal és habitualment la més dolorosa. Les liposuccions a genolls i cuixes també produeixen molèsties notables els primers dies, però es controlen bé amb els analgèsics. S’hauran de fer drenatges limfàtics dues vegades per setmana durant els primers dos mesos per tal de facilitar-ne la recuperació. 

Hi ha una sèrie de cures bàsiques que s’han de seguir per garantir l’èxit de la liposucció. En sortir de la clínica, és possible viatjar. Únicament s’haurà de tenir en compte, de cara a la planificació, que s’ha de tornar al consultori per treure els punts de sutura. Les activitats habituals es poden reprendre dos dies després de l’operació, excepte practicar exercici físic, que haurà d’esperar entre dues i tres setmanes, en funció de l’extensió tractada. Durant la primera setmana, la persona no es pot banyar, És més recomanable fer dutxes ràpides d’aigua tèbia. També és important evitar el sol i els raigs UVA durant els dos primers mesos per tal de que no es facin taques fosques a la pell, ni utilitzar la sauna fins passats tres mesos des de la intervenció per evitar un augment de la inflamació. 


F.A.Q.

Si la zona a tractar presenta una gran flacciditat, el seu cirurgià plàstic avaluarà la possibilitat de realitzar un altre tipus d’intervenció. Els pacients amb sobrepès exagerat és millor tractar-los de la seva obesitat abans de fer la liposucció. Finalment, si pateix alguna malaltia vascular, un especialista en cirurgia vascular haurà de valorar el seu cas.

La liposucció està considerada com una intervenció quirúrgica segura, amb un índex molt baix de complicacions, sempre que la facin especialistes qualificats i amb els medis adequats. No obstant, com a qualsevol intervenció quirúrgica, existeix un risc d’hemorràgies, infeccions i complicacions relatives a l’ús de l’anestèsia. Pel que fa a riscos específics, hi ha: variació de la sensibilitat de la pell durant un cert període de temps; persistència de la inflamació, canvis de coloració i irregularitats al voltant de la pell després del període de recuperació habitual (en aquests casos, es faran tractaments addicionals); infecció de les ferides o sagnat excessiu, dues complicacions poc freqüents (afecten menys del 1% dels pacients) que acostumen a aparèixer en persones que han pres determinats tipus de medicaments abans de l’operació. L’aparició d’embolismes grassos o tromboembolismes, alteracions del color de la pell o alteració de la sensibilitat a les zones tractades són encara menys freqüents. L’aparició de petits hematomes o d’inflamació a l’àrea tractada no s’han de considerar com una complicació. Aproximadament en el 10% dels casos s’ha de retocar algun punt passats uns mesos.

La cicatrització i el resultat final depenen de cada tipus de pell i d’altres característiques pròpies de cada pacient. Si més no, hi ha diversos tractaments cosmètics que ajuden a que la cicatrització sigui ràpida i les marques disminueixin: oli de rosa mosqueta i cremes cicatritzants reparadores. El cirurgià recomanarà el més adient per a cada cas en particular. 

La cura de la pell abans i després de l’operació influirà en el resultat final de l’aspecte de les cicatrius.

La cel·lulitis pot millorar, tot i que no s’elimina definitivament. La liposucció i la lipoescultura tracten l’excés de cèl·lules grasses. L’edema i els defectes de constitució del teixit greixós que presenta la cel·lulitis no tenen tractament quirúrgic. 


Opinió expert

Dr. Jorge Planas

Dr. Jorge Planas

La liposucció permet suprimir els dipòsits de greix de determinades zones del cos que es resisteixen a desaparèixer amb la pràctica regular d’exercici i el seguiment d’una dieta equilibrada. Aquesta tècnica té una creixent popularitat degut a la seva gran efectivitat. Els greix extret no torna a aparèixer perquè les cèl·lules greixoses deixen de reproduir-se al acabar la pubertat.

Mitjançant la liposucció s’aconsegueix una disminució notable del volum i una millora excel·lent del contorn corporal. Els resultats poden ser permanents, sempre que se segueixin uns hàbits alimentaris sans, i es practiqui exercici amb regularitat.

Curriculum Blog

Dr. Gabriel Planas

Dr. Gabriel Planas

Hem de tenir clar que la liposucció no és un tractament per aprimar, sinó un mètode per millorar el contorn corporal. A més d’aconseguir el contorn desitjat, el pacient gaudeix de la seguretat d’haver aconseguit un resultat permanent, doncs les cèl·lules greixoses extretes ja no tornaran a reproduir-se. Lògicament, si augmentem de pes un temps desprès, l’organisme ho acusarà engreixant-se, però els quilos guanyats es distribuiran de manera generalitzada per tot el cos, sense alterar la silueta a les zones tractades amb liposucció.

Curriculum

Dr. Carlos del Cacho

Dr. Carlos del Cacho

Mitjançant la succió del greix localitzat que sobra a la zona del cos que es desitja modificar, s’aconsegueix millorar la figura i el contorn. La majoria de pacients que se sotmeten al tractament estan molt satisfets amb el resultat obtingut.

Curriculum


Acreditacions Principals