Varius


Tractament (Introducció)

Quan les venes de les cames no són capaces de retornar al cor, al ritme adequat, tota la sang que els hi arriba, es produeix una pèrdua de velocitat sanguínia i un cert estancament. Aquesta irregularitat es coneix amb el nom de insuficiència venosa i es manifesta amb diversos símptomes com: cames adolorides, formigueig, rampes, varius, inflor, pesadesa, aranyes vasculars o úlceres varicoses. Si la insuficiència venosa no es tracta degudament, pot derivar en seriosos problemes, com l’úlcera (varius grans), èczema (varius petites), pigmentació flebostàtica (embassament Hb), trombosi venosa i flebitis.

  

La transparència de la pell fa que les dilatacions dels capil·lars i varícules es facin molt visibles. L’aparició d’aquests "trajectes" venosos, que normalment afecten la cara, cames i mans, produeix un resultat antiestètic. El pacient no se sent a gust amb el seu aspecte i tendeix a dissimular o ocultar les zones afectades, fet que condiciona un canvi en els seus hàbits socials: limita les activitats a l’aire lliure, utilitza roba que amagui les lesions i maquillatges correctors que no sempre poden complir la seva funció, etc.


Temps d'intervenció

30 minuts

Llit

No requereix

Recuperació

Inmediata

Anestèsia

No requereix

Efecte

1 mes

Resultat

Permanents


Procediment

Segons el tipus de variu, existeixen diferents mètodes de tractament. L’escleroteràpia és una tècnica que consisteix en l’eliminació de les varius o l’excés de fluix que provoca aquest tipus de lesions vasculars, sense necessitat d’operar.

És una tècnica que serveix per tractar les dilatacions dels capil·lars i varícules incipients, a manera de prevenció, o bé quan ja han aparegut. El tractament consisteix en la infiltració d’una solució química suau en el vas afectat, que fa que això desaparegui. D’aquesta manera, s’aconsegueix que la circulació vagi cap a un vas sa i es restableixi el fluix normal.

Amb l’ajut d’una lupa adient i microxeringues hipodèrmiques, s’introdueix una agulla a 45 graus en bisell, que injecta a la variu petites dosis d’una substància química al damunt d’una pell tensa.

Hospitalització

L’escleroteràpia no necessita d’hospitalització. És un tractament ambulatori.


Tècniques

1. Per a les venes grans: CIRURGIA


Tècnica clàssica – Stripping

Consisteix en introduir una cànula dins la variu, i posteriorment arrancar-la. Es una tècnica molt traumàtica, amb un post- operatori llarg i molest; motiu pel qual es fa servir molt poc actualment.

Tècnica o estratègia CHIVA

Cura conservadora hemodinàmica de la Insuficiència Venosa Ambulatòria: Consisteix en primer lloc en fer una cartografia o mapa de les venes, localitzant els punts de fuita, normalment la crossa de la vena safena interna, per a la seva posterior desconnexió; tancant amb una sutura intradèrmica, de manera que la cicatriu residual és mínima. Es tracta d’una tècnica poc traumàtica que requereix un post –operatori mínim.

Tècnica de Müller o micro flebectomies

Consisteix en fer micro incisions amb un bisturí del nº 11 per poder introduir posteriorment una espècie de ganxets, dissecant i extraient els segments de la variu; i tancant la incisió sense punts. Es tracta d’una tècnica molt poc traumàtica, ambulatòria i que quasi no necessita de post-operatori. Aquesta tècnica i la tècnica Chiva són les més utilitzades en l’actualitat.

Endo-làser / Radiofreqüència

Consisteix en introduir un catèter per dins de la variu i mitjançant l’aplicació d’energia tèrmica, atrofiar l’endoteli del vas, coagular i segellar la vena.

Es tracta d’una tècnica poc traumàtica, però que precisa d’ingrés hospitalari i el post-operatori pot presentar molèsties per les neuràlgies de la zona tractada. Es una tècnica molt utilitzada en l’actualitat.

2. Per a les venes mitjanes, petites i varícules: ESCLEROTERÀPIA:

L’escleroteràpia és una tècnica que consisteix en eliminar les varius o l’excés de fluix causant d’aquest tipus de lesions vasculars sense necessitat d’operar.

Es tracta d’una tècnica que serveix per tractar les dilatacions dels capil•lars i varícules incipients, a manera de prevenció, o bé quan ja hagin aparegut. El tractament consisteix en la infiltració d’una solució química suau en el vas afectat, que provoca la seva desaparició. D’aquesta manera s’aconsegueix que la circulació es desviï cap a un vas sa i es restableixi el fluix normal.

Amb l’ajut d’una lupa adequada i microxeringues hipodèrmiques, s’introdueix damunt la pell tensa una agulla a 45 graus en bisell, que injecta a la variu petites dosis d’una substància química.

A Clínica Planas fem servir diferents tècniques:

Esclerosi Clàssica amb polidecanol

Consisteix en introduir una micro agulla dins la variu i injectar-hi una substància que irrita l’endoteli i fa que s’enganxi. Actualment ens ajudem d’un instrument anomenat transil.luminador per localitzar les venes que es troben en nivells més profunds i que són les que nodreixen les superficials.

Esclerosi eco guiada

Amb l’ajut de l’eco-doppler localitzem les varius i tenim la certesa d’estar dins d’elles quan injectem l’esclerosant, i veiem en temps real com es coagula la vena, fet que ens fa aconseguir una gran precisió.

Crio esclerosi

Com el seu nom indica, s’introdueix la substància esclerosant a temperatures molt baixes, aproximadament a 20º graus sota zero. Amb tot això, s’aconsegueix una anestèsia de la zona i es potencia l’ efecte esclerosant.

Micro escuma

Amb l’ajut de dues xeringues i una clau de tres passos es barreja l’aire i l’esclerosant. S’obté una escuma o mousse que s’injecta a la vena. Es tracta d’una tècnica molt útil per a varius de mida mitjana a gran.

En l'actualitat hem incorporat a la clínica un dispositiu anomenat VARIXIO el qual produeix una micro-escuma d'alta qualitat i consistència perfecta, aconseguint-se així uns resultats espectaculars.

Làser

Amb el calor provocat pel raig làser s’aconsegueix contraure i segellar les varius. És una tècnica molt útil per a varius de petit calibre, així com per eliminar les pigmentacions provocades amb certa freqüència pels mètodes anteriors. A Clínica Planas disposem d’una Unitat altament especialitzada en aquesta tècnica.

En general, el nombre de sessions dependrà de les característiques específiques de cada pacient, del nombre de vasos afectats i la seva dimensió, el temps de curació i el nivell de perfecció estètica desitjat.

No es pot, ni s’ha de generalitzar, el mateix tractament per a tots els pacients: aquest ha de ser personalitzat en funció de les necessitats de cada individu.

Després d’un estudi clínic i hemodinàmic, en la majoria de casos s’haurà de combinar més d’una tècnica.


Beneficis

Els tractaments per a l'eliminació de les varius i aranyes vasculars eliminen amb total seguretat tot tipus de varius de forma senzilla, altament eficaç i còmoda per al pacient, retornant un aspecte saludable i mes estètic a les cames.


Pre-tractament

El tractament de les varius ha de ser individual i específic. El metge especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular realitza una història clínica per reconèixer possibles patologies associades, factors de risc i història clínica vascular específica. El complementa amb un estudi eco-doppler a color per determinar l'estat de les venes, del sistema venós profund i superficial, el nombre de gots afectats i el calibre dels mateixos. 

Cures Posteriors

Després de les injeccions, utilitzem mitges de compressió elàstica de 2 a 5 dies, depenent de cada cas. Per evitar que després del tractament es produeixi un excés de pigmentació, podrà utilitzar cremes hidratants, fotoprotectores, antitrombòtiques i substàncies quelants. El seu especialista li indicarà quins productes són els més adients per aconseguir el millor resultat estètic possible.

Es recomanable que protegeixi les zones tractades del sol durant les sis setmanes posteriors al tractament. Apart d’això, podrà reprendre les seves activitats socio-laborals to seguit.


F.A.Q.

Sí, però s’ha de tenir en compte que el marge de temps oscil·larà depenent de la quantitat de venes a tractar i de la resposta al tractament de cada persona. 

Després de la escleroteràpia notarà una certa inflamació i una lleugera vermellor de la zona tractada. Són efectes sense importància que remetran poc temps després.

Hi ha algunes complicacions lleus que poden ser immediates, retardades o tardanes. L’especialista l’informarà amb detall en la primera visita.

Dependrà de la quantitat de varius a tractar. L’especialista valorarà personalment cada cas i citarà el pacient fins que el tractament hagi acabat satisfactòriament.

Sí, tot i que són imprescindibles els control anuals del pacient.

Les dones tendeixen a patir-les molt més que els homes degut a la influència de les hormones sexuals (estrògens i progesterona), que actuen sobre la paret de les venes, així com pels canvis que es produeixen durant els embarassos. Els anticonceptius orals també poden afavorir el desenvolupament de varius, tot i que de manera poc significativa.

L’edat, després del sexe, està considerada com un dels principals factors de risc i afecta a homes i dones per igual. Als 70 anys aproximadament el 70% de la població presenta alguns dels tipus de varius (aranyes vasculars o varius tronculars); mentre que als 25 anys només un 20% de la població les pateix.

L’exercici físic, sigui el que sigui, és bo per evitar la formació de varius. Això sí, és molt millor si els exercicis són suaus i harmoniosos, com la gimnàstica, bicicleta, o simplement el caminar. Tot i que l’esport ideal serà sempre la natació, doncs és l’únic esport que es practica en horitzontal, eludint la gravetat, i es fa en un medi fluid i fred.

L’alimentació és un apartat molt important en la patologia venosa. El sobrepès i l’estrenyiment estimulen l’aparició de varius. Així doncs, s’aconsella evitar l’obesitat amb las dietes riques en fibra i fruites, principalment cítrics; i reduir la ingesta de greixos animals.

Existeixen una sèrie de mesures que ens ajuden a prevenir la insuficiència venosa:

  • Evitar períodes prolongats de bipedestació. 
  • L’ús de mitges elàstiques. 
  • Evitar el sobrepès. 
  • Alimentació rica en fibra i vitamina C. 
  • Practicar qualsevol esport harmònic, principalment la natació. 
  • Massatge i drenatges limfàtics. 
  • Elevar els peus pel damunt del cor vàries vegades al dia. 
  • Evitar fonts de calor i refrescar les cames amb banys d’aigua freda. 
  • Portar calçat adequat, amb una alçada de tacó d’uns 3-4 cm.


Acreditacions Principals