Unitat de Medicina Esportiva


Tractament (Introducció)

La Unitat de Medicina Esportiva de Clínica Planas, disposa d'un equip multidisciplinari de professionals, en el qual intervenen diverses especialitats mèdiques, com la medicina de l'esport, cardiologia, pneumologia, nutrició o fisioteràpia. El seu objectiu és avaluar la condició física de l'individu o esportista, desenvolupant un protocol d'actuació personalitzat i fer un seguiment i control periòdic del seu rendiment per aconseguir una millora general de la salut i condició física.

A qui va dirigit?: 

 • - Atletes d'alt rendiment 
 • - Esportistes no professionals 
 • - Tota persona interessada en el control i manteniment de la seva salut 
 • - Persones amb antecedents familiars o portadors de qualsevol malaltia cardíaca, vascular, diabetis mellitus, etc. 

Objectius:

 • Avaluar l'estat físic de l'esportista 
 • Determinar l'aptitud per a l'esport: Protocols d'actuació dissenyats segons edat i dedicació a l'esport. 
 • Detectar l’existència d'anomalies cardíaques no conegudes que poguessin provocar malalties invalidants i / o mort sobtada. 
 • Avaluar l'adaptació del sistema cardiovascular a les càrregues d'entrenament i prevenció del sobreentrenament. 
 • Prevenció de lesions osteotendinoses i musculars 
 • Avaluar, tractar i controlar malalties cardiovasculars preexistents 
 • Detecció i control de factors de risc cardiovascular 
 • Seguiment de la salut i la condició física


En què coinsisteix

El protocol i les proves a seguir per elaborar un quadre personalitzat de salut i condició física són:

 • Confecció de la història clínica 
 • Examen físic general 
 • Valoració nutricional i estudi antropomètric (Índex de massa corporal, % de greix corporal, etc) 
 • Examen físic ortopèdic 
 • Anàlisis clíniques 
 • Espirometria 
 • Prova d'esforç; amb o sense anàlisi de gasos per determinació; V02 màxim, llindar de metabolisme aeròbic-anaeròbic, freqüència cardíaca màxima. 
 • Ecocardiograma Doppler color: permet conèixer l'estructura cardíaca en temps real d'una manera ràpida i indolora molt útil per detectar qualsevol anomalia cardíaca. 

En cas de necessitat, tenim altres mitjans de diagnòstic (mesura ambulatòria de la pressió arterial, monitorització electrocardiogràfica de 24 hores, Test en taula basculant, tomografia axial computada, cardio-ressonància, medicina nuclear, laboratori d’electrofisiologia, etc) 

Serveis: 

 • Revisió mèdica esportiva-cardiològica 
 • Consell nutricional i recomanacions sobre l'ús de suplements nutricionals o medicaments (ajudes ergo gèniques, no substàncies de dopatge). 
 • Expedició del certificat mèdic d'aptitud esportiva. 


Beneficis

Millora general de la salut i condició física .Opinió expert

Dr. Jordi Ibáñez

Dr. Jordi Ibáñez

L'objectiu de la unitat de medicina esportiva és la millora de la forma i la recuperació física per als esportistes a través dels tractaments més nous. Les proves d'esforç i l'estudi metabòlic són eines que ens permeten optimitzar els tractaments per aconseguir la màxima eficàcia.

Curriculum


Acreditacions Principals