Medicina aeronàutica


Introducció

La Unitat de Medicina Aeronàutica de la Clínica Planas, ofereix als Pilots Civils, Esportius, Comercials i Auxiliars de vol, un lloc exclusiu a Barcelona ciutat, on poder sotmetre’s als Exàmens Aeronàutics que els són requerits oficialment.

Aquesta nova Unitat compta amb un gran equip multidisciplinari i supra-especialitzat dedicat exclusivament a la realització de revisions mèdiques amb l’última tecnologia per al diagnòstic de qualsevol malaltia o lesió detectada. Així mateix, els serveis i equipament de la Clínica Planas permeten que totes les proves es facin al mateix centre i el mateix dia.

La Unitat compta amb el servei de metges examinadors aeris autoritzats pel Ministeri de Foment i l’Agència Espanyola de Seguretat Aèria, per tal de poder realitzar els següents exàmens mèdics: 

CL1 ORDINARI:  

Per a pilots comercials 

CL2 INICIAL I ORDINARI: 

Per a pilots esportius d’avió, ultralleuger, globus, planador... Tcp auxiliars de vol inicials i ordinaris; 

CL3: 

Controladors de trànsit aeri. Opinió expert

Dra. Olga Mas

Dra. Olga Mas

La Medicina Aeronàutica, en la versió de Reconeixements Mèdic-Aeronàutics, és la realització de les proves mèdiques necessàries i obligatòries per AESA, per a l'obtenció o renovació de llicències de pilots comercials d’Aavió i helicòpters, pilots privats i esportius, pilots de drons i controladors de Trànsit Aeri.

A la Clínica Planas fem totes les proves sota l’ autorització d'AESA.

Curriculum


Acreditacions Principals