Dra. Olga Mas

Metge examinador autoritzat, és responsable de la Unitat de Medicina Aèria de la Clínica Planas, centre acreditat per a l’emissió de certificats mèdics aeronàutics de classe 1: ordinari per a pilots comercials, classe 2: tant inicial com de renovació o revalidació i classe 3: controladors de trànsit aeri.

Acreditacions Principals