Lipoestructura Facial


Tractament (

Quan envellim, el greix, que hi ha sota la pell, en el teixit subcutani, va desapareixent progressivament, sobre tot a la cara i les mans. 

Les manifestacions que mostra la cara de la persona d’edat avançada, com els ulls enfonsats o cadavèrics, falta de volum i definició en pòmuls i angle mandibular, es produeixen per la falta de volum, que aportava el greix desaparegut; i la conseqüent flacciditat de teixits.

Per solucionar aquests efectes de l’envelliment i altres derivats de la falta de volum corporal, com pot ser, la falta de desenvolupament de pòmuls, mentó o glutis, fem servir la tècnica o filling de farciment de greix.

Entenem per lipoestructura, la tècnica que ens permet aportar volum a diferents zones del cos amb el propi greix del pacient com a material de farciment.

La tècnica d’infiltració del propi greix, s’aplica a Clínica Planas des de l’any 1998 amb molt bons resultats en els nostres pacients, tant amb finalitat estètica com reparadora.

L’ús del greix del propi pacient, com material de farciment per restaurar i donar volum, o remodelar el contorn corporal, ens evita la utilització de materials sintètics o semi-sintètics, que poden ocasionar possibles complicacions d’extrusió i/o reacció a un cos estrany, i posterior rebuig al tractar-se d’un material estrany.

El greix autòleg es pot definir com el millor material de farciment i el menys nociu per a l’organisme, ja que es tracta del teixit greixós propi del pacient. Sempre que es compleixin les condicions necessàries per a la seva obtenció i posterior manipulació, i els medis siguin els adequats per garantir la viabilitat del teixit implantat. La lipoestructura o filling de greix és una tècnica que obté resultats estables i duradors, aconseguint que el greix no es reabsorbeixi a llarg termini.


Temps d'intervenció

1 hora

Llit

No requereix

Recuperació

3 dies

Anestèsia

Local

Efecte

1 setmana

Resultat

Duradors


En què consisteix

Per a l’obtenció del teixit greixós i posterior implant, és necessària una sedació i anestèsia local de la zona donant, y/o anestèsia general, depenent del pacient i del greix necessari en cada cas.

Les zones donants més freqüents són: abdomen, cara interna de les cuixes i genolls, trocànters (cartutxeres) i papada.

Prèvia desinfecció de la zona a tractar, procedim a l’obtenció del teixit greixós amb molta cura, aspirant-lo amb una petita cànula de punta roma, unida a una xeringa especial (luer-lock) a pressió negativa suficient per aspirar i no malmetre les cèl·lules greixoses.

Tot seguit, es centrifuga el teixit greixós per tal d’aconseguir separar en tres diferents estrats: l’oli (àcids greixosos), el greix simple (que serà el que infiltrarem); i els fluids anestèsics i la sang, ubicats a la part inferior. Separem el greix pur de la resta. Tot això ens permet l’obtenció de 3 cc a 7cc de greix pur per cada 10 cc de material succionat, amb totes les opcions intactes per poder sobreviure. Per evitar que el greix es reabsorbeixi i els resultats siguin duradors, la infiltració o empelt del teixit greixós es fa de manera intramuscular i subcutània a través d’incisions mínimes prop de l’àrea a tractar. S’utilitza una microcànula amb la qual es dipositen petits empelts, creant filaments greixosos d’1 mm aproximadament de diàmetre, de manera que hi hagi una distància mínima de 2 mm entre ells per garantir la seva posterior supervivència.

Després de realitzar aquest implant, procedirem a la immobilització de l’empelt entre 7 i 10 dies, amb un embenat amb un esparadrap de paper, o amb la utilització de faixes de pressoteràpia.

Habitualment només s’ha de fer una sessió de tractament, si més no, alguns pacients en necessiten més d’una per aconseguir el resultat desitjat, sobre tot en aquells casos en que són necessaris grans volums de teixit greixós per corregir el defecte.


Beneficis

Permet aportar volum a diferents zones del cos mitjançant la utilització del greix pròpia 

No hi ha possibilitat de rebuig de l'implant.

Ràpida recuperació.

Els resultats són molt satisfactoris tant en casos estètics com a reparadors.

Els resultats són estables i duradors aconseguint que el greix no es reabsorbeixi a llarg termini.

El rejoveniment facial mitjançant la lipoestructura facial, millora amb un efecte molt natural àrees com el contorn ocular, retornant l'elevació i posició ideal de les celles corregint els ulls enfonsats i les ulleres, el terç mitjà de la cara i pòmuls, i recuperar la seva correcta projecció i turgència.

En el terç inferior de la cara, mandíbula i mentó podem tornar la continuïtat de la vora mandibular i si cal projectar una mica més el mentó.

D'altra banda aconseguim donar harmonia a la cara, equilibrant les proporcions dels diferents terços facials, aconseguint així cares més atractives, simètriques i estètiques.


Pre-operatori

Com en tota intervenció quirúrgica, es requereix un examen preoperatori del pacient per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l'operació. 


Cures post-tractament

Durant els primers dos dies, aplicar compreses fredes a la zona tractada. 

Drenatge limfàtic molt suau a la zona tractada durant el primer mes.

No realitzar exercicis físics durant el primer mes.

Hidratació cutània

Evitar l'exposició solar durant el primer mes.


F.A.Q.

Els anticoagulants, com l'aspirina, i els preparats en la composició dels es trobi la vitamina E, així com alguns medicaments naturistes i d'altres medicines alternatives. L'especialista li informarà per endavant. 

En general, els mateixos que en qualsevol intervenció quirúrgica, essencialment hemorràgies, infecció i complicacions relatives a l'ús de l'anestèsia. 

No cal fer exercicis específics per a la recuperació després de l'operació.

És necessària la valoració del cirurgià per estudiar l'evolució de la seva recuperació després de l'operació.


Opinió expert

Dr. Jorge Planas

Dr. Jorge Planas

La tècnica de lipoestructura ens permet aportar volum a diferents zones de el cos com pòmuls i mentó per solucionar la falta de volum a causa de el pas natural de el temps. El fet d'utilitzar greix de el propi pacient com a material de farciment fa que aquesta tècnica sigui molt segura, aconseguint resultats molt naturals, estables i duradors.

Curriculum Blog

Dr. Ramón Sieira Gil

Dr. Ramón Sieira Gil

La utilització del greix de el propi pacient, com a material de farciment per restaurar i donar volum, o remodelar el contorn corporal, és una la millor elecció ja que perdura en el temps i evites qualsevol possible rebuig.

Curriculum

Dr. Pere Taverna

Dr.  Pere Taverna

Aquesta tècnica basada en la infiltració de greix pròpia ens permet corregir diferents àrees que amb el pas del temps han perdut el seu volum com la definició en pòmuls, arc mandibular i els ulls enfonsats

Curriculum


Acreditacions Principals