Cirurgía del Contorn Facial


Introducció

Per tenir una estètica proporcionada i funcional del rostre és necessari comptar amb una correcta estructura òssia facial.

L’estructura dels ossos facials poden presentar alteracions que comprometin no només l’estètica del pacient si no també la seva funcionalitat.

La cirurgia del contorn ossi facial està indicada en pacients de reassignació de gènere, i també en aquells que degut a un traumatisme o tractament quirúrgic previ, desitgen millorar l’estructura dels ossos facials, com la mandíbula, el mentó, el front, els pòmuls o la regió dels angles mandibulars.


Temps d'intervenció

1-2 hores

Llit

1 nit

Recuperació

1 setmana

Anestèsia

Local amb sedació o general

Efecte

1 setmana

Resultat

Permanents


En què coinsisteix

La cirurgia del contorn ossi facial és una cirurgia que busca corregir i harmonitzar l’estructura facial mitjançant la correcció de la posició d’aquelles estructures que no són simètriques, o bé presenten un volum o forma que no va en harmonia amb la resta de l’estructura facial; o amb el gènere del pacient.

Entre les cirurgies del contorn ossi facial estan: la cirurgia del remodelat del front, la cirurgia dels pòmuls, el cantell orbitari o la mentoplàstia, cirurgia que té la finalitat de corregir mentons asimètrics, o amb un excés o defecte en la seva projecció facial.

Així mateix, qualsevol asimetria en la forma i mida de la mandíbula es tractada de manera personalitzada mitjançant cirurgia maxil·lofacial. Una de les cirurgies més destacades és el remodelatge mandibular per corregir la forma i pèrdua de definició dels angles mandibulars. El remodelatge es realitza mitjançant la col·locació d’hidroxiapatita, un material que s’enganxa a l’os i augmenta el seu volum, tot i que també podem utilitzar pròtesis facials personalitzades.

Per a aquest tipus de cirurgies normalment el temps d’ingrés és inferior a 24 hores i es fa amb sedació o anestèsia general, depenent del tipus d’intervenció i cas particular.Preoperatori

Per a un correcte diagnòstic és imprescindible una primera visita de valoració per part de l’especialista en cirurgia maxil•lofacial de Clínica Planas.

Segons el motiu de la consulta, s’haurà de fer un TAC específic.

Com en tota intervenció quirúrgica, es necessita una avaluació per part de l’anestesista i un examen preoperatori per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l’operació.


Postoperatori

Per norma general, aquest tipus d’intervencions són de molt bona recuperació i tenen un resultat immediat en la correcció de la forma de la zona tractada.


Beneficis

La cirurgia de l’esquelet facial permet corregir de manera personalitzada en un sol procediment quirúrgic, aquells problemes relacionats amb l’estructura del rostre o la forma dels ossos del front, les òrbites, el mentó i l’àrea maxil•lar i mandibular.


Acreditacions Principals