Lesions Cutànies


Introducció

La fissura anal aguda es una lesió generalment transitòria que no és causa d’alteració de l’estètica anal. Malgrat això, la fissura crònica és una lesió d’aspecte fibrós que es localitza a la part interna del marge anal i sovint s’associa a la presència d’una papil•la cutània, fibroma o engrossiment de la pell propera, que comporta dolor, coïssor, pruïja, i un defecte estètic més o menys important en funció de la mida de la lesió.

Una altra possible alteració, en cas de fissura crònica habitualment associada a hipertonia de l’esfínter anal involuntari, és la presència d’una certa duresa i prominència de l’anus, que el pacient percep com un bony anal.


Tractament

El tractament de les lesions cutànies associades a la fissura crònica consisteix en la resecció quirúrgica de la lesió, mitjançant una intervenció ambulatòria poc dolorosa, associada o no al tractament concomitant de la fissura anal .Beneficis

La cicatrització de les ferides es produeix entre 1 i 3 setmanes segons la seva mida, i no és un procés especialment dolorós; l’anus recuperarà progressivament un aspecte més regular i uniforme.
Opinió expert

Dr. Domenico Fraccalvieri

Dr.  Domenico Fraccalvieri

Mentre que la fissura anal crònica pot tractar-se amb mètodes no quirúrgics (pomada o toxina botulínica A), les lesions hiperqueratòsiques o papil•lars associades, només poden ser eliminades mitjançant la cirurgia; malgrat això, és una intervenció de molt baixa complexitat que no precisa de baixa laboral, ja que només causa una moderada coïssor durant uns dies.

Curriculum


Acreditacions Principals