Rejoveniment facial - Láser


Tractament

Les tècniques conegudes desde fa anys per al tractament per al tractament de les arrugues facials son: la dermoabrassió i el peeling químic. Els últims avenços tecnològics ofereixen una tercera alternativa per eliminar les arrugues de la cara i embellir el seu aspecte: el làser.

El resurfacing o tractament làser de les arrugues facials és una tècnica innovadora que permet eliminar totalment les arrugues lleus o moderades, i millorar clarament l’aspecte de les més profundes. També està indicat pel tractament de les seqüeles de l’acne i per augmentar la qualitat de la pell. 

En aquells casos en que sigui necessari, aquest tractament es pot aplicar juntament amb altres tècniques de manera complementària, com per exemple la cirurgia de les parpelles, la infiltració de productes de farciment, de Vistabel (Toxina botulínica) o fins i tot es pot combinar amb altres làsers per eliminar taques cutànies i el borrissol de manera permanent. La precisió del làser fa que el metge especialista tingui més control sobre tot el procés d’exfoliació cutània, cosa que permet obtenir resultats òptims.


Temps d'intervenció

1 hora

Llit

1 dia

Recuperació

15 - 20 dies

Anestèsia

Local amb sedació

Efecte

3 mesos

Resultat

Duradors


Procediment

El resurfacingés una tècnica que consisteix en produir una vaporització de l’epidermis facial mitjançant un raig d’energia infraroja. Normalment s’aplica al tota la pell de la cara (resurfacing facial) o per àrees (al voltant dels ulls o de la boca, a l’entrecella o a les galtes). Després de 24 hores apareix una crosta fina que cau entre la primera i segona setmana posterior al tractament. 

Durant el tractament, és necessari protegir els ulls amb ulleres específiques de cada làser. Normalment una sola sessió és suficient per aconseguir el resultat desitjat. Després de l’aplicació, la pell quedarà amb un color rosat entre dues i tres setmanes. El pacient haurà de tenir present aquest aspecte, doncs li pot representar un inconvenient per a les seves relacions socials i laborals. 

Hospitalització

La majoria de tractaments d’aquest tipus, es fan a la consulta de manera ambulatòria.

Anestèsia 

El tractament de resurfacing facial es fa al quiròfan en ocasions amb anestèsia local i sedació per tal de que no produeixi cap molèstia. Les aplicacions més suaus es fan de manera ambulatòria amb anestèsia tòpica.

Els tractaments de resurfacing facial que es fan amb anestèsia local i sedació necessiten dos dies d’ingrés.


Beneficis

Pensant en termes d'eficàcia, seria el tractament d'elecció per a l'eliminació d'arrugues facials. I és que els seus resultats son molt satisfactoris. En una sola sessió, es pot aconseguir la renovació desitjada i en pocs dies la nova pell llueix l'esplendor de la seva evolució i les úniques cures a les quals s'ha de sotmetre mentrestant són de tipus cosmètic, mitjançant l'aplicació de cremes. El resultat és una pell autènticament renovada, lliure d'imperfeccions, llisa, amb una nova lluminositat i un aspecte molt rejovenit.


Galeria


Recomanacions Pre-tratamiento

És important no prendre el sol els dies previs a l’aplicació del làser i mantenir la pell en el millor estat d’hidratació possible.


Cures posteriors

Després del resurfacing, el metge ha de seguir l’evolució del procés de reepitelització de la pell. Durant aquest temps, evitarà el contacte de la cara amb elements que puguin estar contaminats i no utilitzarà cosmètics, doncs la seva aplicació pot desencadenar reacciones al·lèrgiques. També s’haurà de resguardar del sol i no prendrà Aspirines o productes que portin àcid acetilsalicílic.

A partir de la tercera setmana, quan la pell ja no estigui tan rosada, podrà utilitzar novament els cosmètics i maquillatge. Haurà de fer un test previ per determinar la tolerància del producte sota la supervisió d’un professional.


F.A.Q.

Aquesta tècnica és beneficiosa per millorar tot tipus d’arrugues facials.

És important que l’especialista conegui la seva història clínica per poder indicar el tractament amb làser.

Per al resurfacing facial haurà d’estar ingressat dos dies. Per als tractaments per zones, unes hores a la clínica seran suficients.

Entre 45 i 60 minuts. Si es tracta únicament l’àrea de las galtes, uns 35 minuts; la zona periorbital (al voltant dels ulls), 25 minuts; la peribucal (al voltant de la boca), 20 minuts i l’entrecella 25 minuts aproximadament.

Normalment una sessió és suficient per aconseguir el resultat desitjat.

No. Després del tractament amb làser, la pell envelleix de forma natural.

Sí, tot i que recomanem no repetir-lo abans d’un any.

Es recomana no prendre el sol fins que no hagi passat un any des del tractament amb làser. 


Acreditacions Principals