Liposucció amb cèl·lules mare


Introducció

Es tracta d’una liposucció normal, amb el valor afegit de que el greix que s’extreu podrà conservar-se i beneficiar-se de les aplicacions de la medicina regenerativa.

Per primera vegada, avui és possible la conservació en un banc privat de les cèl·lules mare obtingudes a partir del greix d’una liposucció. Totes aquelles persones que no hagin tingut l’oportunitat d’extreure les cèl·lules mare del seu cordó umbilical, podran conservar-les i beneficiar-se de les aplicacions de la medicina regenerativa en un futur. El Dr. Jorge Planas, cirurgià plàstic i director mèdic de la Clínica Planas, ha presentat com a primícia mundial l’estudi de validació d’aquesta tècnica de conservació de cèl·lules mare mesenquimàtiques, denominada Lipo-Save.

La cirurgia estètica al servei de la medicina regenerativa

Després de sis anys d’investigació, Clínica Planas va presentar l’octubre del 2008 l’estudi de validació de la tècnica LIPO-SAVE per emmagatzemar cèl·lules mare obtingudes a partir del greix extret d’una liposucció. Es tracta de la validació d’un procés que consisteix en l’extracció de greix a través de la liposucció, obtenció i cultiu de cèl·lules mare i el seu posterior emmagatzematge i conservació en un laboratori i banc privat de cèl·lules mare a la Gran Bretanya.

En una primera fase de la investigació, els estudis es van dur a terme juntament amb la Universitat de Barcelona, enviant greix al Dr. Senen Vilaró per a que es realitzés l’aïllament i cultiu de les cèl·lules de forma experimental al laboratori.

En una segona fase, la Clínica Planas va crear un sistema validat i estèril d’extracció, envasament i transport d’aquest greix des del quiròfan fins al laboratori. Tanmateix va contactar amb un banc de teixits per poder dur a terme el seu posterior emmagatzematge una vegada aïllades les cèl·lules mare del greix i cultivades.

Per al desenvolupament d’aquesta tècnica, batejada com a Lipo-Save i validada per les lleis europees i el Ministeri de Sanitat britànic, Clínica Planas compta amb un instrumental especialment adaptat que permet la manipulació del teixit adipós sense alterar les propietats que es necessiten per a l’obtenció de les cèl·lules mare. Per altra banda, el Centre ha establert períodes òptims per a cadascuna de les fases que conformen el procés, assegurant així la qualitat i el bon estat del teixit adipós, que serà manipulat per a l’extracció de les cèl·lules mare. En un període inferior a 30 hores, l’envasament arriba al laboratori, on les cèl·lules mare són aïllades i cultivades per a ser després congelades a -180 graus. La criopreservació conservarà les cèl·lules durant anys i, en el moment en que el pacient les necessiti, les cèl·lules es descongelaran, podent recuperar-ne un 80 per cent.

Aquesta tècnica ja s’ha aplicat a més de cinquanta pacients de la Clínica Planas, els quals ja tenen emmagatzemades les seves cèl·lules mare al banc britànic.

A partir d’ara se la podrà oferir a aquells pacients que es facin una liposucció i estiguin interessats en la conservació de les seves cèl·lules mare.

Cèl·lules mare per a tothom

La liposucció es presenta com la tècnica més efectiva per extreure la suficient quantitat de greix que es precisi per a l’obtenció de cèl·lules mare mesenquimàtiques.

Tots els teixits del cos humà contenen cèl·lules mare, però el teixit adipós (greix) és el que en té en major quantitat, i la seva extracció resulta menys agressiva per al pacient que si s’extreu de qualsevol altre teixit de l’organisme.


Temps d'intervenció

1 - 3 hores

Llit

1 dia

Recuperació

3 dies

Anestèsia

General o local

Efecte

1 mes

Resultat

Duradors


En què consisteix

Es tracta d’una liposucció normal amb el valor afegit de que part del greix que s’extreu s’envia a un laboratori per aïllar les cèl·lules mare, que es cultivaran i conservaran en un banc de teixits privat. Aquest procediment es fa en paral·lel a la liposucció tradicional, sense cap inconvenient per al pacient. El temps de la intervenció, postoperatori, etc. És igual al d’una liposucció normal.

Hospitalització

El tractament es fa en una única sessió i el/la pacient haurà de romandre a la clínica durant 24 hores.

Anestèsia

La liposucció amb aïllament de cèl·lules mare, es fa normalment amb anestèsia general.


Beneficis

Les cèl·lules mare s’apliquen en medicina regenerativa i s’espera que en un futur més o menys proper es puguin utilitzar en el tractament de malalties com la diabetis, malalties cardiovasculars, lesions de la medul·la espinal, traumatologia o malalties neurològiques.

Totes aquelles persones que no hagin tingut l’oportunitat d’extraure les cèl•lules mare del seu cordó umbilical, podran conservar-les i beneficiar-se de les aplicacions de la medicina regenerativa en un futur.


Pre-operatori

Com a tota intervenció, l’examen mèdic previ és imprescindible per a detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l’operació.

Durant la primera consulta, l’especialista l’assessorarà sobre totes les opcions existents per tal de solucionar el seu problema, avaluarà acuradament el seu estat de salut i escoltarà les seves expectatives. Després determinarà a quins llocs del cos s’acumula el greix i calcularà el volum aproximat que s’haurà d’extreure per tal de recuperar el contorn corporal adequat, tenint sempre en compte la qualitat de pell de la zona que s’ha d’intervenir.

Si vostè és fumador/a i vol fer-se una liposucció, haurà de deixar de fumar durant al menys dues setmanes abans i dues després de la intervenció, doncs el tabac pot afectar de manera molt negativa la cicatrització de la ferida. Si està prenent algun tipus de medicació, és molt important que informi el cirurgià abans de l’operació.


Cures post-tractament

Després de la liposucció i durant el primer mes, s’haurà de portar una faixa i sotmetre la zona tractada a massatges per tal de controlar la inflamació i facilitar que la pell s’adapti al nou contorn, En la majoria de casos, el postoperatori és de 24 hores.

A més de la inflor i els hematomes propis de la intervenció, la liposucció deixa unes cicatrius molt petites, quasi bé imperceptibles, doncs les cànules amb les quals s’aspira el greix són molt fines. És necessari que passi un cert temps per a que aquests senyals desapareguin i es puguin veure els resultats al cent per cent. Pel que fa a les possibles molèsties, aquestes dependran del lloc i extensió tractats. La zona abdominal és habitualment la més dolorosa. Les liposuccions a genolls i cuixes també produeixen molèsties notables els primers dies, però es controlen bé amb els analgèsics. S’hauran de fer drenatges limfàtics dues vegades per setmana durant els primers dos mesos per tal de facilitar-ne la recuperació.

Hi ha una sèrie de cures bàsiques que s’han de seguir per garantir l’èxit de la liposucció. En sortir de la clínica, és possible viatjar. Únicament s’haurà de tenir en compte, de cara a la planificació, que s’ha de tornar al consultori per treure els punts de sutura. Les activitats habituals es poden reprendre dos dies després de l’operació, excepte fer exercici físic, que haurà d’esperar entre dues i tres setmanes, en funció de l’extensió tractada. Durant la primera setmana, la persona no es pot banyar, És més recomanable fer dutxes ràpides d’aigua tèbia. També és important evitar el sol i els raigs UVA durant els dos primers mesos per tal de que no es facin taques fosques a la pell, ni utilitzar la sauna fins passats tres mesos des de la intervenció per evitar un augment de la inflamació.


F.A.Q.

Si la zona a tractar presenta una gran flacciditat, el seu cirurgià plàstic avaluarà la possibilitat de realitzar un altre tipus d’intervenció. Els pacients amb gran sobrepès és millor tractar la seva obesitat abans de fer la liposucció. Finalment, si pateix alguna malaltia vascular, un especialista en cirurgia vascular haurà de valorar el seu cas.

La liposucció està considerada com una intervenció quirúrgica segura, amb un índex molt baix de complicacions, sempre que la facin especialistes qualificats i amb els medis adequats. No obstant, com qualsevol intervenció quirúrgica, existeix un risc d’hemorràgies, infeccions i complicacions relatives a l’ús de l’anestèsia.

Pel que fa a riscos específics, hi ha: variació de la sensibilitat de la pell durant un cert període de temps; persistència de la inflamació, canvis de coloració i irregularitats al voltant de la pell després del període de recuperació habitual (en aquests casos, es faran tractaments addicionals); infecció de les ferides o sagnat excessiu, dues complicacions poc freqüents (afecten menys del 1% dels pacients) que acostumen a aparèixer en persones que han pres determinat tipus de medicaments abans de l’operació. L’aparició d’embolismes grassos o tromboembolismes, alteracions del color de la pell o alteració de la sensibilitat a les zones tractades són encara menys freqüents.

L’aparició de petits hematomes o d’inflamació a l’àrea tractada no s’han de considerar com una complicació. Aproximadament en el 10% dels casos s’han de retocar algun punt passats uns mesos.

La cicatrització i el resultat final depenen de cada tipus de pell i d’altres característiques pròpies de cada pacient. Si més no, hi ha diversos tractaments cosmètics que ajuden a que la cicatrització sigui ràpida i les marques disminueixin: oli de rosa mosqueta i cremes cicatritzants reparadores. El cirurgià recomanarà el més adient per a cada cas en particular.

La cura de la pell abans i després de l’operació influirà en el resultat final de l’aspecte de les cicatrius.

La cel·lulitis pot millorar, tot i que no s’elimina definitivament. La liposucció i la lipoescultura tracten l’excés de cèl·lules grasses. L’edema i els defectes de constitució del teixit greixós que presenta la cel·lulitis no tenen tractament quirúrgic.


Opinió expert

Dr. Jorge Planas

Dr. Jorge Planas

Els resultats són els d'una liposucció normal, és a dir, una disminució notable del volum i una millora del contorn corporal, amb el valor afegit que part del greix que s'extreu podrà conservar-se en un banc de cèl·lules mare i beneficiar-se posteriorment de les aplicacions de la medicina regenerativa, per l'ús de les cèl·lules mare que es poden aïllar d'aquesta quantitat de greix emmagatzemat.

Curriculum Blog


Acreditacions Principals