Reducció del Cartílag Tiroides


Introducció

Una de les intervencions més sol•licitades en la cirurgia facial de reassignació de gènere és la reducció o eliminació de la nou del coll.

La prominència del cartílag tiroides és una característica pròpia del sexe masculí. Després d’una cirurgia de reassignació de gènere és aconsellable en determinats casos realitzar aquesta intervenció per assemblar-lo estèticament al de les dones.


Temps d'intervenció

1-2 hores

Llit

1 nit

Recuperació

1 setmana

Anestèsia

Local amb sedació o general

Efecte

1 setmana

Resultat

Permanents


En què coinsisteix

La reducció de la nou del coll o tiroplàstia es realitza, en la majoria de casos, amb anestèsia local més sedació.

La tècnica consisteix en fer una incisió, en la zona més prominent del coll, d’ aproximadament 2 ó 3 centímetres de longitud coincidint amb una arruga o plec natural a la pell, d’aquesta manera la cicatriu resultant és pràcticament imperceptible. Després, el cirurgià procedeix a reduir el cartílag tiroides acuradament per no danyar les cordes vocals.

La reducció de la nou del coll és una intervenció que es pot realitzar conjuntament amb la cirurgia d’augment de to vocal (feminització de la veu).


Preoperatori

Durant la primera consulta el cirurgià estudiarà el volum i prominència del cartílag.

L’elecció del tipus d’anestèsia dependrà de la valoració del cirurgià. Com en tota intervenció quirúrgica, es precisa una avaluació per part de l’anestesista y un examen preoperatori per detectar qualsevol possible anomalia que pogués contraindicar l’operació.


Postoperatori

Després de la intervenció, el pacient pot experimentar certes molèsties i inflor durant les següents 48 hores. El seu cirurgià li aconsellarà la medicació adient.

Durant els primers dies després de la intervenció, pot notar una disminució del to de veu de manera transitòria.

Podrà reprendre l’activitat normal 3 dies després de la intervenció.


Resultats

Els resultats són visibles després de la cirurgia tot i que els definitius es veuran quan desaparegui la inflamació.


Acreditacions Principals