Pectus Excavatum


Tractament (Introducció)

Les depressions de la regió condrosternal, conegudes habitualment com tòrax en embut o pectus excavatum, són una de les anomalies congènites més freqüents de la paret anterior del tòrax. La seva incidència és de 1: 700-1: 1000 nounats, afectant principalment a homes en una relació 3: 1 i a la raça blanca.

El pectus excavatum consisteix en una depressió anormal de l'estèrnum, produïda per l'angulació posterior del cos d'aquest, que dóna lloc a una concavitat a la paret anterior del tòrax, des de la tercera fins a la vuitena costella, de profunditat variable. En casos extrems l'estèrnum pot estar pràcticament en contacte amb la columna. 

En general, augmenta de forma progressiva amb el creixement del nen fins a l'adolescència, sent molt improbable la seva regressió espontània. 

En la majoria dels afectats no produeix alteracions funcionals, tot i que per altra banda hem pogut observar que en tots els casos produeix una deformació estètica amb una repercussió psíquica de gran magnitud. 

La correcció del pectus excavatum ha estat sempre quirúrgica i al llarg del temps s'han descrit diverses tècniques, que podríem classificar en dos grups: 1- les que actuen modificant l'anatomia costal i esternal i 2- les que es limiten a dissimular el defecte mitjançant farcits. 

En l'actualitat hi ha un sistema de campana de buit, que aplicada al defecte del pectus, especialment en nens, i durant un període de temps pot intentar evitar la intervenció. 

Tots els procediments quirúrgics del primer grup han donat bons resultats quan les indicacions i la tècnica han estat correctes, però tots ells tenen un nivell de risc elevat i han presentat complicacions importants que van des del dolor postoperatori a llarg termini, el pneumotòrax o la perforació pericàrdica fins al desplaçament de la barra en la tècnica de Nuss. 

En aquells casos en què no hi ha cap risc, ni present ni futur, de compromís cardiorespiratòri per causa del defecte, i que per tant es limita a un defecte estètic, triarem una tècnica de farciment (implant d'una pròtesi de silicona feta a mida)per la seva senzillesa i la seva gairebé nul·la morbiditat. 


Temps d'intervenció

1 hora

Llit

1 dia

Recuperació

1 setmana

Anestèsia

General

Efecte

Immediat

Resultat

Duradors


En què consisteix (Procediment)

Practiquem una incisió d'uns 5 cm. sota anestèsia general. Si es tracta d'un home, a la part lateral superior del defecte, de preferència en una zona pilosa que posteriorment oculti millor la cicatriu. Si es tracta d'una dona practicaríem la incisió en el marge intern del solc submamari. Creem una cavitat a nivell pre-periòstic a la zona del defecte. Col·loquem un expansor i procedim a una expansió intraoperatòria sobredimensionada, que mantindrem 15 minuts aproximadament. Aquesta expansió facilita la completa dissecció de la butxaca i aconsegueix de manera evident, una certa laxitud cutània, en una àrea generalment molt adherida i rígida, la qual cosa ens facilitarà la introducció i col·locació de la pròtesi.  

La pròtesi és d'un material que es pot retocar amb facilitat. Col·loquem una samarreta elàstica de pressoteràpia. No requereix cap altre cura ni immobilització. 


Beneficis

Tots els pacients tractats amb aquest mètode han tingut un excel·lent resultat. És especialment interessant veure que la satisfacció dels pacients ha estat molt per sobre de les nostres pròpies expectatives. Tant ells com els seus familiars ens han referit una gran millora en la seva actitud psicològica i en la seva autoestima.


Galeria


Pre-operatori

Després d'un complet estudi cardiorespiratori que ens confirmi la no existència de problemes en aquest sentit, procedim a fer un motlle de la depressió toràcica mitjançant una massilla de silicona feta de dos components, que al barrejar-los se solidifiquen molt aviat a temperatura ambient. Un cop endurit el motlle, s'envia a la fàbrica, on faran una pròtesi de silicona sòlida exacta,de qualitat mèdica.


Cures post-tractament

El postoperatori no és dolorós i el pacient sempre ha estat donat d'alta el dia següent, sense drenatge i amb la samarreta de pressoteràpia, que li recomanem portar una tres setmanes.


F.A.Q.

No, cal que l’especialista faci una exploració personalitzada de cada pacient i una correcta valoració per tal d’indicar si és possible i adequada la intervenció per corregir el pectus excavatum.

És pot fer a partir de l'edat adulta, 18 anys, sempre que el cirurgià ho consideri adient.

Si, els resultats són bons i estables a llarg termini.

Es pot reprendre una vida normal aproximadament un mes després de la intervenció, sempre sota supervisió de l'especialista.


Acreditacions Principals